© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Bài kiểm tra học kì I, môn Tin Học 12

  • : 40
  • : 30 phút

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: TIN HỌC 12

Câu 1: Trong MS Access, để khai báo số điện thoại 0355123456 ta dùng kiểu dữ liệu nào?

Câu 2: Ở chế độ trang dữ liệu, muốn xóa trường đã chọn, ta thực hiện lệnh nào sau đây?

Câu 3: Hệ quản trị CSDL là:

Câu 4: Sau khi khởi động MS Access, thành phần Blank Access database dùng để:

Câu 5: Độ rộng của trường có thể được thay đổi ở đâu?

Câu 6: Khi làm việc với cấu trúc bảng, để xác định kiểu dữ liệu của trường, ta xác định tên kiểu dữ liệu tại cột:

Câu 7: Trong vùng lưới QBE, dòng Criteria dùng để:

Câu 8: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào đúng?

Câu 9: Bảng điểm có các field MOT_TIET, THI. Để tìm những học sinh có điểm một tiết trên 8 và điểm thi trên 6.5 thì biểu thức điều kiện nào sau đây là đúng.

Câu 10: Để thêm bản ghi mới, ta nháy nút lệnh nào?

Câu 11: Trong vùng lưới QBE, dòng Show dùng để ...?
 

Câu 12: Người nào đã tạo ra các phần mềm ứng dụng đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin từ CSDL?

Câu 13: Access có những khả năng nào?

Câu 14: Để thực hiện liên kết dữ liệu ta chọn thao tác nào sau đây?

Câu 15: Khi tạo khóa chính cho bảng, ta có thể chọn bao nhiêu trường?

Câu 16: Để mở một bảng ở chế độ thiết kế, ta chọn bảng đó rồi:

Câu 17: Dữ liệu của cơ sở dữ liệu được lưu ở:

Câu 18: Để thực hiện tạo mẫu hỏi ta chọn:

Câu 19: Trong chế độ: Thiết kế của biểu mẫu, ta có thể:

Câu 20: Khi chọn kiểu dữ liệu cho trường thành tiền (bắt buộc kèm theo đơn vị tiền tệ), nên chọn loại nào:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây