© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Đề thi học kì II, môn hóa học 11

  • : 37
  • : 40 phút

Kiểm tra cuối học kỳ II
Môn: Hóa học 11

Biết: C = 12; H = 1; O = 16; Na = 23; Ag = 108

Câu 1:

Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H1

Câu 2: Thành phần chính của "khí thiên nhiên" là

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ankan kế tiếp trong dãy đồng đẳng được 6,6 gam CO2 và 4,5 gam H2O. Công thức phân tử 2 ankan là

Câu 4: Áp dụng quy tắc Maccopnhicop vào

Câu 5: Số đồng phân Ankin C4H6 cho phản ứng thế ion kim loại (phản ứng với dung dịch chứa AgNO3/NH3) là

Câu 6: Stiren không phản ứng được với

Câu 7: Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 theo tỷ lệ mol 1:1 thì tạo ra sản phẩm chính là

Câu 8: Anken X có công thức cấu tạo CH3–CH2C(CH3)=CH–CH3. Tên của X là

Câu 9: Công thức dãy đồng đẳng của ancol etylic (ancol no, đơn chức, mạch hở) là

Câu 10: Một ancol no, đơn chức, mạch hở có %H = 13,04% về khối lượng. CTPT của ancol là

Câu 11: Bậc của ancol là

Câu 12: Chất dùng để điều chế ancol etylic bằng phương pháp sinh hóa là

Câu 13: X là hỗn hợp gồm hai anken (ở thể khí trong điều kiện thường). Hiđrat hóa X được hỗn hợp Y gồm 4 ancol (không có ancol bậc III). X gồm

Câu 14: Dãy gồm các chất đều tác dụng với ancol etylic là

Câu 15: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng)
Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat.
Các chất Y, Z trong sơ đồ trên lần lượt là

Câu 16: Hiđro hóa hoàn toàn 3,0 gam một anđehit A được 3,2 gam ancol B. A có công thức phân tử là

Câu 17: Ancol no đơn chức tác dụng được với CuO tạo anđehit là

Câu 18: Cho dung dịch chứa 4,4 gam CH3CHO tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 (dư). Sau phản ứng thu được m gam bạc. Giá trị m là

Câu 19: Dãy gồm các chất có thể điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra axit axetic là

Câu 20: Tính chất hoá học đặc trưng của ankan là

Câu 21: Anken có đồng phân hình học là

Câu 22: Chất trùng hợp tạo ra cao su BuNa là

Câu 23: Tỉ lệ số người chết về bệnh phổi do hút thuốc lá gấp hàng chục lần số người không hút thuốc lá. Chất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc lá là

Câu 24: Metanol có công thức là

Câu 25: Trong các ancol sau, ancol tách 1 phân tử nước cho 2 sản phẩm là

Câu 26: Sản phẩm chính thu được khi cho 2-metyl propen tác dụng với HCl là

Câu 27: Hiđrocacbon làm mất màu dung dịch KMnO4 là

Câu 28: Cho 4,6 gam một ancol X no, đơn chức, mạch hở tác dụng với natri dư, thấy có 1,12 lít khí thoát ra (đktc). CTPT của X là (Cho C = 12; H = 1; O = 16)

Câu 29: Cho các chất sau: CH3CH2CHO (1), CH2=CHCHO (2), CH3COCH3 (3), CH2=CHCH2OH (4). Những chất tác dụng hoàn toàn với H2 dư ( Ni, t0) cho cùng một sản phẩm là

Câu 30: Đốt cháy 1 hidrocacbon X mạch hở thu được số mol CO2 nhỏ hơn số mol H2O. X là

Câu 31: Cho hỗn hợp khí gồm metan và etilen đi qua dung dịch Br2 dư thì lượng Br2 tham gia phản ứng là 24 gam. Thể tích khí etilen (ở đktc) có trong hỗn hợp đầu là

Câu 32: Có 2 bình chứa hai khí riêng biệt mất nhãn là metan và etilen. Để phân biệt chúng ta dùng

Câu 33: Anken CH3-C(CH3)=CH-CH3 có tên là

Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CH4, C3H6, C4H10 thu được 17,6 g CO2 và 10,8 g H2O. Giá trị m là

Câu 35: Stiren không có khả năng phản ứng với

Câu 36: Liên kết đôi được hình thành bởi

Câu 37: Trong những dãy chất sau đây, các chất đồng phân của nhau là

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây