© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 37: Sự chuyển biến về kinh tế xã hội và tư tưởng ở đầu thế kỷ XX

  • : 21
  • : 15 phút

Câu 1: Để tiến hành khai thác thuộc địa ở Việt Nam, trước hết thực dân Pháp đã phải làm gì?

Câu 2: Thực dân Pháp phải mất bao nhiêu năm mới cỏ thể tiến hành khai thác được Việt Nam ?

Câu 3: Thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam trong khoảng thời gian nào ?

Câu 4: Chính sách nào dưới đây thuộc về chính trị mà Pháp đã áp dụng ở Việt Nam ngay từ khi tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất?

Câu 5: Trong quá trình khai thác trên lĩnh vực công nghiệp ở Việt Nam, thực dân Pháp chú trọng khai thác ngành nào?

Câu 6: Chính sách thâm độc nhất của thực dân Pháp trên lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam trong quá trình khai thác thuộc địa là chính sách nào dưới đây:

Câu 7: Đặc điểm của nền kinh tế Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp là:

Câu 8: Giai cấp và tầng lớp nào ra đời trước khi thực dân Pháp khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở nước ta?

Câu 9: Giai cấp và tầng lớp nào ra đời gắn với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở nước ta?

Câu 10: Giai cấp, tang lớp nào ở Việt Nam ngày càng gánh chịu nhiều thứ thuế và bị khô cực trăm bề?

Câu 11: Thành phần xuất thân của giai cấp công nhân Việt Nam chủ yếu từ:

Câu 12: Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, số lượng công nhân Việt Nam có khoảng bao nhiêu người?

Câu 13: Mầm móng ra đời của tầng lớp tư sản dân tộc xuất phát từ đâu?

Câu 14: Những năm cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, những thông tin về tình hình thế giới, mà trước hết là các nước nào đã xâm nhập vào Việt Nam?

Câu 15: Phong trào cải cách chính trị - văn hoá ở Trung Quốc với những nhân vật nào đã có tác động mạnh mẽ đến nước ta những năm cuối thế kỉ XIX đầu thẻ kỉ XX?

Câu 16: Những năm cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, những tác phẩm nổi tiếng của ai được dịch sang tiếng Hán rồi du nhập vào nước ta?

Câu 17: Đầu thế kỉ XX, trong nhận thức của các sĩ phu Việt Nam, muốn đất nước phát triền phải di theo con đường nào?

Câu 18: Những người đi tiên phong trong phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam đầu thế kỉ XX là ai?

Câu 19: Cuộc vận dộng giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX đã gán việc đánh đuổi thực dân Pháp với:

Câu 20: Hình thức đầu tranh nào dưới đây gắn với phong trào yêu nước của các sĩ phu Việt Nam đầu thế kỉ XX?

Câu 21: Chọn câu đúng trong các câu sau:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây