© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm lịch sử 11, bài 39: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

  • : 26
  • : 15 phút

Câu 1: Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp củng cố hệ thống quan lại ở đâu?

Câu 2: Với chính sách cai trị theo kiểu thực dân cũ của Pháp thì mọi quyền hành ở Việt Nam tập trung trong tay:

Câu 3: Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp đã mở rộng thương thuyết với chính phủ nước nào để phối hợp đàn áp cách mạng Việt Nam?

Câu 4: Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất, Toàn quyền Đông Dương tuyên bố điều gì trên lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam?

Câu 5: Chính quyền thực dân đã cố gắng khôi phục, duy trì và mở rộng cơ sở công nghiệp ở Việt Nam để làm gì?

Câu 6: Chính quyền thực dân đã chú trọng phục hồi các ngành công nghiệp nào ở Việt Nam?

Câu 7: Do đâu các cơ sở sản xuất, buôn bán, giao thông vận tải của người Việt Nam được củng cố, mở rộng và xuất hiện nhiều cơ sở mới?

Câu 8: Vì sao trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, sức sản xuất của nông dân ở nông thôn Việt Nam bị giảm sút?

Câu 9: Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp nào ở Việt Nam tăng nhanh về số lượng?

Câu 10: Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, tư sản Việt Nam như thế nào?

Câu 11: Các tầng lớp tiểu tư sản thành thị ở Việt Nam trong Chiến tranh thế giới thứ nhất bao gồm những thành phần nào trong xã hội?

Câu 12: Tên tuổi của Bạch Thái Bưởi gắn liền với giai tầng nào trong xã hội Việt Nam trong Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Câu 13: Tổ chức Việt Nam Quang phục hội mở hoạt động ữở lại khi nào?

Câu 14: Lực lượng chủ yếu của Việt Nam Quang phục hội trong những năm đầu của Chiến tranh thế giới thứ nhất là lực lượng nào?

Câu 15: Trong kế hoạch hành động của mình, Việt Nam Quang phục hội liên kết với thành phần nào để đánh úp thành Hà Nội?

Câu 16: Việt Nam Quang phục hội chuyển hướng về hoạt động trong nước khi nào?

Câu 17: Năm 1915, Việt Nam Quang phục hội phối hợp với tù nhân ở đâu tiến hành khởi nghĩa?

Câu 18: Lợi dụng sự phản ứng của binh lính người Việt và nhân dân ở các địa phương nào mà Thái Phiên và Trần Cao Vân đã vận động họ tiến hành khởi nghĩa?

Câu 19: Vì sao khởi nghĩa của Thái Phiên và Trần Cao Vân không thành?

Câu 20: Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa của binh lính ở Thái Nguyên năm 1917 là những ai?

Câu 21: Khởi nghĩa Thái Nguyên tan rã vào thời gian nào?

Câu 22: Âm mưu “dùng người Việt trị người Việt” của thực dân Pháp bị giáng một đòn nặng nề bởi các sự kiện nào ở Việt Nam trong những năm 1908 đến 1917?

Câu 23: Trong các cuộc khởi nghĩa vũ trang của đồng bào dân tộc thiểu số chống thực dân Pháp, cuộc khởi nghĩa của người Thái ở Tây Bắc diễn ra trong khoảng thời gian nào?

Câu 24: Từ năm 1912 đến năm 1935 diễn ra cuộc nổi dậy của đồng bào dân tộc nào, ở đâu?

Câu 25: Phong trào hội kín ở Nam Kì trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất phát triển mạnh nhất ở các tỉnh nào?

Câu 26: Thành phần tham gia đông đảo nhất trong phong trào hội kín ở Nam Kì là:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây