© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm Hóa học 12, Cacbohiđrat

  • : 50
  • : 40 phút

Câu 1: Chất khi thuỷ phân trong môi trường axit không tạo ra glucozơ là:

Câu 2: Thuỷ phân 486g xenlulozơ với hiệu suất của phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được là:

Câu 3: Tơ được sản xuất từ xenlulozơ là:

Câu 4: Saccarozơ và fructozơ đều có:

Câu 5: Chất phản ứng được với dd AgNO3 / NH3 là:

Câu 6: Khi lên men a gam glucozơ với hiệu suất 80%, ta được 368g ancol etylic. Giá trị của a là:

Câu 7: Đồng phân của saccarozơ là:

Câu 8: Chất không tạo dung dịch xanh với Cu(OH)2 là:

Câu 9: Chất thuộc loại đường disaccarit là:

Câu 10: Cho 4 chất: glucozơ, axit axetic, hồ tinh bột, ancol etylic. Để phân biệt 4 chất trên chỉ cần dùng 2 thuốc thử là:

Câu 11: Trong điều kiện thích hợp, glucozơ lên men tạo thành khí CO2 và:

Câu 12: Đun nóng amylozơ trong dung dịch H2SO4 đến khi phản ứng hoàn toàn thu được sản phẩm là:

Câu 13: Cho các chất: glixerol, natri axetat, dung dịch glucozơ, ancol metylic. Số chất có thể phản ứng được với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là:

Câu 14: Glucozơ không phản ứng được với:

Câu 15: Chất nào sau đây khi thuỷ phân đến cùng cho hai cacbohiđrat?

Câu 16: Chất nào sau đây có cấu tạo mạch nhánh?

Câu 17: Cặp chất nào sau đây khi được hiđro hoá cho 1 sản phẩm duy nhất?

Câu 18: Các nhận xét sau đây đúng hay sai?
I. Mantozơ và saccarozơ là 2 đồng phân.
II. Xenlulozơ và amylozơ là 2 đồng phân.

Câu 19: Trong các công thức sau đây, công thức nào là của xenlulozơ?

Câu 20: Cặp chất nào sau đây có thể phân biệt được bằng dd AgNO3 / NH3?

Câu 21: Dung dịch truyền chất dinh dưỡng cho bệnh nhân trong các bệnh viện chủ yếu chứa:

Câu 22: Chất nào sau đây được dùng làm tơ sợi?

Câu 23: Cacbohiđrat nào sau đây có nhiều trong cây mía và củ cải đường?

Câu 24: Chất nào sau đây tan nhiều trong nước nhất?

Câu 25: Trong 2 phản ứng sau:
1.  C12H22O11(X) + H2O => 2C6H12O6
2.  C12H22O11 (Y) + H2O => C6H12O6 + C6H12O6

Câu 26: Các phát biểu về 2 thí nghiệm sau đây đúng hay sai?
I. Cho NaCl vào nước, ta được dung dịch trong suốt. Cô cạn dung dịch muối ta lại được NaCl.
II. Cho saccarozơ vào nước, ta được dung dịch trong suốt. Cô cạn dung dịch đường ta lại được saccarozơ.

Câu 27: Sorbitol là sản phẩm thu được khi hiđro hoá:

Câu 28: Để phân biệt các dung dịch: glucozơ, glixerol, etanol, fomon, ta có thể dùng 1 thuốc thử duy nhất là:

Câu 29: Nhỏ từ từ dd AgNO3 / NH3 vào dung dịch X, đun nhẹ, ta thấy có bạc sinh ra, dung dịch X chứa chủ yếu:

Câu 30: Để phân biệt 2 dung dịch mất nhãn chứa glucozơ và saccarozơ, ta có thể dùng bao nhiêu thuốc thử trong các thuốc thử sau: dd AgNO3/NH3; Cu(OH)2; dd Br2;dd H2SO4 đặc?

Câu 31: Tinh bột (amilozơ) và chất xơ (xenlulozơ) không tan trong nước nhưng tan được trong dd H2SO4 đun nhẹ là vì:
I. Dd H2SO4 phân cực mạnh.
II. Hai chất trên bị thuỷ phân.

Câu 32: Thực hiện thí nghiệm sau: “Cho vài giọt NaOH vào dd fructozơ sau đó cho Cu(OH)2 vào rồi đun nhẹ”, ta thấy:

Câu 33: Thực hiện thí nghiệm sau: “Cho dd saccarozơ từ từ vào dd vôi sữa, sau đó cho khí CO2 vào dung dịch thu được”, ta thấy:

Câu 34: Khi đun nóng 1 cacbohidrat với axit vô cơ, sau một thời gian, cho dd AgNO3 / NH3 vào ta thấy có bạc kết tủa. Trong các chất sau: saccarozơ, amilopectin, xenlulozơ, amilozơ, có bao nhiêu chất phù họp với thí nghiệm trên?

Câu 35: Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 36: Xenlulozơ không thể tham gia phản ứng với:

Câu 37: Glucozơ không thể tham gia phản ứng với:

Câu 38: Trong các chất sau: ancol etylic, glixerol, tơ sợi, giấy viết, có bao nhiêu chất có thể sản xuất từ nguyên liệu là xenlulozơ?

Câu 39: Saccarozơ không thể tham gia phản ứng với:

Câu 40: Mantozơ không thể tham gia phản ứng với:

Câu 41: Trong đời sống, người ta sản xuất ancol etylic dùng để pha chế thức uống từ gạo hay nếp (tinh bột) nhiều hơn từ gỗ (xenlulozơ) nguyên nhân là vì:
I. Quá trình sản xuất từ gạo hay nếp đơn giản hơn.
II. Trong gỗ có nhiều tạp chất có thể gây ngộ độc cho cơ thể.

Câu 42: Glucozơ và fructozơ đều không thể tham gia phản ứng với:

Câu 43: Xenlulozơ và amilozơ đều có thể tham gia phản ứng với:

Câu 44: Mantozơ và saccarozơ đều có thể tham gia phản ứng với:

Câu 45: Trong phân tử xenlulozơ triaxetat, số gốc axetat là:

Câu 46: Khi thuỷ phân đến cùng, có bao nhiêu chất trong các chất sau đây: saccarozơ, mantozơ, amilozơ, amilopectin, xenlulozơ cho sản phẩm duy nhất là glucozơ?

Câu 47: Axit gluconic có CTCT là:

Câu 48: Muốn điều chế 2 lít dd C2H5OH 4M, ta dùng a kg bã mía (chứa 40% xenlulozơ). Biết hiệu suất của cả quá trình điều chế là 80%. a là:

Câu 49: Từ 200kg gạo (chứa 81% tinh bột) người ta điều chế được V lít C2H5OH (khối lượng riêng là 0,8g/ml), biết rằng quá trình điều chế xảy ra theo 2 giai đoạn như sau:
                      h = 75%                h = 60%
(C6H10O5)n  --------> C6H12O6 --------> C2H5OH. V là:

Câu 50: Đun nóng 27g glucozơ với dd AgNO3 / NH3 dư. Lọc lấy bạc rồi cho vào dd HNO3 đặc nóng có dư thì sau phản ứng khối lượng dung dịch axit tăng a gam. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây