© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12, đề 03.

  • : 30
  • : 20 phút

Câu 1: Sự phát sinh đột biến gen phụ thuộc vào yếu tố nào:

Câu 2: Tần số đột biến là gì:

Câu 3: Tại sao đột biến gen có tần số thấp nhưng lại thường xuyên xuất hiện trong quần thể giao phối:

Câu 4: Sơ đồ sau đây mô tả cơ chế loại đột biến nào:
 

h1
 

Câu 5: Thể mắt dẹt xuất hiện ở ruồi giấm do hậu quả của hai loại đột biến nào sau đây?

Câu 6: Hoạt tính của enzim amylaza tăng, làm hiệu suất chế tạo mạch nha, kẹo, bia, rượu tăng lên là ứng dụng của loại đột biến nào sau đây:

Câu 7: Trong chọn giống, con người đã ứng dụng dạng đột biến nào để loại bỏ những gen không mong muốn:

Câu 8: Sơ đồ sau đây miêu tả loại đột biến nào?

h2
 

Câu 9: Trong kỹ thuật chuyển gen, E.coli thường được sử dụng làm tế bào nhận, nhờ đặc điểm quan trọng nào sau đây?

Câu 10: Plasmit mang gen cần chuyển được gọi là:

Câu 11: Người ta thường sử dụng hợp chất nào sau đây để chuyển ADN plasmit tái tổ hợp vào tế bào nhận dễ dàng hơn:

Câu 12: Các đặc điểm của gen ngoại lai biểu hiện trong tế bào nhận là:
I. Giữ nguyên cấu trúc như khi ở tế bào cho.
II. Tổng hợp prôtêin đa dạng hơn, so với lúc ở tế bào cho.
III. Vẫn nhân đôi, sao mà và giải mã bình thường, giống như khi ở tế bào cho.
IV. Sản phẩm do nó tổng hợp có cấu trúc và chức năng không đổi.

Câu 13: Hiện nay những chất nào sau đây không được tổng hợp nhân tạo bằng ứng dụng của kĩ thuật di truyền: axit amin, prôtêin, vitamin, enzim, hoocmôn, interferon, kháng sinh, auxin, somatostatin, gibêralin:

Câu 14: Khi lập phả hệ, ký hiệu sau đây biểu thị:

h3

Câu 15: Kí hiệu sau đây diễn tả:

h4

Câu 16: Vai trò quan trọng nhất của protein ở cơ thể sống là:

Câu 17: Vai trò quan trọng nhất của axit nuclêic ở cơ thể sống là:

Câu 18: Dựa vào hóa thạch chứa trong các lớp đất đá con người biết được:

Câu 19: Theo Lamac, loài mới được hình thành do: 

Câu 20: Đóng góp quan trọng nhất của học thuyết Lamac là:

Câu 21: Hậu quả về mặt kiểu gen của quần thể tự phối:

Câu 22: Đặc điểm nào sau đây không có ở quần thể giao phối:

Câu 23: Quần thể được xem là đơn vị tiến hóa cơ bản vì:

Câu 24: Về mặt sinh thái, quần thể được đánh giá bởi các đặc điểm:

Câu 25: Vốn gen của quần thể là:

Câu 26: Vốn gen của quần thế trở nên đa dạng sẽ không phụ thuộc yếu tố nào sau đây:

Câu 27: Định luật Hacdi - Vanbec (Hardi - Weinberg) có nội dung sau: “Trong một quần thể có số lượng (A), giao phối (B) và ở vào thế cân bằng, không xảy ra (C) thì tần số tương đối các alen của một gen có khuynh hướng (D) từ thế hệ này sang thế hệ khác. (A), (B), (C), (D) lần lượt là:

Câu 28: Nội dung nào sau đây không là điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacđi - Vanbec.

Câu 29: Ý nghĩa về mặt lí luận của định luật Hacđi - Vanbec là:

Câu 30: Hiện tượng lại giống ở người là trường hợp:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây