© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12, đề 04.

  • : 30
  • : 20 phút

Câu 1: Tần số đột biến gen lớn hay bé phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây:

Câu 2: Sau khi xuất hiện, đột biến gen được phát tán trong quần thể giao phối là nhờ:

Câu 3: Đột biến sinh dưỡng là loại đột biến:

Câu 4: Nội dung nào sau đây sai:
I. Đảo đoạn xảy ra khi đoạn bên trong NST bị đứt, đoạn này quay ngược 180o rồi được nối lại.
II. Đảo đoạn ít ảnh hưởng đến sức sống sinh vật vì không làm mất vật chất di truyền.
III. Đảo đoạn làm thay đổi trật tự sắp xếp các gen trên NST, tuy nhiên không thay đổi nhóm liên kết gen.
IV. Đoạn NST bị đảo phải nằm ở đầu hay giữa cánh của NST và không mang tâm động.
V. Trong các dạng đột biến cấu trúc NST, đảo đoạn là dạng được gặp phổ biến hơn cả.

Câu 5: Khi đề cập đến đột biến chuyển đoạn NST, điều nào sau đây đúng:
I. Liên quan đến nhiều NST khác nhau cùng đứt đoạn, sau đó trao đổi đoạn đứt với nhau.
II. Các đoạn trao đổi có thế xảy ra trong một cặp NST tương đồng nhưng phai khác chức năng, như giữa NST X và Y.
III. Chuyển đoạn thường xảy ra giữa các cặp NST không tương đồng, hậu quả làm giảm sức sống của sinh vật.
IV. Chuyển đoạn không tương hỗ là trường hợp hai NST trao đổi cho nhau các đoạn không tương đồng.

Câu 6: Khi sử dụng plasmit làm thể truyền, con người đã tổng hợp nhanh chóng chất kháng sinh, bằng cách chuyển gen của loài (A) sang loài (B), (A) và (B) lần lượt là:

Câu 7: Insulin được sản xuất bằng kĩ thuật chuyển gen, có tác dụng chữa bệnh gì sau đây:

Câu 8: Somatostatin (hoocmôn sinh trưởng) có tác dụng làm cho bò:

Câu 9: Thành tựu nổi bật nhất trong ứng dụng kĩ thuật di truyền là:

Câu 10: Khi xuyên qua mô sống, các tác nhân gây đột biến nào sau đây có thể kích thích và ion hóa các nguyên tử:

Câu 11: Khi xây dựng phả hệ, phải theo dõi sự di truyền tính trạng qua ít nhất:

Câu 12: Khi nghiên cứu phả hệ, con người đã biết tính trạng nào sau đây là tính trạng trội: Da trắng, tóc thẳng, môi mỏng, tầm vóc thấp, lông mi ngắn, mũi thẳng, thuận tay phải:

Câu 13: Khả năng tự điều chỉnh của cơ thể sống biểu hiện ở:

Câu 14: Theo quan niệm hiện đại, các vật thể sống đang tồn tại trên trái đất là những (A), có cơ sở vật chất chủ yếu là các đại phân tử (B), (A) và (B) lần lượt là:

Câu 15: Người ta không sử dụng phương pháp nào sau đây, để đo tuổi của hóa thạch:

Câu 16: Tồn tại chủ yếu của học thuyết Lamac là:

Câu 17: Thuyết tiến hóa cổ điển bao gồm:

Câu 18: Người đầu tiên xây dựng một học thuyết có hệ thống về sự tiến hóa của sinh giới là:

Câu 19: Người đầu tiên đưa ra khái niệm về biến dị cá thể là:

Câu 20: Theo Đac Uyn, có các loại biến dị sau:

Câu 21: Ý nghĩa về mặt thực tiễn của định luật Hacđi - Vanbec là:

Câu 22: Gọi x: số alen của một gen. Số kiểu gen xuất hiện trong quần thể giao phối tuân theo công thức tổng quát nào:
 

Câu 23: Xét một gen có 3 alen. Số kiểu gen xuất hiện trong quần thể giao phối là:

Câu 24: Gọi y là số kiểu gen khác nhau trong một quần thể giao phối. Số kiểu giao phối khác nhau có thể xuất hiện trong quần thể theo công thức tổng quát:
 

Câu 25: Số tổ hợp các alen của một gen hình thành trong quần thể có 10 kiểu gen khác nhau. Số kiểu giao phối có thể xuất hiện trong quần thể đó là:

Câu 26: Nếu gen thứ nhất có 2 alen, gen thứ hai có 3 alen, gen thứ ba có 4 alen, các gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau thì số kiểu gen có thể có là:

Câu 27: Với p, q lần lượt là tần số tương đối của các alen A, a. Phương trình Hacđi - Vanbec có dạng:
 

Câu 28: Gọi p(A); q(a) lần lượt là tần số tương đối alen Aa và phương trình: p2(AA) + 2pq(Aa) + q2(aa) = 1.  Phương trình trên cho biết:

Câu 29: Dạng vượn người nào dưới đây có quan hệ gần gũi nhất với người, vì sao:

Câu 30: Bộ NST lưỡng bội trong tế bào sinh dưỡng của vượn người có số lượng là:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây