© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12, đề 07.

  • : 30
  • : 20 phút

Câu 1: Nội dung nào sau đây sai:

Câu 2: Giá trị của đột biến gen phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây:

Câu 3: Đột biến gen chỉ là nguồn nguyên liệu sơ cấp, nó sẽ trở thành nguồn nguyên liệu thứ cấp đó:

Câu 4: Trong các dạng thể dị bội, dạng nào sau đây gặp phổ biến hơn:

Câu 5: Trong tế bào sinh dưỡng, thể ba nhiễm của người có số lượng NST là:

Câu 6: Cơ chế phát sinh thế một nhiễm và thể ba nhiễm liên quan đến sự không phân li của:

Câu 7: Các thể đột biến nào sau dây ở người, là hậu quả của đột biến dị bội, dạng 2n + 1.

Câu 8: Được sử đung phổ biến để tạo ra đột biến đa bội là:

Câu 9: Để xử lí tác nhân hóa học gây đột biến, con người dã:

Câu 10: Khi Cônsixin có nồng độ 0,1% - 0,2% ngấm vào tổ chức mô sống, nó sẽ có vai trò (A), làm xuất hiện loại đột biến (B), (A) và (B) lần lượt là:

Câu 11: Người ta không gây đột biên nhân tạo ở động vật bậc cao vì:

Câu 12: Phương pháp chọn giống vi sinh vật nào sau đây thường được con người sử dụng:

Câu 13: Xét 4 cá thể người trong một phả hệ khi nghiên cứu sự di truyền bệnh M, do một gen quy định.

c13

Kết luận nào sau đây không đúng:

Câu 14: Để ý đến 4 cá thể trong một phả hệ khi nghiên cứu sự di truyền bệnh N, do một gen quy định:
 

c14

Kết luận nào sau đây không đúng:

Câu 15: Sự phát sinh và phát triển của sự sông đã trải qua các giai đoạn tiến hóa sau:

Câu 16: Trong lịch sử hình thành quả đất, các nguyên tố C, H, O, N nổi trên bề mặt thạch quyển do:

Câu 17: Căn cứ vào những biến đổi lớn về địa chất, khí hậu, và các hóa thạch điển hình, người ta chia lịch sử sự sống thành 5 đại, lần lượt là:

Câu 18: Theo Đac Uyn, di truyền là:

Câu 19: Theo Đac Uyn, di truyền có vai trò:

Câu 20: Ở gà, cho biết các kiểu gen AA quy định lông xoăn nhiều, Aa quy định lòng xoăn ít, aa q.uy định lông thẳng. Một quần thể gà có 450 con lông xoăn nhiều, 450 con lông xoăn ít, 600 con lông thẳng. Phát biểu đúng về quần thể nói trên là:

Hệ nhóm máu MN ở người do 2 loại alen M và N quy định, trong đó có M trội không hoàn toàn so với N. Một quần thể gồm 3600 người, trong đó số người có nhóm máu MN và N đều bằng 1620.

Câu 21: Tần số tương đối các alen M và N là: 

Câu 22: Cấu trúc di truyền của quần thể trên là:

Biết A quy định lông xám trội hoàn toàn so với a quy định lông trắng, các alen nằm trên NST thường. Một quần thể chuột ở thế hệ xuất phát có 1020 chuột lông xám đồng hợp, 510 chuột có kiểu gen dị hợp. Khi quần thể đạt trạng thái cân bằng có 8000 cá thể. 

Câu 23: Tần số tương đối của mỗi alen là:

Câu 24: Số lượng chuột ở từng kiểu gen khi đạt trạng thái cân bằng:

Ở cừu, màu sắc mỡ do 1 gen trên NST thường quy định. A quy định mỡ vàng, a quy định mỡ trắng. Một quần thể gồm 12000 cá thể, trong dó có 11730 con mỡ vàng.

Câu 25: Tần số tương đối mỗi alen là:

Câu 26: Số cá thể có kiểu gen dị hợp:

Khi khảo sát hộ nhóm máu A, B, O của một quần thể có 14500 người. Số cá thế có nhóm máu A, B, AB và O lần lượt là 3480, 5075, 5800 và 145.

Câu 27: Tần số tương dối các alen IA, IB, IO, lần lượt là:

Câu 28: Số lượng người có máu A đồng hợp:

Câu 29: Các bằng chứng hóa thạch cho phép ta kết luận, quá trình phát sinh loài người đã trải qua các giai đoạn lần lượt là:

Câu 30: Hóa thạch cổ nhất của giai đoạn vượn người là:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây