© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12, đề 10.

  • : 30
  • : 20 phút

Câu 1: Vì nguyên nhân nào, dạng mất hoặc thêm một cặp nuclêôtit làm thay đổi nhiều nhất về cấu trúc của prôtêin:

Câu 2: Dạng đảo vị trí giữa hai cặp nuclêôtit không kể đến mã mở đầu và mã kết thúc có thể làm thay đổi nhiều nhất bao nhiêu axit amin:

Câu 3: Dạng đảo vị trí giữa hai cặp nuclêôtit ngoài mã mở đầu và mã kết thúc sẽ làm thay đổi một axit amin trong trường hợp nào sau đây:

Câu 4: Cơ chế tác động của cônsixin gây ra đột biến thể đa bội là:

Câu 5: Thể đa bội không có đặc điểm nào sau dây:
I. Sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh.
II. Thường gặp ở thực vật ít gặp ở động vật.
III. Những cá thể đa bội lẻ có khả năng sinh sản hữu tính, kể cả sinh sản dinh dưỡng.
IV. Năng suất cao, phẩm chất tốt.
V. Sức sống rất cao.

Câu 6: Các tác nhân vật lí, hóa học nào sau đây vừa gây đột biến gen, vừa gây đột biến NST:

Câu 7: Tìm câu có nội dung sai:

Xét cá thể dị hợp Aa. Tiến hành tự thụ phấn qua n thế hệ liên tiếp. Sử dụng dữ kiện trên, trả lời các câu hỏi tù câu 8 đến câu 10.

Câu 8: Tỉ lệ cá thể có kiểu gen dị hợp là:

Câu 9: Tỉ lệ cá thể có kiểu gen đồng hợp trội hoặc đồng hợp lặn là:

Câu 10: Tỉ lệ xuất hiện thể đồng hợp qua 4 lần tự thụ phấn bằng:

Câu 11: Phương pháp tự thụ phấn bắt buộc và giao phối cận huyết không có vai trò nào sau đây:

Câu 12: Tự thụ phấn bắt buộc hoặc giao phối cận huyết là bước trung gian để chuẩn bị cho lai khác dòng vì:

Câu 13: Đặc điểm di truyền nào sau đây cho phép ta xác định tính trạng trong một phả hệ, không được quy định bởi gen nằm trên NST X:

Câu 14: Bệnh do gen lặn nằm trên NST thường ở người là:

Câu 15: Trong quá trình phát sinh sự sống, các hợp chất gluxit, lipit xuất hiện do kết hợp giữa nguyên tố:

Câu 16: Prôtêin, axit nuclêic xuất hiện trong giai đoạn tiến hóa hóa học do sự kết hợp giữa nguyên tố:

Câu 17: Đặc điểm quan trọng nhất về sự phát triển sinh vật của Cổ sinh là:

Câu 18: Động lực xảy ra chọn lọc nhân tạo là:

Câu 19: Theo Đac Uyn, vật nuôi cây trồng hiện nay có nguồn gốc từ:

Biết cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu là xaa : yAa : zaa. Sử dụng dữ kiện trên trả lời các câu hỏi từ câu 20 đến đến 23.

Câu 20: Tỉ lệ kiểu gen qua 4 lần nội phối:

Câu 21: Tỉ lệ kiểu gen dị hợp Aa xuất hiện qua n lần nội phối (tự thụ):

Câu 22: Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp trội AA xuất hiện qua n lần nội phối:

Câu 23: Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp lặn aa xuất hiện qua n lần nội phôi:

Câu 24: Quần thể ban đầu có cấu trúc di truyền là 21AA : 10Aa : 10aa. Cấu trúc di truyền của quần thể sau 5 thế hệ nội phối là:

Biết A quy định cây cao; a quy định cây thấp. Thế hệ ban đầu của một quần thể giao phối có tỉ lệ kiểu gen 1Aa : 1aa. Sử dụng dữ kiện trên trả lời câu hỏi câu 25 và câu 26.

Câu 25: Có bao nhiêu kiểu giao phối khác nhau giữa các cá thể của quần thể ban đầu:

Câu 26: Tỉ lệ kiểu hình ở thế hệ ngẫu phối Fn:

Câu 27: Nội dung nào sau đây sai, khi xét đến sự tiến hóa về mặt cấu tạo cơ thể của các dạng hóa thạch, trong quá trình phát sinh loài người:
I. Tầm vóc cơ thể ngày càng cao dần.
II. Diện tích bán cầu não và thể tích hộp sọ ngày càng lớn dần
III. Xương chậu ngày càng rộng, xương sườn, xương ức ngày càng phát triển.
IV Đi ngày càng thẳng, lồi cằm ngày càng rõ.
V. Răng và hàm dưới ngày càng lớn và khỏe.
VI. Ngón cái ngày càng phát triển và có vị trí linh hoạt.

Câu 28: Khi nghiên cứu các dạng hóa thạch về cấu tạo cơ thể, kết luận nào sau đây hoàn chỉnh nhất.

Câu 29: Nội dung nào sau đây sai:

Câu 30: Xác định tuổi của hóa thạch bằng phương pháp đo chu kỳ bán phân rã của Uran có sai số khoảng:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây