© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12, đề 11.

  • : 30
  • : 20 phút

Câu 1: Việc sử dụng acridin gây ra dạng đột biến mất hay thêm một cặp nuclêôtit có ý nghĩa gì:

Câu 2: Trong các trường hợp đột biến mất cặp nuclêôtit sau đây, trường hợp nào tỏ ra nghiêm trọng hơn trong việc thay đổi cấu trúc của phân tử prôtêin:

Câu 3: Bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm ở người xuất hiện do:

Câu 4: Đặc điểm chung của các đột biến là:

Câu 5: Thể đa bội được nhận biết bằng phương pháp nào:

Câu 6: Một thể khảm đa bội xuất hiện trên cây lưỡng bội do:

Câu 7: Biểu hiện nào sau đây không phải của ưu thế lai:
I. Con lai đời F2 bị thoái hóa.
II. Sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh, sức sống cao.
III. Tăng tính chất đồng hợp, giảm tính chất dị hợp của các cặp alen.
IV. Năng suất cao, phẩm chất tốt.

Câu 8: Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất trong:

Câu 9: Biểu hiện ưu thế lai giảm dần từ F2 trở đi, vì:

Câu 10: Để giải thích nguyên nhân di truyền của biểu hiện ưu thế lai, con người sử dụng:
I. Giả thuyết về trạng thái dị hợp tử.
II. Giả thuyết siêu trội.
III. Giả thuyết về giao tử thuần khiết.
IV. Giả thuyết về tác động cộng gộp của các gen trội có lợi.

Câu 11: Nội dung chủ yếu của giả thuyết về trạng thái dị hợp, giải thích cho biểu hiện ưu thế lai là:

Câu 12: Nội dung cơ bản của phương pháp nghiên cứu tế bào là:

Câu 13: Đặc điểm nào sau đây là của đồng sinh cùng trứng:
I. Xuất phát từ cùng một hợp tử.
II. Các cá thể giống nhau về kiểu hình, khác nhau về kiểu gen.
III. Nhiều trứng, thụ tinh với nhiều tinh trùng có kiểu gen giống nhau.
IV. Nếu được chăm sóc cùng môi trường, sẽ có kiểu hình giống nhau.
V. Có kiểu gen (kiểu nhân) giống nhau.

Câu 14: Trong quá trình phát sinh sự sống, từ các hợp chất vô cơ đã tổng hợp thành các hợp chất hữu cơ nhờ sự có mặt của:

Câu 15: Trong giai đoạn tiến hóa hóa học của quá trình phát sinh sự sống đã xảy ra:

Câu 16: Trong quá trình phát triển của sinh vật, đặc điểm nổi bật ở đại Trung sinh là:

Câu 17: Theo Đac Uyn, cơ sở của chọn lọc nhân tạo là:

Câu 18: Theo Đac Uyn, muốn giải thích sự hình thành đặc điểm thích nghi của vật nuôi, cây trồng đối với nhu cầu con người, phải dựa vào các nhân tố:

Câu 19: Theo Đac Uyn, phân li tính trạng của vật nuôi, cây trồng là hiện tượng:

Tính trạng màu sắc quả cà chua do 1 gen quy định. Khi lai 2 cây cà chua quả đỏ với nhau, F1 đồng loạt quả đỏ. Tiếp tục cho F1 giao phối tự do ngẫu nhiên, thu được ở F2 cà chua quả đỏ và quả vàng. Sử dụng dữ kiện trên trả lời các câu hỏi câu 20 và câu 21. 
 

Câu 20: Kiểu gen hai cây cà chua thế hệ xuất phát:

Câu 21: Tỉ lệ phân li kiểu gen ở thế hệ ngẫu phối Fn:

A : hoa kép ; a: hoa đơn. Trả lời các câu hỏi từ 22 đến 24.
 

Câu 22: Xét một cây kiểu gen Aa và hai cây khác kiểu gen aa. Cho các cây nói trên tự thụ qua 3 thế hệ, sau đó cho ngẫu phối, tạo F4 gồm 14400 cây. Số lượng cá thể thuộc mỗi kiểu gen ở F4

Câu 23: Tỉ lệ kiểu hình của F3 sau 3 thế hệ tự thụ:

Câu 24: Viết cấu trúc di truyền của quần thể qua n thế hệ ngẫu phối kể từ đời F3:

Câu 25: Nội dung nào sau đây đúng trong quần thể giao phối:
I. Tần số kiểu gen dị hợp càng cao hơn so với đồng hợp khi tần số các alen càng gần giá trị 0,5.
II. Tần số các alen càng gần 1 bao nhiêu thì tần số kiểu gen đồng hợp càng cao hơn so với dị hợp bấy nhiêu.
III. Tần số kiểu gen dị hợp càng nhỏ hơn đồng hợp khi tần số các alen càng gần 0.
IV. Tần số các alen càng xa 0,5 và gần 1 hoặc 0 bao nhiêu thì tần số kiểu gen đồng hợp càng cao hơn so với tần số kiểu gen dị hợp bấy nhiêu.
V. Tần số của alen trên NST giới tính X không có alen trên NST Y có thể là một trong các giá trị: h1

Câu 26: Nhân tố nào sau đây làm thay đổi tần số tương đối các alen trong quần thể:

Câu 27: Nhân tố nào sau đây có vai trò chủ yếu trong việc làm thay đổi tần số các alen:

Câu 28: Tần số đột biến của mỗi gen rất thấp nhưng đột biến gen là nguồn nguyên liệu chủ yếu cung cấp cho quá trình chọn lọc vì:
I. Ảnh hưởng của đột biến gen đến sức sống cơ thể sinh vật ít nghiêm trọng so với đột biến nhiễm sắc thể.
II. Số lượng gen trong quần thể rất lớn.
III. Đột biến gen thường ở trạng thái lặn.
IV. Quá trình giao phối đã phát tán các đột biến và làm tăng xuất hiện các biến dị tổ hợp.

Câu 29: Khi nghiên cứu về công cụ lao động của các dạng hóa thạch, kết luận nào sau đây hoàn chỉnh nhất:

Câu 30: Các loại nhân tố chi phối quá trình phát triển loài người gồm:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây