© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12, đề 08.

  • : 30
  • : 20 phút

Câu 1: Đột biến gen có vai trò chủ yếu trong việc cung cấp nguyên quá trình tiến hóa vì:

Câu 2: Đột biến gen có những điểm nào giống so với biến dị tổ hợp:

Câu 3: Giữa biến dị tổ hợp và đột biến gen có điểm nào khác nhau:

Câu 4: Hội chứng Đao là loại hội chứng:

Câu 5: Cặp bố, mẹ sinh một đứa con đầu lòng mắc hội chứng Đao. Ở lần sinh thứ hai, con của họ có xuất hiện hội chứng này hay không, Vì sao?

Câu 6: Sự biến đổi số lượng nào sau đây được gọi là đột biến đa bội thể:

Câu 7: Cơ chế xuất hiện thể đa bội là:

Câu 8: Giao phối gần là trường hợp giao phối giữa các cá thể:

Câu 9: Ở thực vật, biểu hiện cao nhất của giao phối gần là:

Câu 10: Đặc điểm quan trọng nhất về mặt di truyền của dòng tự thụ phấn là giao phối giữa các cá thể:

Câu 11: Giao phối cận huyết là trường hợp:
I. Giao phối giữa những con vật cùng bố mẹ.
II. Giao phối giữa bố, mẹ với các con cháu.
III. Giao phối giữa các cá thể cùng bầy, đàn.
IV. Giao phối giữa các cá thể có cùng nhóm máu.

Câu 12: Ở thực vật, hiện tượng thoái hóa giống xuất hiện rõ nét khi:

Khi khảo sát sự di truyền tính trạng tầm vóc cao thấp ở người do một gen quy định, biểu hiện qua ba thế hệ như sau:
c13
 

Câu 13: Nội dung nào sau đây đúng:

Câu 14: Những cá thể biết chắc chắn có kiểu gen đồng hợp lặn gồm:

Câu 15: Những cá thể biết chắc có kiểu gen dị hợp gồm:

Câu 16: Những cá thể chưa biết chắc chắn kiểu gen (Có thể đồng hợp hay dị hợp)là:

Dùng dữ kiện sau để trả lời các câu hỏi từ 17 đến 23.
Xác suất cặp bố mẹ II2 và II3 sinh được :

Câu 17: Một đứa con có tầm vóc thấp là:

Câu 18: Một đứa con có tầm vóc cao là:

Câu 19: Hai đứa con có tầm vóc thấp là:

Câu 20: Hai đứa con có tầm vóc cao là:

Câu 21: Một con trai , tầm vóc cao là:

Câu 22: Hai con gái, tầm vóc thấp:

Câu 23: Một con trai, tầm vóc thấp và một con gái tầm vóc cao:

Câu 24: Sự hình thành các hợp chất hữu cơ trong giai đoạn tiến hóa hóa học tuân theo quy luật:

Câu 25: Phát biểu nào sau đây có nội dung sai:

Câu 26: Sự kiện quan trọng nhất của ki Xilua thuộc đại cổ sinh là:

Câu 27: Tần số tương đối của alen a của phần cái trong quần thể ban đầu là 0,2. Tần số alen A của phần đực là 0,7. Cấu trúc di truyền của quần thể sau ngẫu phối:

Câu 28: Vẫn dùng điều kiện như ở câu 27. Cấu trúc di truyền của quần thể đạt cân bằng hay không và quần thể đạt cân bằng với cấu trúc di truyền là:

Câu 29: Dạng người tối cổ Pitêcantrôp thường sử dụng công cụ lao động bằng:

Câu 30: Dạng vượn người hóa thạch prapitec thường sử dụng công cụ lao động bằng:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây