© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm toán 12, giá trị lớn nhất, nhỏ nhất

  • : 30
  • : 40 phút

Câu 1: Giá trị lớn nhất của hàm số y = 3sinx - 4sin3x trên khoảng c1 là:

Câu 2: Giá trị lớn nhất của hàm số cau 2là:

Câu 3: Giá trị nhỏ nhất của hàm số cau 3 là: 

Câu 4: Giá trị nhỏ nhất của hàm số cau 4là:

Câu 5: Giá trị nhỏ nhất của hàm số cau 5là:

Câu 6: Giá trị nhỏ nhất của hàm số cau 6 là:

Câu 7: Giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số: y = x3 - 3x2 + 3x + 2 , x  [-2; 2] là:

Câu 8: Giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số cau 8 là: 

Câu 9: Giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số y = 4 - 8x- 9, x  [-1; 3] là:

Câu 10: Giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm sốcau 10  x  [ -3; 3] là:

Câu 11: Giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số cau 11 là:

Câu 12: Giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số cau12, x  [ -8; -1] là:

Câu 13: Giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số y = sin2x - x, cau 13là:

Câu 14: Giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số y = sin2x - x; x  [ 0; π)] là:

Câu 15: Giá trị nhỏ nhất, lớn nhất của hàm số  , x  [-2; 0] là:

Câu 16: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y = lnx - x:

Câu 17: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số cau 17'

Câu 18: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số c18 , x  [0; π]:

Câu 19: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2sin2x + cos 4x, cau 19

Câu 20: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số cau 20

Câu 21: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số cau 21

Câu 22: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số cau 22

Câu 23: Tìm khoảng cách ngắn nhất từ điểm M (0; 1) đến đồ thị hàm số cau 23

Câu 24: Tìm khoảng cách ngắn nhất giữa hai đồ thị của các hàm số y = - x và y = c24

Câu 25: Tìm khoảng cách ngắn nhất giữa hai đồ thị của các hàm số y = x2 và y = x - 1.

Câu 26: Tìm tọa độ điểm M trên đồ thị hàm số y = cosx, c26 sao cho khoảng cách từ M đến đường thẳng (Δ): x + 2y + 3 = 0 là nhỏ nhất:

Câu 27: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số cau 27, x  ( 0; π )

Câu 28: Cho x + y = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P - x+ y4

Câu 29: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số cau 29

Câu 30: Cho x2 + y2 = 1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = x + y.

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây