© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Đề thi học kỳ I, Giáo dục quốc phòng 12 (Đề 02)

  • : 30
  • : 30 phút

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG 12

Câu 1:
Công an nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong lĩnh vực nào của Nhà nước?

Câu 2:

Nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Công an nhân dân?

Câu 3:

Nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Công an nhân dân?

Câu 4:

Trong hệ thống tổ chức của Công an nhân dân có:

Câu 5:

Cấp bậc nào đưới đây không có trong hệ thống cấp bậc của Công an nhân dân?

Câu 6:

Cấp bậc nào đưới đây không có trong hệ thống cấp bậc của Công an nhân dân?

Câu 7:

Lực lượng nào sau đây không có trong phân loại theo lực lượng của Công an nhân dân?

Câu 8:

Người chỉ huy trong Công an nhân dân là:

Câu 9:

Một trong những đối tượng nào sau đây được ưu tiên tuyển chọn vào Công an nhân dân?

Câu 10:

Nghĩa vụ, trách nhiệm của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân không gồm nội dung nào sau đây?

Câu 11:

Nghĩa vụ, trách nhiệm của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân không gồm nội dung nào sau đây?

Câu 12:

Một trong những quyền lợi của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân là gì?

Câu 13:

Một trong những trách nhiệm của học sinh với Luật Công an nhân dân là gì?

Câu 14:

Nội dung nào sau đây không thuộc trách nhiệm của học sinh tham gia xây dựng đội ngũ sĩ quan Công an và Luật Công an nhân dân?

Câu 15:

Một trong những chức năng của Công an nhân dân Việt Nam là:

Câu 16:

Một trong những chức năng của Công an nhân dân Việt Nam là:

Câu 17:

Một trong những tiêu chuẩn tuyển chọn vào Công an nhân dân là gì?

Câu 18:

Nội dung nào không đúng với khái niệm về sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam?

Câu 19:

Một nội dung của khái niệm về sĩ quan là gì?

Câu 20:

Luật sĩ quan được Quốc hội khóa X thông qua kì họp nào, ngày nào?

Câu 21:

Ngày tháng nào là ngày Quốc phòng toàn dân?

Câu 22:

Sĩ quan tại ngũ và sĩ quan dự bị theo Luật Sĩ quan được hiểu là gì?

Câu 23:

Một quân nhân khi là sĩ quan dự bị thì đăng kí ở đâu và được quản lí như thế nào?

Câu 24:

Sĩ quan tại ngũ được hiểu như thế nào?

Câu 25:

Nội dung nào sau đây không đúng với tiêu chuẩn chung của sĩ quan?

Câu 26:

Nội dung nào sai về cơ chế lãnh đạo, chỉ huy và quản lí đội ngũ sĩ quan?

Câu 27:

Một trong những nguồn bổ sung cho sĩ quan tại ngũ của quân đội từ đâu?

Câu 28:

Sĩ quan quân đội có mấy nhóm ngành và những ngành nào?

Câu 29:

Sĩ quan có chức vụ là Sư đoàn trưởng thuộc nhóm ngành nào của sĩ quan?

Câu 30:

Sĩ quan có chức vụ là Chính ủy Sư đoàn thuộc nhóm ngành nào của sĩ quan?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây