© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Đề thi thử giảm tải THPT Quốc gia môn Hóa học

  • : 40
  • : 30 phút

TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH
ĐỀ THI THỬ
KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2020
Môn: Hóa Học

* Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137. 
* Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.

Câu 1: Trong bốn kim loại Al, Mg, Fe, Cu, kim loại có tính khử mạnh nhất là

Câu 2: Kim loại phản ứng chậm với nước ở nhiệt độ thường là

Câu 3: Hơi Thuỷ ngân rất độc, bởi vậy khi làm vỡ nhiệt kế Thuỷ ngân thì chất bột được dùng để rắc lên Thuỷ ngân rồi gom lại là

Câu 4: Khi thuỷ phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo và

Câu 5: Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi dung dịch Fe2(SO4)3 tác dụng với dung dịch

Câu 6: Sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần của các chất sau đây: (1) C3H7COOH; (2) CH3COOC2H5; (3) C3H7CH2OH. Ta có thứ tự là

Câu 7: Các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl vừa tác dụng được với dung dịch Cu(NO3)2

Câu 8: Chất có tính oxi hoá nhưng không có tính khử là

Câu 9: Quá trình nhiều phân tử nhỏ (monome) kết hợp với nhau thành phân tử lớn (polime) đồng thời giải phóng những phân tử nước được gọi là phản ứng

Câu 10: Khi đun nóng dung dịch canxi hiđrocacbonat thì có kết tủa xuất hiện. Tổng các hệ số tỉ lượng trong phương trình hóa học của phản ứng là

Câu 11: Công thức nào sau đây là của xenlulozơ?

Câu 12: Glyxylalanin có công thức là

Câu 13: Nhôm hidroxit thu được từ cách nào sau đây?

Câu 14: Hai dung dịch đều phản ứng được với kim loại Fe là

Câu 15: Công thức tổng quát của ancol no, đơn chức mạch hở là

Câu 16: Khi xà phòng hóa tristearin ta thu được sản phẩm là

Câu 17: Cho sơ đồ phản ứng: NaHCO3 + X Na2CO3 + H2O. X là hợp chất

Câu 18: Chất nào sau đây không dẫn điện được?

Câu 19: Trong dung dịch, các amino axit tồn tại chủ yếu ở dạng

Câu 20: Hai kim loại đều thuộc nhóm IA trong bảng tuần hoàn là

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây