© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Thi thử tinh giản tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử

  • : 40
  • : 30 phút

Luyện thi thử đề thi tinh giản tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử năm 2020. Đăng nhập để xem đáp án!

Câu 1: Bốn phát minh kĩ thuật quan trọng nhất của Trung Quốc là

Câu 2: Điểm chung của Vương triều Mô-gôn và Vương triều Hồi giáo Đê – li là

Câu 3: Nho giáo chiếm vị trí độc tôn ở nước ta vào thời kì nào?

Câu 4: Tại sao nói: “Nền độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta giữa thế kỷ XVI đến cuối thể kỷ XVIII bị xâm phạm nghiêm trọng”?

Câu 5: Một trong những ý nghĩa của cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911 là

Câu 6: Sự kiện nào là lí do chủ yếu thúc đẩy các nước tư bản phương Tây thay nhau xâu xé châu Phi?

Câu 7: Đỉnh cao mẫu thuẫn giữa các nước đế quốc trước Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) là

Câu 8: Thực dân Pháp thực hiện chính sách chia để trị ở Việt Nam bằng cách

Câu 9: Điểm nào dưới đây là điểm giống nhau của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh trong quá trình hoạt động cách mạng của mình?

Câu 10: Sự thất bại của phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, đặt ra cho lịch sử Việt Nam vấn đề cấp bách gì?

Câu 11: Trong quá trình chống Pháp xâm lược (1858-1884), quyết định sai lầm nào của triều định Huế khiến nhân dân bất mãn “quyết đánh cả triều lẫn Tây”?

Câu 12: Hình thức đấu tranh nào dưới đây gắn với phong trào yêu nước của các sĩ phu đầu thế kỉ XX?

Câu 13: Cơ quan giữ vai trò trọng yếu hàng đầu của Liên hợp Quốc trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới là

Câu 14: Thành tựu quan trọng về kinh tế mà Liên Xô đạt được sau chiến tranh là gì?

Câu 15: Từ công cuộc cải cách mở cửa Trung Quốc, Việt Nam có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước hiện nay?

Câu 16: Năm nước tham gia sáng lập tổ chức ASEAN năm 1967 là

Câu 17: Từ năm 1945 đến năm 1950, dựa vào đâu để các nước tư bản Tây Âu cơ bản đạt được sự phục hồi về mọi mặt?

Câu 18: Cho dữ liệu sau:
1. Sáu nước Tây Âu thành lập tổ chức “Cộng đồng than- Thép châu Âu”.
2. Các nước hợp nhất ba cộng đồng lại thành “Cộng đồng châu Âu”(EC).
3. “Cộng đông năng lượng nguyên tử châu Âu” và “Cộng đồng kinh tế châu Âu” được thành lập.
4. Phát hành và sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Euro).
Hãy sắp xếp các dữ kiện theo thứ tự thời gian và quá trình liên kết khu vực ở Tây Âu.

Câu 19: Vì sao nước Mĩ đi đầu trong cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật?

Câu 20: Bước sang thế kỉ XXI, với sự tiến triển của xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển, Việt Nam có những thời cơ gì?

Câu 21: Nguồn gốc sâu xa chung của hai cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII-XIX và cách mạng khoa học công nghệ thế kỉ XX là gì?

Câu 22: Cuốn sách nào là tập hợp những bài giảng lí luận cách mạng giải phóng dân tộc cho thanh niên yêu nước Việt Nam?

Câu 23: Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh chính trị do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 là

Câu 24: Sự phân hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thành hai tổ chức cộng sản trong năm 1929 phản ánh sự phát triển của phong trào yêu nước theo khuynh hướng

Câu 25: Sự khác nhau cơ bản giữa Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Việt Nam Quốc dân đảng là ở

Câu 26: Trong những năm 1929-1933, mâu thuẫn cơ bản trong xã hội nước ta là

Câu 27: Mặt trận được Đảng ta thành lập 7/1936 có tên gọi là gì?

Câu 28: Trong phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam, điểm mới của phong trào 1930-1931 so với phong trào cách mạng trước đó là gì?

Câu 29: Nhân tố đảm bảo đưa đến thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945 là

Câu 30: “Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch. Khai thông biên giới Việt – Trung. Củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc”. Đó là 3 mục đích trong chiến dịch nào của ta?

Câu 31: Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Hiệp hợp nhất (3/1951) thành mặt trận có tên là gì?

Câu 32: Nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng Việt Nam trong báo cáo chính trị do Chủ tích Hồ Chí Minh trình bày tại Đại hội Đảng lần II là gì?

Câu 33: Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp và can thiệp Mĩ đã để lại cho nhân dân ta những bài học kinh nghiệm quý báu, bài học mang tính thời sự và vận dụng vào giai đoạn hiện nay là

Câu 34: Điểm khác biệt về lực lượng giữa chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” so với chiến lược “Chiến tranh cục bộ” là

Câu 35: Lực lượng giữ vai trò quan trọng và không ngừng tăng lên về số lượng và trang bị trong “Chiến tranh cục bộ” là lực lượng nào?

Câu 36: Thắng lợi lớn nhất của quân và dân miền Bắc trong trận Điện Biên Phủ trên không là

Câu 37: Trong quá trình thực hiện chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến tranh”, hoạt động nào của Mĩ gây bất lợi cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta?

Câu 38: Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ (1954-1975), chiến thằng nào của quân dân miền Nam đã buộc Mĩ phải “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược?

Câu 39: Những thành tựu đạt được trong việc bước đầu thực hiện công cuộc đổi mới là

Câu 40: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định nhiệm vụ trước mắt của kế hoạch 5 năm 1986-1990 là gì?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây