© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, môn Hóa học 12

  • : 30
  • : 30 phút

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT
MÔN: HÓA HỌC 12

Câu 1: Ở nhiệt độ thường, kim loại X không tan trong nước nhưng tan trong dung dịch kiềm. Kim loại X là

Câu 2: Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất?

Câu 3: Tác nhân hoá học nào sau đây không gây ô nhiễm môi trường nước?

Câu 4: Muối nào sau đây dễ bị phân huỷ khi đun nóng?

Câu 5: Dung dịch nào sau đây tác dụng với dung dịch Ba(HCO3)2, vừa thu được kết tủa, vừa có khí thoát ra?

Câu 6: Trong phân tử Gly-Ala, amino axit đầu C chứa nhóm

Câu 7: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng tạo ra glixerol?

Câu 8: Oxit nào sau đây là oxit axit?

Câu 9: Phân tử nào sau đây chỉ chứa hai nguyên tố C và H?

Câu 10: Thuỷ phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit, thu được chất nào sau đây?

Câu 11: Cho 2,7 gam Al phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

Câu 12: Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch chất X, thu được kết tủa Fe(OH)3. Chất X là:

Câu 13: Cho các chất sau: Cr(OH)3, CaCO3, Al(OH)3 và Al2O3. Số chất vừa phản ứng với dụng dịch HCl, vừa phản ứng với dung dịch NaOH là

Câu 14: Cho dãy các chất: (a) NH3, (b) CH3NH2, (c)C6H5NH2 (anilin). Thứ tự tăng dần lực bazơ của các chất trong dãy là:

Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X bằng O2. Công thức phân tử của X là

Câu 16: Cho 11,7 gam hỗn hợp Cr và Zn phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, đun nóng, thu được dung dịch X và 4,48 lít khí H  (đktc). Khối lượng muối trong X là

Câu 17: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp K và Na vào nước, thu được dung dịch X và V lít khí H2,  (đktc). Trung hoà X cần 200 ml dung dịch H  0,1M. Giá trị của V là

Câu 18: Cho 6,72 lít khí CO (đktc) phản ứng với CuO đun nóng, thu được hỗn hợp khí có tỉ khối so với H bằng 18. Khối lượng CuO đã phản ứng là

Câu 19: Xà phòng hoá hoàn toàn 17,8 gam chất béo X cần vừa đủ dung dịch chứa 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối. Giá trị của m là

Câu 20: Phát biểu nào sau đây sai?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây