© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm Hóa học 9, bài 2: Một số oxit quan trọng

  • : 37
  • : 30 phút

TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 9
Bài 2: MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG
 

Câu 1: Oxit  tác dụng với nước tạo ra dung dịch làm quỳ tím hóa xanh là:

Câu 2: Oxit  khi tác dụng với nước  tạo ra dung dịch axit sunfuric là:

Câu 3: Oxit  được dùng làm chất hút ẩm ( chất làm khô ) trong phòng thí nghiệm là:

Câu 4: Dẫn hỗn hợp khí gồm CO2 , CO , SO2  lội qua dung dịch nước vôi trong (dư), khí thoát ra là :

Câu 5: Sản phẩm của phản ứng phân hủy canxicacbonat bởi nhiệt là :

Câu 6: Hòa tan hết 12,4 gam Natrioxit vào nước thu được 500ml dung dịch A . Nồng độ mol của dung dịch A là :

Câu 7: Để nhận biết  2 lọ mất nhãn đựng CaO và MgO  ta dùng: 

Câu 8: Chất nào dưới đây có phần trăm khối lượng của oxi lớn nhất ?

Câu 9: Hòa tan hết 5,6 gam CaO vào dung dịch HCl 14,6% . Khối lượng dung dịch HCl đã dùng là :

Câu 10: Cặp chất  tác dụng với nhau sẽ tạo ra khí lưu huỳnh đioxit là:

Câu 11: Oxit của một nguyên tố hóa trị (II) chứa 28,57% oxi về khối lượng . Nguyên tố đó là:

Câu 12: Hòa tan 2,4 gam oxit của một kim loại hóa trị II vào 21,9 gam dung dịch HCl 10% thì vừa đủ . Oxit đó là:

Câu 13: Để loại bỏ khí CO2 có lẫn trong hỗn hợp (O2 , CO2) , người ta cho hỗn hợp đi qua dung dịch chứa:

Câu 14: Oxit nào sau đây khi tác dụng với nước tạo ra dung dịch có pH > 7?

Câu 15: Để thu được 5,6 tấn vôi sống với hiệu suất phản ứng đạt 95% thì lượng CaCO3 cần dùng  là :

Câu 16: Khí nào sau đây Không duy trì sự sống và sự cháy ?

Câu 17: Để nhận biết 3 khí không màu : SO2 , O2 , H2 đựng trong 3 lọ mất nhãn ta dùng:                       

Câu 18: Chất nào sau đây góp phần nhiều nhất vào sự hình thành mưa axit ?

Câu 19: Cho 20 gam hỗn hợp X gồm CuO và Fe2O3 tác dụng vừa đủ với 0,2 lít dung dịch HCl  có nồng độ 3,5M. Thành phần phần trăm theo khối lượng của CuO và Fe2O3 trong hỗn hợp X lần lượt là :

Câu 20: Cho 2,24 lít CO2 (đktc) tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư. Khối lượng chất kết tủa thu được là :

Câu 21:  Khí  có tỉ khối đối với hiđro bằng 32 là:

Câu 22: Hòa tan 12,6 gam natrisunfit vào dung dịch axit clohidric dư. Thể tích khí SO2 thu được ở đktc là:

Câu 23: Để làm khô khí CO2 cần dẫn khí này qua :

Câu 24: Nếu hàm lượng của sắt là 70% thì đó là chất nào trong số các chất sau :

Câu 25: Khử 16 gam Fe2O3 bằng CO dư , sản phẩm khí thu được cho đi vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là :

Câu 26: Hòa tan hết 11,7g  hỗn hợp gồm CaO và CaCO3 vào 100 ml dung dịch HCl 3M . Khối lượng muối thu được là :

Câu 27: Chất khí nặng gấp 2,2069 lần không khí là:

Câu 28: Trong hơi thở, Chất khí làm đục nước vôi trong là:

Câu 29: Chất có trong không khí góp phần gây nên hiện tượng vôi sống hóa đá là :

Câu 30: Dãy các chất tác dụng với lưu huỳnh đioxit là:

Câu 31: Chất làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ là:

Câu 32: Dãy các chất tác dụng đuợc với nước tạo ra dung dịch bazơ là:

Câu 33: Dung dịch được tạo thành từ lưu huỳnh đioxit với nước có :

Câu 34: Cho các oxit : Na2O , CO , CaO , P2O5 , SO2 . Có bao nhiêu cặp chất tác dụng được với nhau ?

Câu 35: Vôi sống có công thức hóa học là :

Câu 36: Cặp chất  tác dụng với nhau tạo ra muối natrisunfit là:

Câu 37: Oxit có phần trăm khối lượng của nguyên tố kim loại gấp 2,5 lần phần trăm khối lượng của nguyên tố oxi là:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây