© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm Hóa học 9, bài 8: Một số bazơ quan trọng

  • : 32
  • : 30 phút

TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 9
BÀI 8 : MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG

Câu 1: Thuốc thử để nhận biết dung dịch Ca(OH)2 là:

Câu 2: Dung dịch có độ bazơ mạnh nhất trong các dung dịch có giá trị pH sau:

Câu 3: Nhóm các dung dịch  có pH > 7 là:

Câu 4: Để phân biệt  hai dung dịch NaOH và Ba(OH)2 đựng trong hai lọ mất nhãn ta dùng thuốc thử:

Câu 5: NaOH có tính chất vật lý nào sau đây ?

Câu 6: Dung dịch Ca(OH) và  dung dịch NaOH có những tính chất hóa học của bazơ tan vì:

Câu 7: Cặp chất không thể tồn tại trong một dung dịch ( tác dụng được với nhau) là:

Câu 8: Nếu rót 200 ml dung dịch NaOH 1M vào ống nghiệm đựng 100 ml dung dịch H2SO4 1M thì dung dịch tạo thành sau phản ứng sẽ:

Câu 9: Dung dịch NaOH và dung dịch KOH không có tính chất nào sau đây?

Câu 10: Cặp oxit phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch bazơ là:

Câu 11: Dãy các bazơ bị phân hủy ở nhiệt độ cao:

Câu 12: Dung dịch NaOH phản ứng với tất cả các chất trong dãy:

Câu 13: Dung dịch Ca(OH)2 phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào sau đây?

Câu 14: Cặp chất cùng tồn tại trong dung dịch ( không tác dụng được với nhau) là:

Câu 15: Sau khi làm thí nghiệm, có những khí thải độc hại: HCl, H2S, CO2, SO2. Dùng chất nào sau đây để loại bỏ chúng là tốt nhất?

Câu 16: Có ba lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch các chất sau: NaOH, Ba(OH)2, NaCl. Thuốc thử để nhận biết cả ba chất là:

Câu 17: Cặp chất khi phản ứng với nhau tạo thành chất kết tủa trắng :

Câu 18: Cặp chất  khi phản ứng với nhau tạo ra dung dịch NaOH và khí H2:

Câu 19: Cặp chất  đều làm đục nước vôi trong Ca(OH)2 :

Câu 20: Dãy các bazơ đều làm đổi màu quỳ tím và dung dịch phenolphtalein :

Câu 21: Dung dịch NaOH và dung dịch Ca(OH)2 không phản ứng với cặp chất:

Câu 22: Thành phần phần trăm của Na và Ca trong hợp chất NaOH và Ca(OH)2 lần lượt là:

Câu 23: Dung dịch NaOH phản ứng với tất cả các chất trong dãy:

Câu 24: NaOH rắn có khả năng hút nước rất mạnh nên có thể dùng làm khô một số chất. NaOH làm khô  khí ẩm nào sau đây?

Câu 25: Cho 2,24 lít khí CO2 ( đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 200 ml dung dịch Ca(OH), chỉ thu được muối CaCO3. Nồng độ mol của dung dịch Ca(OH)2 cần dùng là:

Câu 26: Hòa tan 30 g NaOH vào 170 g nước thì thu được dung dịch NaOH có nồng độ là:

Câu 27: Dẫn 22,4 lít khí CO2 ( đktc) vào 200g dung dịch NaOH 20%. Sau phản ứng tạo ra sản phẩm nào trong số các sản phẩm sau:

Câu 28: Trung hòa 200 g dung dịch NaOH 10% bằng dung dịch HCl 3,65%. Khối lượng dung dịch HCl cần dùng là:

Câu 29: Hòa tan 112 g KOH vào nước thì được 2 lit dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch thu được là:

Câu 30: Trung hòa 200 ml dung dịch NaOH 1M bằng dung dịch H2SO4 10%. Khối lượng dung dịch H2SO4 cần dùng là:

Câu 31: Hòa tan 6,2 g Na2O vào nước được 2 lít dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch thu được là:

Câu 32: Hòa tan 80 g NaOH vào nước thu được dung dịch có nồng độ 1M. Thể tích dung dịch NaOH là:   

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây