© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Đề thi học kì I, môn Tin học 12

  • : 35
  • : 36 phút

ĐỀ TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ I
MÔN: TIN HỌC 12

Câu 1: Khi tạo cấu trúc bảng, tên trường được nhập vào cột

Câu 2: Mỗi đối tượng của Access có các chế độ làm việc là:

Câu 3: Trong CSDL đang làm việc, để tạo một bảng mới bằng cách tự thiết kế, thì thao tác thực hiện nào sau đây là đúng

Câu 4: Trong CSDL đang làm việc, để tạo một biểu mẫu  mới bằng cách làm theo trình thuật sĩ , thì thao tác thực hiện nào sau đây là đúng.

Câu 5: Dữ liệu của CSDL được lưu trữ ở

Câu 6: Dữ liệu kiểu logic trong Microsoft Access được ký hiệu là:

Câu 7: Khi làm việc với bảng. Ở chế độ Design, khi thực hiện thao tác lệnh Insert Row là ta đang thực hiện công việc nào sau đây?

Câu 8: Sau khi thiết kế bảng, nếu ta không chọn khóa cho bảng thì

Câu 9: Phần mở rộng của các tệp được tạo bởi Microsoft Access là

Câu 10: Truy vấn dữ liệu có nghĩa là

Câu 11: Bảng đã được hiển thị ở chế độ thiết kế, muốn đặt khóa chính ta thực hiện thao tác

Câu 12: Để thực hiện liên kết dữ liệu ta chọn thao tác nào sau đây

Câu 13: Trong các chức năng sau, chức năng nào không phải là chức năng của hệ quản trị CSDL

Câu 14: Khi làm việc với bảng, ở chế độ Data sheet, khi thực hiện thao tác lệnh Insert /Columns là ta đang thực hiện công việc nào sau đây?

Câu 15: Trong Microsoft Access, một CSDL thường là

Câu 16: Độ rộng của trường có thể được thay đổi ở đâu

Câu 17: Các đối tượng cơ bản trong Access là:

Câu 18: Đối tượng nào không dùng để cập nhật dữ liệu:

Câu 19: Hệ quản trị CSDL là:

Câu 20: Điều kiện để tạo mối liên kết giữa hai bảng là :

Câu 21: Trong Access, ta có thể sử dụng biểu mẫu để :

Câu 22: Trên Table ở chế độ Design, thao tác chọn Edit à Delete Rows?

Câu 23: Khi một Field trên Table được chọn làm khoá chính thì?

Câu 24: Trên Table ở chế độ Datasheet View, biểu tượng untitled trên thanh công cụ?

Câu 25: Trên Table ở chế độ Datasheet View, Nhấn Ctrl+F?

Câu 26: Trên Table ở chế độ Datasheet View, biểu tượng untitled 1   trên thanh công cụ?

Câu 27: Trong bảng chọn objects. Ngăn Table, thao tác Right/click à tên table, chọnà Delete?

Câu 28: Trên Table ở chế độ Datasheet View, chọn một ô, chọn ->  untitled 2      

Câu 29: Trong bảng chọn objects. Ngăn Table, thao tác Right/click -> tên table, chọn -> Rename?

Câu 30: Trên Table ở chế độ Datasheet View, chọn Edit -> Delete Record -> Yes?

Câu 31: Trong Access, để làm việc với chế độ thiết kế ta thực hiện: ……-> Design View?

Câu 32: Trong Access, nút lệnh này cau 32 có ý nghĩa gì?

Câu 33: Trong Access, kiểu dữ liệu số được khai báo bằng từ?

Câu 34: Khi đang làm việc với cấu trúc bảng, muốn lưu cấu trúc vào đĩa, ta thực hiện:

Câu 35: Khi làm việc với Access xong, muốn thoát khỏi Access, ta thực hiện:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây