© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài: Mỹ, Nhật Bản, Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai

  • : 26
  • : 20 phút

                                                        TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12
                                               ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

                                                        PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI
                    CHỦ ĐỀ 4: MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI

Câu 1:  Nguyên nhân nào là vơ bản nhất thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát triển nhanh
chóng sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Câu 2: Nguyên nhân nào không tạo điều kiên cho nền kinh tế Mĩ phát triển trong và sau
Chiến tranh thế giới thứ hai?

Câu 3: Nguyên nhân dẫn đến suy yếu của nền kinh tế Mĩ?

Câu 4: Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần thứ hai bắt đầu vào khoảng thời gian
nào?

Câu 5: Những thành tựu chủ yếu về khoa học – kĩ thuật của Mĩ là gì?

Câu 6: Nội dung “Chiến lược toàn cầu” Của Mĩ nhằm mục tiêu cơ bản nào?

Câu 7: “Chính sách thực lực” Của Mĩ là gì?

Câu 8: Thành công của Mĩ trong chính sách đối ngoại là gì?

Câu 9: Tổng thống Mĩ đầu tiên sang thăm Việt Nam là?

Câu 10: Mĩ đã tuyên bố xóa bỏ cấm vận và bình thường hóa quan hệ với Việt Nam vào
thời điểm nào?

Câu 11: “Kế hoạch Mác – san” (1948) còn được gọi là?

Câu 12: Để ngận được viên trợ Của Mĩ sau Chiến tranh thế giới lần hai, các nước Tây
Âu phải tuân theo những điều kiện nào do Mĩ đặt ra?

Câu 13: Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ lập ra 04/1949 nhằm?

Câu 14: Với sự ra đời của khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) 04/1949 tình hình
châu Âu như thế nào?

Câu 15: Lí do nào chủ yếu khiến Mĩ và các nước phương Tây dồn sức “ viện trợ “ cho
Tây Đức nhanh chống phục hồi và phát triển kinh tế sau chiến tranh?

Câu 16: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật bản đã gập khó khăn gì lớn nhất?

Câu 17: Sau chiến tranh, Nhật Bản có khó khăn gì mà các nước tư bản đồng minh
chống phát xít không có?

Câu 18: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản tiến hành nhiều cải cách thong đó
cải cách là quan trọng nhất?

Câu 19: Sang những năm 50 của thế kỉ XX, kinh tế Nhật phát triển được do nguyên
nhân nào?

Câu 20: Sự phát triển “thần kì” kinh tế Nhật Bản bắt đầu trong khoảng thời gian
nào?

Câu 21: S ự phát triển “thần kì của Nhật Bản” được biểu hiện rõ nhất ở thời điểm
nào?

Câu 22: Trong sự phát triển “Thần kì của Nhật Bản” có nguyên nhân nào giống với
nguyên nhân phát triển kinh tế của các nước tư bản khác?

Câu 23: Trong những nguyên nhân sao đây, nguyên nhân nào là nguyên nhân khách
quan làm cho kinh tế Nhật Bản phát triển?

Câu 24: Để phát triển khoa học kĩ thuật, Nhật Bản có hiện tượng gì ít thấy ở các nước
khác?

Câu 25: Từ đầu năm 90 của thế kỉ XX, nền kinh tế Nhật Bản như thế nào?

Câu 26: Đặc điểm nào sao đây là đặc điểm nổi bật trong quan hệ đối ngoại của Nhật
Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây