© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Đề luyện thi đại học, cao đẳng phân ban, giải tích 12 (Đề 01)

  • : 50
  • : 90 phút

Đề luyện thi đại học, cao đẳng phân ban, giải tích 12 (Đề 01)

Câu 1: Chỉ ra khoảng nghịch biến của hàm số trong các khoảng dưới đây:

Câu 2: Hàm số đồng biến  trên R khi và chỉ khi m nhận các giá trị sau:

Câu 3: Hàm số   có cực đại, cực tiểu khi và chỉ khi m nhận các giá trị sau:

Câu 4: Hàm số   đạt cực tiểu tại x = 1 khi và chỉ khi m nhận các giá trị sau:

Câu 5:  Giá trị lớn nhất của hàm số   trên R là:

Câu 6: Giá trị nhỏ nhất cùa hàm số  là: 

Câu 7: Trong các kết quả sau, kết quar nào nêu đúng cả hai đường thẳng đều là tiệm cận của hàm số 

Câu 8:  Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình tiếp  tuyến của đồ thị tại điểm M có hoành độ x = -1?

Câu 9: Tiếp tuyến của đồ thị   song song với đường thẳng    có phương trình là:

Câu 10: Nếu đồ thị   tiếp xúc với trục hoành thì giá trị tương thích của m là:

Câu 11: Nếu tâm đối  xứng của đồ thị  đặt trên đường thẳng y = x, thì trong các giá trị dưới đây, đâu là giá trị của m?

Câu 12: Đối xứng qua đường thẳng y = x của dồ thị hàm số y = -log2x là đồ thị nào trong các đồ thị có phương trình dưới đây?

Câu 13: Nếu mỗi nhánh của đồ thị  cắt  trục hoành tại một điểm thì giá trị cùa m là :

Câu 14: Hàm số   có đạo hàm là:

Câu 15: Tập xác định của hàm số   là:

Câu 16: Tập xác định của hàm số   là:

Câu 17: Tập hợp nghiệm của phương trình   là:

Câu 18: Phương trình   có các nghiệm là

Câu 19: Bất phương trình   có tập nghiệm là:

Câu 20:  Hệ phương trình  có các nghỉệm là;

Câu 21: Nếu   thì:

Câu 22: Nếu   thì:

Câu 23: Giá trị của   là:

Câu 24: Giá trị của   là:

Câu 25: Giá trị của   là:

Câu 26: Diện tích hình   giới hạn bởi các đường thẳng   và parabol   là:

Câu 27: Thể tích hình tròn xoay do hình phẳng  giới hạn bởi các đường : quay quanh trục Ox tạo thành là :

Câu 28: Căn bâc hai cùa số phức là :

Câu 29: Tích của số phức 

Câu 30: Phương trình   có các nghiệm là:

Câu 31: Phương trình   có các nghiệm là:

Câu 32: Cho   .Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?  

Câu 33: Cho hình chóp  có đáy là ABCD là hình thoi cạnh a(a > 0), góc . Hình chiếu vuông góc của S trên mp(ABCD) trùng với tâm O của đáy SB = a. Hình chóp ấy có thể tích là:

 

Câu 34: Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D’ có các cạnh AA' =1, AB=2, AD=3. Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (A'BD) là :

Câu 35: Cho lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' Gọi D là trung điểm A'C',  k là tỉ số thể tích khối tứ diện AB'D và khối lăng trụ đã cho. Trong các số dưới đây, số nào ghi giá trị đúng cùa k?

Câu 36: Cho hình tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau và OA = 8, BC = 6. Gọi R là bán kính đường trọn lớn của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ấy. Trong các số dưới đây, số nào ghi giá trị của R ?

Câu 37:  Trong không gian Oxyz cho tứ diện ABCD thoả mãn
. Nếu M, N theo thứ tự là trung điểm AB và CD thì độ dài đoạn thẳng MN là:

Câu 38: Trong không gian cho 6 điểm A(1; 2; 3); B{2; -1; 1); C(3; 3; -3); A' B' C' thoã mãn . Nếu G’ là trọng tâm tam giác A'B'C' thì G’ có toạ độ là:

Câu 39: Gọi  là đường thẳng đi qua điểm A(2; -3; 5) và song song với đường thẳng   . Trong các phương trình dưới đây, đâu là phương trình  ?

Câu 40: Cho hai đường thẳng   . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Câu 41: Trong các số dưới đây, số nào ghi số đo góc giữa hai đường thẳng 

Câu 42: Mặt phẳng đi qua điểm  = (2; -1; 0) và song song với mặt phẳng   có phương trình tổng quát là:

Câu 43: Khoảng cách giữa hai mặt phẳng   là:

Câu 44: Nếu mặt phẳng  tiếp xúc với mặt cầu  thì giá trị của m là:

Câu 45: Nếu điểm A(1; a; 1) nằm trong khối cầu  thì tập giá trị của a là:

Câu 46: Hệ phương trình   có các nghiệm là:

Câu 47: Phương trình   có tập hợp nghiệm là:

Câu 48: Cho  Chỉ ra giá trị của   sau đây để bất đẳng thức đúng và có dấu đẳng thức xảy ra?

Câu 49:

Câu 50:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây