© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Đề trắc nghiệm tốt nghiệp trung học phổ thông, giải tích 12 (Đề 04)

  • : 40
  • : 90 phút

Đề trắc nghiệm tốt nghiệp trung học phổ thông, giải tích 12 (Đề 04)

Câu 1: Hàm số   có đạo hàm là:

Câu 2: Nếu hàm số   có đạo hàm tại x = 0 thì cặp (a, b) là cặp nào trong các cặp sau:

Câu 3: Phương trình tiếp tuyến   tại điểm x = -1 là:

Câu 4: Khoảng đồng biến cùa hàm số  là:
 

Câu 5: Tập hợp các giá trị của m để hàm số   đồng biến trên (1; +∞) là:

Câu 6: Nếu X = 1 là điểm cực dại của hàm số f(x) = x3 - 2mx2 + m2x + 3 thì m nhận giá trị nào trong các số dưới đây?

Câu 7: Trong các số dưới đây, số nào ghi giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên khoảng [-5; 3] ?

Câu 8: Trong các kết quả sau, kết quà nào nêu đúng cả hai đường thảng đều là tiệm cận của hàm số

Câu 9: Trong các số dưới đây, số nào ghi số điểm chung của hai đồ' thị       

Câu 10:  Đổi xứng qua trục hoành của đồ thị hàm sổ y = log2x là đồ thị nào trong các đồ thị có phương trình sau?

Câu 11: rong các điểm có toạ độ dưới đây, dẳu là toạ độ tâm đổi xứng cùa đồ thị hàm số

Câu 12: Hàm số   có đạo hàm là:

Câu 13:   Tập xác định của hàm số   là:

Câu 14: Tập xác định của hàm số   là:

Câu 15: Phương trình    có các nghiệm là

Câu 16: Phương trình   có các nghiệm là:

Câu 17: Bất phương trình   có các nghiệm là:

Câu 18: Hệ phương trình   có các nghiệm là:

Câu 19: Nếu F(x) là nguyên hàm của hàm số    thì:

Câu 20: Giá trị của   là:

Câu 21: Trong các số dưới đây, số nào ghi giá trị của 

Câu 22: Trong các số dưới đây, số nào ghi giá trị của 

Câu 23: Diện tích hình  giới hạn bởi các đường cong y = x + cosπx,   là:

Câu 24: Thể tích của khối tròn xoay do hình phẳng   giới hạn bởi các đường cong   , đường thẳng   quay quanh trục Oy tạo thành là:

Câu 25: Nếu u = 3 - i, v = 1+ 2i thì u.v là:

Câu 26: Cho  . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Câu 27:  Phưomg trình có các nghiệm là:

Câu 28:  Cho Trong các khẳng định sau, khảng định nào đúng ?

Câu 29: Cho hình diện ABCD và B' là trung điểm AB. Điểm C' ∈ AC thoả mãn 2AC" = C’C. Trong các số dưới đây, số nào ghi giá trị ti số thế tích giữa khối tứ diện AB'C’D và phần còn lại của khối tứ diện ABCD ?

Câu 30:  ABCDA'B'C'D' là hình lập phương có cạnh bằng cạnh a . Trong các số dưới đây, số nào ghi giá trị thể tích khối tứ diện A'BDC'? 

Câu 31: Thiết diện cùa mặt phẳng (P) tạo với hình cầu (O) có diện tích bằng 9π. Trong các số dưới đây. số nào ghi khoảng cách từ tảm O đến (P), biết rằng chu vi hình tròn lớn của hình cầu bằng 10π?

Câu 32: Cho bốn vectơ   .Khi đó vectơ   có tọa độ cục là:

Câu 33: Trong không gian cho ba điểm A(3, 1; 0), B(1; -1; 2) và C(1; 2; -6) Nếu M là điểm thoả mãn đẳng thức thì toạ độ của điểm M là:

Câu 34: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho hai mặt phẳng (a) và (p) có khoảng cách giữa chúng bằng 3. Trong các phương trình dưới đây, đâu là phương trình cùa mp(a) nếu 2x - 2y + z + 3 = 0 là phương trình của

Câu 35: Trong các bộ số dưới đây, bộ số nào là toạ độ hình chiếu vuông góc của điểm A(5; -1; 3) trên mặt phẳng

Câu 36: Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng và đường thẳng  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Câu 37: Đường thẳng  và măt phẳng    Véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng đi qua {d) và vuông góc với có toạ độ là: Ã. (3; -4; 1); B. (3; r4; -1); c. (-3; 4; 1); D. (1; -3; -4). Câu 39. Phương trìnli chính tấc đường thẳng đi qua điểm A/(2; 1; 0) và nhận
u * (1; 1; 3) làm vectơ chỉ phương là:
y-] _ 2-3 1    " 3 ’

Câu 38: Phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua điểm M(2;1;0) và nhận   làm vectơ chỉ phương là:

Câu 39: Trong các số dưới đây, số nào là diện tích mặt cầu: 

Câu 40: Giá trị của tích phân   là

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây