© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm cuối năm, giải tích 12

  • : 28
  • : 50 phút

Trắc nghiệm cuối năm, giải tích 12 

Câu 1: Khoảng đồng hiến của hàm số   là:

Câu 2: Khoảng lổm của đồ thị hàm số là:
 

Câu 3: Tập xác định của hàm số  là:

Câu 4: Nếu   thì giá trị của x là:

Câu 5: Nguyên hàm của hàm số    là  

Câu 6: Trong các số dưới đây, số nào ghi giá trị của 

Câu 7: Agrumen của số phức   bằng

Câu 8: Khoảng nghịch biến của hàm số y = X4 - 2x2 + 3 là:

Câu 9:  Toạ độ tâm đoi xứng của đồ thị hàm số là:

Câu 10: Tập xác định cùa hàm số   là :

Câu 11:  Cho  . Trong các đảng thức sau, đảng thức nào đúng?

Câu 12:  Nguyên hàm của hàm số f(x) = tan2x là:

Câu 13: Trong các số dưới đây, số nào ghi giá trị của  

Câu 14: Phần thực cùa cùa số phức  bằng:

Câu 15:  Khoảng nghịch biến của hàm sổ 

Câu 16: Khẳng định nào sai?

Câu 17: Tập xác định của hàm số   là:
 

Câu 18: Nếu   thì giá trị củax là:

Câu 19: Nguyên hàm cùa hàm số   là:

Câu 20: Trong các số dưới đây, số nào ghi giá tri của 

Câu 21:  Argumert cùa số phức  bằng :

Câu 22: Khoảng đồng biến của hàm số   là:

Câu 23: Cho hàm số.y = x3 - 3x + 2 có đồ thị là  Trong các khẳng địrah sau, khẳng định nào đúng?

Câu 24: Tập xác định cùa hàm số   là:

Câu 25:  Nếu thì giá trị cùa x là:

Câu 26:  Nguyên hàm của hàm số là:

Câu 27: Trong các số dưới đây, số nào ghi giá trị của ?

Câu 28: Môđun của số phức u = 3 - 4i bằng:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây