© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm giải tích 12, chương IV (Đề 06)

  • : 28
  • : 50 phút

Trắc nghiệm giải tích 12, chương IV (Đề 06)

Câu 1: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Câu 2: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Câu 3: Số phức   có môđun bằng:

Câu 4: Sỏ phức  có căn bậc hai bằng:

Câu 5:  Nghich đảo của số phức u = 3 - 4i bằng:

Câu 6: Nếu   thì u + v bằng

Câu 7: Agrumen  của số phức   bằng

Câu 8: Cho Số phức z = 4 + 3i .Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai ? 

Câu 9: Trong các khảng định sau, khẳng định nào đúng ?

Câu 10:  Argumen cùa số phức  bằng:

Câu 11: Số liên hợp với số phức   là

Câu 12: Nếu   và   thì

Câu 13:  Nghịch đảo của số phức là số phức:

Câu 14: Nếu   bằng

Câu 15: Trong mặt phẳng phức cho điểm M =(√2 ; 3). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Câu 16:  Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Câu 17:
Cho số phức u = 2(4 - 3i). Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào sai?

Câu 18: Cho số phức . Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào đúng?

Câu 19: Nếu    thì

Câu 20: Nếu   thì u + v bằng

Câu 21: Nếu   thì u - v bằng 

Câu 22: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Câu 23: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Câu 24: Cho số phức w = V3 -/. Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào sai?

Câu 25: Các giá trị căn bậc hai của -i là:

Câu 26: Nếu   bằng

Câu 27: Nếu   bằng 

Câu 28: Nghịch đảo của số phức u = 3 - 4i là: 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây