© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm giải tích 12, chương I (Đề 02)

  • : 20
  • : 40 phút

Trắc nghiệm giải tích 12, chương I (Đề 02)

Câu 1: Tệp xác định của hàm số 

Câu 2:  Nếu hàm số    xác định trên R thi trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng ?

Câu 3: Nếu hàm số không có cực trị thì gía trị cùa m là:

Câu 4: Xét hàm số   .Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào  sai?

Câu 5: Trong các khoảng chỉ ra dưới đây, đâu là khoảng nghịch biến của hàm số y = X + cos2x?

Câu 6:  Xét hàm số y = x3 - 3x + 5. Trong các khảng định duới đây, khẳng định nào sai?

Câu 7: Tiếp tuyến của đồ thị y = x3 tại điểm x = -1 là :

Câu 8: Giá trị lớn nhất cùa góc tạo bởi tiếp tuyến của đồ thị   và trục hoành ià:

Câu 9: Trong các kết quả dưới đây, đâu là giả trị tương thích của m để điểm I (1; -2) thẳng hàng với các điểm cực tri của hàm sổ ?

Câu 10:  Giá trị lớn nhắt của hàm số   trên đoạn [-1; 1] là:

Câu 11: Trong các số dưới đây, đâu là số ghigiá trị lớn nhất của hàm số y = Ix3- 3x + 1| trên đoạn [0; 2] ?

Câu 12: Trong các đường thẳng dưới đây, đường thẳng nào đi qua trung điểm đoạn thẳng nối các điểm cực trị hàm số

Câu 13: Giá trị nhỏ nhất của hàm số y= 2x + sin2x  trên đoạn 

Câu 14: Trong các kết quả dưới đây, kết quả nào ghi đúng cả hai đường thẳng đều là tiệm cận cùa hàm số 

Câu 15: Khoảng lõm của đồ thị hàm số là:

Câu 16: Nếu X = 1 là hoành độ trung điếm đoạn thẳng nối cực đại, cực tiểu của đồ thị hàm số    thì giá trị cùa m là :

Câu 17: Nếu đồ thị   có đường tiệm cận xiên tiếp xúc với đường tròn có phương trinh   thi giá trị của m ỉà :

Câu 18: Trong các kết quả dưới đáy, kết quả nào ghi đúng cả hai đường thẳng đều là tiệm cận của hàm số  

Câu 19: Phép biến đổi đồ thị nào, biến đồ thị hàm số   thành đồ thị hàm số  ?

Câu 20: Nếu đường thẳng y= mx - 2 cắt mỗi nhánh của đồ thị  tại một điểm thỉ giá trị của m là:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây