© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm giải tích 12, chương I (Đề 01)

  • : 20
  • : 15 phút

Trắc nghiệm giải tích 12, chương I (Đề 01)

Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3,5 điểm, mỗi câu 0,5 điểm)

Câu 1: Tập xác định của hàm số :
 

Câu 2: Cho y = f(x) là hàm số không đổi  trên khoảng (a;b). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Câu 3: Trong các khoảng chỉ ra dưới đây, đâu là khoảng đồng biến của hàm số 

Câu 4: Tiếp tuyến tại đồ thị  tại điểm x = 1 là: 

Câu 5: Giá trị  nhỏ nhất  của hàm số y = 3x- x- 7x+ 1 trên đoạn [0; 2] là:

Câu 6: Tập giá trị của m để hàm số  có cực trị là:

Câu 7: Điểm uốn của hàm số    là:

 

Câu 8: Tập xác định của hàm số 

Câu 9: Cho y = f(x) là hàm số  đơn điệu trên khoảng (a; b). trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Câu 10: Nếu tiếp tuyến của đồ thị  song song  với đường thẳng y = - x - 2 thì tiếp điểm là:

Câu 11: Nếu hàm số   nghịch biến thì giá trị của m là:

Câu 12: Giá trị của m để điểm I (0; 1) là  điểm uốn  của đồ thị hàm số njhiii

Câu 13: Giá trị tương thích của m. nếu đồ thị hàm số  350và đường thẳng y= x - 2m có  đúng hai  điểm chung là:

Câu 14: Đường tiệm cận của đồ thị  là

Câu 15: Tập xác định của hàm số   

Câu 16: Giá trị cùa m để hàm sổ     có cực đại cục tiểu là :

Câu 17: Trong các khoảng chỉ ra dưới đây, đâu là khoảng nghịch biến của hàm 

Câu 18: Trong các kết quả dưới đây, kết quả nào ghi đúng cả hai đường thẳng đêu là tiệm cận của hàm sô
 

Câu 19: Đâu là số ghi giá trị của m trong các số duới đây, nếu 10 là giá trị lớn nhất của hàm số f(x) = -X2 + 4x - m trên đoạn [-1; 3] ?
 

Câu 20: Khoảng lồi của hàm số là 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây