© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Đề luyện thi đại học, cao đẳng không phân ban, giải tích 12 (Đề 01)

  • : 50
  • : 90 phút

Đề luyện thi đại học, cao đẳng không phân ban, giải tích 12 (Đề 01)

Câu 1: Tập xác định của hàm số    là:

Câu 2: Hàm số y = 3x + sin2x có đạo hàm là:

Câu 3: Nếu hàm số có đạo hàm tại x = 0  thì cặp giá trị của (a, b) là:

Câu 4: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình tiếp tuyến của đồ thị song song với đưònng thẳng

Câu 5:  Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình tiếp tuyến của họ đồ thị tại điểm /(-2; 15) ?

Câu 6:  Chỉ ra khoảng đồng biến của hàm số trong các khoảng dưới đây:

Câu 7:  Hàm số  đồng biển trên (3; +∞) khi và chỉ khi m nhận giá trị nào trong các giá trị sau?

Câu 8:  Hàm số  có cực đại, cực tiểu khi và chỉ khi m nhận các giá trị sau :

Câu 9:  Giá trị nhỏ nhât của hàm số   trên khoảng [-2; 0] là:

Câu 10: Giá trị lớn nhất của hàm số 

Câu 11: Khoảng lõm của đồ thị   là

Câu 12: Trong các kết quả sau, kết quả nào nêu đúng cả hai đường thẳng đều là tiệm cận của hàm số 

Câu 13: Tâm đối xứng của đồ thị là điểm nào trong các điểm dưới đây?

Câu 14: Đối xứng qua đường thẳng y = x của đồ thị hàm số  là đồ thị nào trong các đồ thị có phương trình sau?

Câu 15: Trục đối xứng cùng phương với Oy của đồ thị hàm số  là đường thẳng nào trong các đường thẳng có phương trình dưới đây?

Câu 16: Nếu   thì:

Câu 17:

Câu 18: Giá trị của tích phân   là:

Câu 19: Giá trị của tích phân   là:

Câu 20: Giá trị của tích phân   là:

Câu 21: Giá trị của tích phân    là:

Câu 22: Diện tích của hình   giới hạn bởi các đường y = 0, y = x + 2 và y = x2 +2 là:

Câu 23: Thể tích của khối tròn xoay do hình phẳng  giới hạin bới các đường quay quanh trục Ox tạo thành là:         

Câu 24: có 5 con đường nối thành phố A và B. Có 3 con đường nối thành phố B và C. Muốn đi từ thành phố A đến thành phố C phải qua thành phố B. Số cách X thiết lập lộ trình đi từ thành phố A đến thành phố C là:

Câu 25: Một trường tiểu học có 50 em học sinh đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ trong đó cỏ 4 cặp anh em sinh đôi. cần chọn 3 em trong số 50 em trên đi dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh sao cho trong nhóm không có cặp anh em sinh đôi nào. Trong các số dưới đây, số nào ghi số cách chọn nói trên?

Câu 26: Một đồn cảnh sát khu vực có 9 người. Trong ngày cần cử 3 người làm nhiệm vụ ở địa điểm A, 2 người ở địa điểm B, còn 4 người trực tại đồn. Trong các sô dưới đây, số nào ghi đú tất cả số cách phân công nhiệm vụ của đồn trong ngày?

Câu 27: Nghiệm của phương trình   là số nào trong các số dưới đây?

Câu 28: Trong các số sau, số nào là một số hạng trong khai triển Niu-tơn của nhị thức 

Câu 29:  Trong mặt phăng Oxy cho ba điểm A( 1; 3), B(0; 1), C(1; 7). Nếu D là đỉnh thứ tư của hình bình hành ABCD thì D có  toạ độ là:
A. (2; 5);    B. (0; 9);    c . (0; -2);    D. (-2; 2).

Câu 30: Phương trình đường thẳng (d) đi qua A(2; 1) và tạo với đường thẳng   một góc 45° là:

Câu 31: Khoảng cách giữa hai đường thẳng là:

Câu 32:  Phương trinh đường tròn có tâm là điểm I(-1; 2) và tiếp xúc với dường thẳng có phương trình là:

Câu 33: Phương trinh đường chuân cùa elip là:

Câu 34: Phương trình của hyperbol có tiêu cự bằng 12, tâm sai bằng 3 và tiêu điểm thuộc trục hoành là:

Câu 35: Phương trình chính tắc của parabol chắn trên đường thẳng x = 1/3 một dây cung AB = 4 là:

Câu 36: Nếu a, b theo thử tự là độ dài bản tryc thực, độ dài bản trục ào của hyperbol thì:

Câu 37: Trong không gian cho bốn điểm A(1; 0; -2), B(2; 1; -1), C(1; -2; 2); và D(4; 5; -7) Trọng tâm G cùa tứ diện ABCD có toạ độ là:

Câu 38: Cho Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Câu 39: Nếu mặt phẳng đi qua ba điểm  và thì có phương trình tổng quát là:

Câu 40: Khoảng cách từ điểm M(2; 0; -3) đến nnặt phẳng là:

Câu 41: Góc giữa hai đường thẳng 

Câu 42: Trong không gian cho bốn điểm A(1; 0; -2), B(-2; 5; 0), C(1; -2; 5); và D(-7; 1; -1) . Nếu E là điểm đối xứng của D qua trọng tâm tam giác ABC thì E có tọa độ là:

Câu 43: Đường thẳng  đi qua điểm A (4; 18; 90) và vuông góc với mặt phẳng  có phương trình chính tắc là: 

Câu 44: Cho đường thằng    và mặt phẳng   Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Câu 45:  Nêu mặt cầu   và mặt phẳng   tiếp xúc với nhau thì m có giá trị là:

Câu 46: Nghiệm của hệ phương trình  là

Câu 47: Phương trình    có tập hợp nghiệm là:

Câu 48: Bất phương trình    có tập hợp nghiệm là:

Câu 49: Phương trình   có tập nghiệm là:

Câu 50: Phương trinh   có tập hợp nghiệm là

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây