© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Đề luyện thi đại học, cao đẳng không phân ban, giải tích 12 (Đề 02)

  • : 50
  • : 90 phút

Đề luyện thi đại học, cao đẳng không phân ban, giải tích 12 (Đề 02)

Câu 1: Tập xác định của hàm số   là:

Câu 2: Hàm số có đạo hàm là:

Câu 3: Nếu hàm số   có đạo hàm tại x=0 thì giá trị của a là:

Câu 4: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị    tại điểm có hoành độ x = 1 là:

Câu 5:  Nếu dường Ihẳng y = x là tiếp tuyến của parabol   tại điểm (1; 1) thì (b; c) là cặp:

Câu 6:  Khoảng nghịch biển của hàm số  là:

Câu 7: Nếu hàm số  đồng biến trên (0; +∞) thi giá trị của m là:

Câu 8: Nếu hàm số có các cực trị trái dấu thì giá trị của m là:

Câu 9:  Giá trị lớn nhắt của hàm số  trên khoảng [0; 3] là: 

Câu 10:  Giá trị nhỏ nhât của hàm số là:

Câu 11:  Khoảng lõm của đồ thị là:

Câu 12: Trong các kết quả sau, kết quả nào nêu đúng cả hai đường thẳng đều là tiệm cận của hàm số

Câu 13: Tâm đối xứng của đồ thị   là điểm nào trong các điểm dưới đây?

Câu 14:  Phép biến đổi đồ thị nào, biến đồ thị hàm số thành đồ thị hàm số 

Câu 15: Trục đối xứng của đồ thị hàm số là đường thẳng nào trong các đường thẳng có phương trình dưới đây?

Câu 16: Nếu   thì:

Câu 17: Nếu   thì

Câu 18: Giá trị của tích phân    là:

Câu 19: Giá trị của tích phân   là:

Câu 20: Giá trị của tích phân   là:

Câu 21: Giá trị của tích phân là:

Câu 22: Diện tích của hình  giới hạn bởi các đường  là:

Câu 23:  Thể tích của khối tròn xoay do hình phồng Ụf) giới hạn bởi các đường quay quanh trục Ox tạo thành là:

Câu 24: Để vận chuyển súc vật từ tỉnh A đến tinh B phải qua một một trạm kiểm dịch. Lối vào trạm kiểm dịch có 4 cổng V1,  V2, V3, V4. Lối ra trạm kiểm dịch có 5 cổng R1, R2, R3, R4, R5. Nếu k là so cách vào-ra đề đi qua trạm kiểm dịch thì trong các số sau, số nào là giá trị của k ?

Câu 25: Ông Ba có 11 người bạn. ông muốn mời 5 người bạn đi chơi xa. Trong số họ có hai người cùng làm bảo vệ của một cơ quan không thể cùng đi. Trong các số dưới đây, số nào ghi đủ tất cả số cách có thể mời bạn của ong Ba? 

Câu 26: Môt học sinh cỏ 12 cuốn sách đôi một khác nhau, trong đó môn Toán có 4 cuốn, môn Văn có 2 cuốn. môn ltiếng Anh có 3 cuốn. Gọi k: là số cách xếp chúng lên một kệ sách thẳng sao cho các cuốn sách cùng môn thì đứng kề nhau. Trong các số sau, số nào ghi giá trị của k?

Câu 27:  Nghiệm của phương trình là số nào trong các số dưới đây?

Câu 28: Trong các sô sau, số nào là một sô hạng trong khai ưiên Niu-tơn của nhị thức 

Câu 29: Hình chiếu của điểm M(1; 3) trên đường thẳng   là điểm nào trong các điểm có tọa độ được ghi dưới đây?

Câu 30: Phương trình đường thẳng (d) đi qua A(3; -1) và tạo với đường thẳng   một góc 450 là:

Câu 31: Cho hai đường thẳng . Trong các sô dưới đây, số nào ghi giá trị sô đo góc giữa hai đường thẳng ấy?

Câu 32: Phương trình đường tròn có tâm là điềm /(-1; 2) và chắn trên đường thẳng  một dây cung có độ dài bằng 2 là:

Câu 33: M là một điểm nằm trên và thoả mãn trong đó F1, F2 là các tiêu điểm của elip (theo thứ tự từ trái sang phải). Trong các kết quả dưới đây, kết quả nào ghi toạ độ cùa điểm M ?

Câu 34: Phương trình chính tắc của hyperbol   chứa điểm M(-4; -6) và có các đường tiệm cận tạo với trục Õ một góc 600 là:

Câu 35: Cho parabol  và AB là dây cung đi qua tiêu điểm của (P). Gọi d là tích các khoảng cách từ A, B đến trục Õ. Trong các số dưới đây, số nào ghi giá trị của d?

Câu 36: Khoảng cách giữa hai đường chuản của hyperbol   là:

Câu 37: Trong không gian cho ba điểm A(5; -2; 0), B(4; 3; -1) và C(0; 2; -1). Trọng tâm G của tam giác ABC có toạ độ là:

Câu 38: Trong không gian cho ba điểm A( 1; 3; 1), B(0; 1; 2), C(l; 7; 3). Nếu D là đỉnh thứ tư của hình bình hành ABCD thì D có toạ độ là:

Câu 39: Cho Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Câu 40:  Phương trình tổng quát mặt phẳng  đi qua điểm M = (0; — 1; 4), nhận là cặp vectơ chỉ phương là:

Câu 41: Góc giữa hai mặt phẳng    và   là:

Câu 42: Đường thẳng đi qua điểm A(1; 4; -7) và vuông góc với mặt phẳng có phương trình chính tẳc là:

Câu 43: Trong không gian Oxyz cho đường thẳng  và mặt phẳng . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng ?

Câu 44:  Khoảng cách giữa điểm M( 1; -4; 3) đến đường thẳng    là:                 

Câu 45: Cho mặt cầu và mặt phẳng Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ?

Câu 46: Nghiệm của hệ phương trình    là:

Câu 47: Bất phương trình     có tập nghiệm là:

Câu 48: Cho   Chỉ ra giá trị của    sau đây để bất đẳng thức đúng và có dấu đẳng thức xảy ra?

Câu 49: Nếu   thì sin2x có giá trị là:

Câu 50: Phương trình   có tập hợp nghiệm là:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây