© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Đề luyện thi đại học, cao đẳng phân ban, giải tích 12 (Đề 02)

  • : 50
  • : 90 phút

Đề luyện thi đại học, cao đẳng phân ban, giải tích 12 (Đề 02)

Câu 1: Chỉ ra khoảng cách nghịch biến của hàm số   trong các khoảng dưới đây?

Câu 2: Hàm số đồng biển     trên khoảng   khi và chỉ khi m nhận các giá trị sau:

Câu 3: Hàm số  có cực đại, cực tiểu khi m nhận các giá trị sau:

Câu 4:  Nếu X = 1 là điểm cực đại cùa hàm số    thì giá trị của m là: 

Câu 5: Giá trị nhỏ nhất của hàm số   trên khoảng [-3; -1] là:

Câu 6: Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [-2; 2] là :

Câu 7: Trong các kết quả sau, kết quả nào nêu đúng cả hai đường thảng đều là tiệm cân của đô thi hàm số

Câu 8: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị   tại điểm x = -1 là :

Câu 9:  Nếu y = 2x+1 là phương trình tiếp tuyến của đồ thị  tại điềm (0; 1) thì cặp số (a; b) là cặp :

Câu 10: Tâm đối xứng của đồ thị là điểm nào trong các điểm duới đây?

Câu 11: Giá trị của m khi đường thẳng cắt đồ thị đồ thị tại hai điểm dối xứng với nhau qua trục tung là:

Câu 12:  Đối xứng qua trục hoành cùa đồ thị hàm số lả đồ thị có phương trình:

Câu 13:  Trục đối xứng của đồ thị hàm số là đường thềng nào trong các đường thẳng có phương trình dưới đây?

Câu 14: Hàm số  có đạo hàm là:

Câu 15: Tập xác định của hàm số   là

Câu 16: Tập xác định của hàm số là:

Câu 17: Phương trình   có các nghiệm là:

Câu 18: Phương trình   có các nghiệm là:

Câu 19: Phương trình  có các nghiệm là:

Câu 20: Hệ phương trình   có các nghiệm là:

Câu 21: Hàm số   có nguyên hàm là:

Câu 22: Hàm số   có nguyên hàm là:

Câu 23: Giá trị    bằng:

Câu 24: Giá trị của   bằng:

Câu 25: Giá trị của   bằng:

Câu 26: Diện tích hình  giới hạn bởi các đường   là:

Câu 27: Thể tích hình tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường  quay quanh trục Ox tạo là:

Câu 28: Cho   Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Câu 29: Cho   . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Câu 30: Phương trình   có các nghiệm là:

Câu 31: Phương trình   có các nghiệm là:

Câu 32: Cho . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Câu 33: Cho tứ diện ABCD có đáy là tam giác ABC vuông tại  (ABC);  AB = 3a, AC = 5a, AD = BC = 4a (a>0). Diện tích toàn phần của tử diện là:

Câu 34: Cho hình lăng trụ dứng ABCA'B' C'. Biết AB = AC = AA' = a > 0 và đáy ABC là tam giác vuông tại A. Thể tích của tứ diện CBB'A’ là :
a3    _ a3

Câu 35: Cạnh bên của một hình nón bằng 2a (a>0). Thiết diện qua trục cùa nó là một tam giác cân cố góc ở đỉnh bằng 120°. Diện tích toàn phần của hình nón là:

Câu 36: Một hình nón có đường cao bằng 9 cm nội tiếp trong một hình càu bán kính bằng 5 cm. Ti số giữa thể tích khối nón và khối cầu tà :

Câu 37:  Trong không gian cho ba điểm A(6; 1; 5), B(5; 2 ; 4) và C(10; 1; 0). Trọng tâm G của tam giác ABC có toạ độ là:

Câu 38:  Trong không gian cho ba điểm A(5; 3; 12),  B(-6; 0; -13), C(9; 7; -26). Nếu D là đinh thứ tư cùa hình bình hành ABCD thì D có toạ độ là:

Câu 39: Đường thẳng đi qua điểm A(3; 1; -1) và vúông góc với mặt phẳng có phương trình chính tắc là :

Câu 40: Gọi  là đường thẩng và  là mặt phẳng x- 4y - 4z + 5 = 0. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng ?

Câu 41: Khoảng cách từ diểm M(5; -6; 1) đến đường thẳng  là :

Câu 42: Phương trình tồng quát của mặt phẳng  đi qua điểm M = (0; 1; 4), nhận làm cặp vectơ chi phương là :

Câu 43: Số đo góc giữa hai mặt phẳng và  là:

Câu 44: Giá trị của   để là mặt cầu có chu vi đường tròn lớn bằng 8π là :

Câu 45: Bán kỉnh mặt cầu  là :

Câu 46: Hệ phương trình   có các nghiệm là:

Câu 47: Bất phương trình tập hợp nghiệm là: 

Câu 48: Cho . Chi ra giá trị của a sau đây để bất đẳng thức đúng và có đấu đẳng thức xảy ra ?

Câu 49: Nếu   có giá trị là:

Câu 50: Phương trình  có tập hợp nghiệm là:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây