© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài: Sự phát triển của khoa học - kỹ thuật sau chiến tranh thế giới thứ hai.

  • : 21
  • : 15 phút

                                                            TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12
                                                  ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

                                                             PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI
           CHỦ ĐỀ 6: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC - KĨ THUẬT SAU CHIẾN TRANH                                                                                                                THẾ GIỚI THỨ HAI

Câu 1: Nguồn gốc của cách mạng khoa học -kỹ thuật lần thứ hai là?

Câu 2: Cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật lần hai đã đạt được những thành tựu về?

Câu 3: Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần hai đã gây những hậu quả tiêu cực đến đời sống con người?

Câu 4: Nội dung của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần hai diễn ra trong lĩnh vực khoa học cơ bản có ý nghĩa?

Câu 5: Sự phát triển nhanh chống của cuộc cách mạng khoahọc kĩ thuật hiện đại dẫn đến một hiện tượng là?

Câu 6: Tác động của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đối với đời sống lòai người là?

Câu 7: Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đã làm cho nền kinh tế thế giới có đặc điểm?

Câu 8: Cuộc Cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai đã diễn ravào thời gian?

Câu 9: Ý nghĩa then chốt, quan trọng của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai?

Câu 10: Nước nào mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ?

Câu 11: Hai cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật mà nhân loại đã trải qua, là những cuộc cách mạng nào?

Câu 12: Đặc trưng cơ bản của cách mạng kỹ thuật là gì?

Câu 13: Ý nghĩa quan trọng nhất của cách mạng khoa học – kĩ thuật lần 2 là gì?

Câu 14: Hạn chế cơ bản nhất của cách mạng khoa học – kĩ thuật lần 2 là gì?

Câu 15: Đặc điểm nào dưới đây không có trong cuộc cách mạng lần 1 và là đặc trưng của cách mạng khoa học – kĩ thuật lần 2?

Câu 16: Phát minh khoa học trong lĩnh vực nào góp phần quan trọng trong việc sản xuất ra những công cụ mới,vật liệu mới,nguồn năng lượng mới?

Câu 17: Thành tựu quan trọng nào của cách mạng khoa học kĩ thuật đã tham gia tích cực vào việc giải quyết vấn đề lương thực cho loài người?

Câu 18: Nội dung của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai diễn ra trong lĩnh vực khoa học cơ bản có ý nghĩa?

Câu 19: Thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai là?

Câu 20: Xu thế toàn cầu hóa là hệ quả của?

Câu 21: Toàn cầu hoà vừa là thời cơ vùa là thách thức đối với các quốc gia, dân tộc. Điều này đúng hay sai?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây