© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Loading...
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài: Phong trào cách mạng Việt Nam từ 1945 đến 1954

  • : 70
  • : 60 phút

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12
ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM
CHỦ ĐỀ V: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM TỪ 1945 ĐẾN 1954

Loading...

Câu 1: Khó khăn lớn nhất của đất nước ta sau cách mạng tháng Tám gì?

Câu 2: Nước ta năm đầu tiên sau cách mạng tháng Tám ở vào tình thế?

Câu 3: Phiên họp đầu tiên của Quốc hội nước ta được tổ chức vào thời gian nào? ở đâu?

Câu 4: Mục tiêu chung của các thế lực phản động trong và ngoài nước đối với nước ta sau cách mạng thánh Tám là?

Câu 5: Hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng để giữ vững thành quả cách mạng 1945 -1946 là gì?

Câu 6: Sau 1945, nước ta phải đối mặt với nhiều kẻ thù, nhưng kẻ thù chủ yếu là?

Câu 7: Được sự giúp đỡ của quân Anh, thực dân Pháp đã tấn công Sài Gòn - mở đầu cho cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần hai vào ngày?

Câu 8: Nam Bộ kháng chiến bắt đầu vào ngày tháng năm nào? Tại đâu?

Câu 9: Bản nhạc nào động viên nhân dân miền Nam đứng lên kháng chiến chống Pháp xâm lược lần hai?

Câu 10: “Cứ mười ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ăn ba bữa, đem gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dân nghèo”. Câu trên do ai phát biểu?

Câu 11: Để giải quyết nạn đói Hồ Chủ Tịch đã kêu gọi?

Câu 12: Cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội khoá đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà là?

Câu 13: Chính phủ liên hiệp kháng chiến do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu được thành lập vào thời gian nào?

Câu 14: Để khắc phục tình trạng trống rỗng về ngân sách của chính phủ sau cách mạng tháng Tám, nhân dân ta đã hưởng ứng phong trào?

Câu 15: Thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam với sự hậu thuẫn của?

Câu 16: Cơ quan bình dân học vụ được Hồ Chủ Tịch ký sắc lệnh thành lập vào ngày tháng năm nào?

Câu 17: Có bao nhiêu cử tri trong cả nước đi bầu Quốc hội đầu tiên? Bầu bao nhiêu đại biểu?

Câu 18: Đồng tiền đầu tiên của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà chính thức lưu hành vào?

Câu 19: Hãy kể tên hai chính đảng ở Việt Nam là tay sai của quân Tưởng?

Câu 20: Ai là Chủ tịch nước trong Chính phủ liên hiệp kháng chiến?

Câu 21: Bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà đực ban hành vào thời gian nào?

Câu 22: Ngày 5/9/1945 chính phủ ta đã ra sắc lệnh giải tán hai chính Đảng phản động, tay sai của phát xít Nhật?

Câu 23: Nội dung nào sau đây không thuộc Hiệp định sơ bộ?

Câu 24: Bản tạm ước Việt – Pháp được kí kết vào thời gian nào? Tại đâu?

Câu 25: Nội dung của bản Tạm ước Việt – Pháp là?

Câu 26: Hiệp định Việt – Pháp được kí kết vào ngày?

Câu 27: Việc kí kết Hiệp định sơ bộ tạm hoà với Pháp, chứng tỏ?

Câu 28: Chủ tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh thành lập Nha bình dân học vụ nhằm?

Câu 29: Ngày 18 và 19/12/1946 Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đảng đã quyết định vấn đề quan trọng gì?

Câu 30: Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” vào ngày tháng năm nào?

Câu 31: “Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.” Đó là lời nói của?

Câu 32: “Không! chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.” Câu văn trên trích trong văn bản nào?

Câu 33: Nguyên nhân bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc là?

Câu 34: Bản chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” do ai ban hành? Vào ngày tháng năm nào?

Câu 35: Hiệu lệnh chiến đấu trong toàn thủ đô Hà Nội, mở đầu cho cuộc kháng chiến toàn quốc là?

Câu 36: Lực lượng nào của ta giữ vai trò chủ yếu khi tiến hành cuộc chiến đấu ở Hà Nội?

Câu 37: “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh!” là lời khen ngợi của Hồ Chủ Tịch đối với?

Câu 38: Cuộc chiến đấu ở thủ đô Hà Nội diễn ra trong thời gian nào?

Câu 39: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược đã bùng nổ do?

Câu 40: Tác giả của tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” là?

Câu 41: Bản chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” của Ban thường vụ trung ương Đảng (22/12/1946) trình bày vấn đề gì?

Câu 42: Ngày toàn quốc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược trở lại?

Câu 43: Địa danh tiêu biểu cho cả nước trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến?

Câu 44: Pháp mở cuộc tấn công Việt Bắc vào thu đông 1947 vì?

Câu 45: Số lương quân địch bị loại khỏi vòng chiến đấu trong chiến dịch Việt Bắc – thu đông 1947 là?

Câu 46: Thực dân Pháp huy động 12000 quân tấn công Việt Bắc vào ngày?

Câu 47: Kết quả lớn nhất mà quân dân ta đạt được ở chiến dịch Việt Bắc – thu đông là?

Câu 48: Hãy xác định tên của viên tướng Pháp đã đề ra kế hoạch tấn công Việt Bắc 1947?

Câu 49: Thắng lợi của ta trong chiến dịch Việt Bắc – thu đông 11947 là?

Câu 50: Với thắng lợi của chiến dịch nào trong cuộc kháng chiến chống Pháp, quân dân ta đã giành được quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ?

Câu 51: Kết quả lớn nhất mà quân dân ta đạt được trong chiến dịch Biên Giới – thu đông 1950 là?

Câu 52: Ta mở chiến dịch Biên Giới nhằm mục đích?

Câu 53: Chiến dịch Biên Giới bắt đầu vào thời gian nào? Ở đâu?

Câu 54: Sau khi mất Đông Khê, Pháp đã thực hiện cuộc hành quân kép như thế nào?

Câu 55: Từ ngày 10 đến ngày 22/10/1950 Pháp đã rút khỏi những vị trí nào trên con đường số 4?

Câu 56: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần II của Đảng được tiến hành ở đâu? Thời gian nào?

Câu 57: Từ năm 1951, Đảng đã ra hoạt động công khai với tên gọi mới là?

Câu 58: Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức vào năm nào?

Câu 59: Xếp theo thứ tự thời gian nổ ra các cuộc khởi nghĩa vũ trang trong thời kì chuẩn bị cho cách mạng tháng Tám 1945?

Câu 60: Nava được cử sang làm tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương vào thời gian nào?

Câu 61: Nội dung cơ bản trong bước 1 của kế hoạch quân sự Nava là gì?

Câu 62: NaVa quyết định xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh vào thời gian nào?

Câu 63: Nội dung nào sau đây thuộc về chủ trương của ta trong Đông - Xuân 1953 -1954?

Câu 64: Khẩu hiệu nào do Đảng và chính phủ nêu lên trong chiến dịch Điện Biên Phủ?

Câu 65: Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra bao nhiêu ngày đêm?

Câu 66: Trong các nội dung sau, nội dung nào không nằm trong hiệp định Giơ-nevơ?

Câu 67: Hiệp định Giơnevơ được ký kết vào tháng năm nào?

Câu 68: Hãy cho biết câu nói sau đây của ai: “ lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh...”?

Câu 69: Miền Bắc nước ta hoàn toàn giải phóng vào tháng năm nào?

Câu 70: Từ cuối 1953 đến đầu 1954, ta phân tán lực lượng địch ra những vùng nào?

Loading...

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây