© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài: Phong trào cách mạng Việt Nam từ 1954 đến 1975

  • : 54
  • : 45 phút

TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12
ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM
CHỦ ĐỀ VI: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM TỪ 1954 ĐẾN 1975

Câu 1: Nhiệm vụ của Cách mạng miền Nam sau 1954 là gì?

Câu 2: Cách mạng miền Nam có vai trò như thế nào trong việc đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước?

Câu 3: Toán lính Pháp cuối cùng rút khỏi Hải Phòng vào thời gian nào?

Câu 4: Đầu năm 1955, khi đã đứng vững ở miền Nam Việt Nam tập đoàn Ngô Đình Diệm đã mở chiến dịch nào?

Câu 5: Ngày 01 – 12 – 1958 Mỹ Diệm đã gây vụ tàn sát nào làm chết hơn 1000 người dân?

Câu 6: Chính sách nào của Mỹ Diệm được thực hiện trong chiến lược chiến tranh một phía ở miền Nam?

Câu 7: Sau khi ký hiệp định Giơnevơ 1954, nhân dân miền Nam đấu tranh chống Mỹ Diệm bằng hình thức chủ yếu nào?

Câu 8: Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến phong trào “Đồng khởi” 1959 – 1960 là gì?

Câu 9: Nội dung của HộI nghị TW Đảng lần thứ XV đầu năm 1959 là gì?

Câu 10: Kết qua lớn nhất của phong trào “Đồng khởi” là gì?

Câu 11: Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào “Đồng Khởi” là gì?

Câu 12: “Chiến tranh đặc biệt” nằm trong hình thức nào của chiến lược toàn cầu của Mỹ?

Câu 13: Bình định miền Nam trong 18 tháng, là nội dung của kế hoạch nào sau đây?

Câu 14: Trọng tâm của “Chiến tranh đặc biệt” là gì?

Câu 15: Chiến thắng Ấp Bắc diễn ra vào thời gian nào?

Câu 16: Ngày 02- 12- 1964 quân dân miền Nam đã giành thắng lợi nào sau đây?

Câu 17: Chiến thắng quân sự nào của ta đã làm phá sản về cơ bản chiến tranh đặc biệt của Mỹ?

Câu 18: Cuộc đấu tranh chính trị tiêu biểu nhất của nhân dân miến Nam năm 1963 là?

Câu 19: Ngày 01- 11- 1963 là ngày gì?

Câu 20: Lực lượng giữ vai trò quan trọng và không ngừng tăng lên về số lượng và trang bị trong “Chiến tranh cục bộ” là lực lượng nào?

Câu 21: Cuộc hành quân mang tên “ánh sáng sao” nhằm thí điểm cho chiến lược chiến tranh nào của Mỹ?

Câu 22: Chiến thắng Vạn Tường (18- 8- 1968) đã chứng tỏ điều gì?

Câu 23: Cuộc phản công chiến lược mùa khô 1965 - 1966 của Mỹ kéo dài trong bao lâu, với bao nhiêu cuộc hành quân lớn nhỏ?

Câu 24: Cuộc hành quân lớn nhất của Mỹ trong cuộc phản công chiến lược mùa khô 1966- 1967 vào Đông nam bộ là cuộc hành quân nào?

Câu 25: Chiến thắng nào của ta đã mở đầu cho cao trào “tìm Mỹ mà đánh, tìm nguỵ mà diệt”?

Câu 26: Chiến thắng nào của ta đã làm phá sản mục tiêu chiến lược “tìm diệt” và “bình định” của Mỹ?

Câu 27: “Đánh sập nguỵ quân, nguỵ quyền giành chính quyền về tay nhân dân, buộc Mỹ phải đàm phán rút quân về nước”. Đó là mục tiêu của ta trong?

Câu 28: Ý nghĩa lớn nhất của cuộc tổng công kích, tổng nổi dậy tết Mậu Thân 1968 là gì?

Câu 29: Năm 1969 Nichxơn đề ra chiến lược toàn cầu mang tên?

Câu 30: Điểm khác nhau giữa chiến tranh đặc biệt và “Việt nam hóa chiến tranh” là gì?

Câu 31: Để quân ngụy có thể tự đứng vững, tự gánh vác lấy chiến tranh, Mỹ đã thực hiện biện pháp nào?

Câu 32: Ngày 06-06-1969 gắn liền với sự kiện nào trong lịch sử dân tộc ta?

Câu 33: Để mở đầu cho cuộc tổng tiến công chiến 1972, quân ta đã tấn công vào nơi nào?

Câu 34: Trong cuộc đấu tranh chính trị chống “Việt nam hóa chiến tranh” của Mỹ ở miền Nam, lực lượng đóng vai trò quan trọng nhất thuộc về giai cấp nào?

Câu 35: Cuộc tiến công chiến lược 1972, được bắt đầu và kết thúc trong thời gian nào?

Câu 36: Ý nghĩa nào sau đây không nằm trong thắng lợi của cuộc tổng tiến công chiến lược 1972?

Câu 37: “Bất kể trong tình huống nào, con đường giành thắng lợi của cách mạng Việt Nam cũng là con đường bạo lực”. Câu nói trên được nêu ra trong hội nghị nào?

Câu 38: Với chiến thắng Phước Long, giúp Bộ Chính trị bổ sung và hoàn chỉnh kế hoạch giải phóng miền Nam như thế nào?

Câu 39: Ý nghiã lớn nhất của chiến dịch Tây Nguyên là?

Câu 40: Sau thất bại chiến dịch Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng, địch lùi về phòng thủ ở đâu?

Câu 41: “Thời cơ chiến lược mới đã đến, ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền Nam trước mùa mưa…” Đó là Nghị quyết nào của Đảng ta?

Câu 42: Mốc mở đầu và kết thúc của Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975?

Câu 43: Ý nghĩa lớn nhất trong thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta là gì?

Câu 44: Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mở đầu và kết thúc vào thời gian nào?

Câu 45: Chiến dịch Huế - Đà Nẵng: mốc mở đầu và kết thúc?

Câu 46: “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”: Đó là tinh thần và khí thế của ta trong chiến dịch nào sau đây?

Câu 47: Xuân Lộc, một c ăn cứ trọng điểm của địch để bảo vệ Sài Gòn từ phía đông, đã bị thất thủ vào thời gian nào?

Câu 48: Ghi sự kiện vào các mốc thời gian sau đây cho phù hợp?
A. Ngày 4 - 3 - 1975 ………………………………………………………
B. Ngày 10 - 3 - 1975 ……………………………………………………
C. Ngày 14 - 3 - 1975 ……………………………………………………
D. Ngày 24 - 3 - 1975 ……………………………………………………

Câu 49: Nguyên nhân nào có tính chất quyết định đưa tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước?

Câu 50: Sau đại thắng mùa xuân 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của nước ta là gì?

Câu 51: Đai hội V của Đảng khẳng định điều gì?

Câu 52: Đại hội VI của Đảng cộng sản Việt Nam hợp vào thời gian nào?

Câu 53: Mục tiêu Ba chương trình kinh tế “lương thực – thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu” được đề ra tại đại hội Đảng nào?

Câu 54: Chủ trương đổi mới của Đại hội Đảng VI là gì?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây