© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm môn Địa lí, mã đề 301, thi tốt nghiệp THPT năm 2017

  • : 40
  • : 50 phút

Đề thi THPT Quốc gia năm 2017 của Bộ GD&ĐT
Môn: Địa lí - Mã đề: 301

Câu 1: Vùng giàu tài nguyên khoáng sản bậc nhất nước ta là

Câu 2: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, cho biết tỉnh nào sau đây giáp vởi Campuchia cà trên đất liền và trên biển?

Câu 3: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết trong các hệ thống sông sau đây, hệ thống sông nào có tỉ lệ diệu tích lưu vực nhỏ nhất?

Câu 4: Bộ phận nào sau đây của vùng biển nước ta được xem như phần lãnh thổ trên đất liền?

Câu 5: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17 và trang 4-5, cho biết Khu kinh tế ven biển Chu Lai thuộc tình nào sau đây?

Câu 6: Các đãỹ núi ở miền Tây Bắc và Bẳc Trung Bộ cỏ hướng chính là 

Câu 7: Loại cây nào sau đây không phải là chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp ở Tây Nguyên?

Câu 8: Công nghiệp chế biến cà phê của nước ta phân bố chủ yếu ở vùng nào sau đây?

Câu 9: Cơ cấu sản. xuất công nghiệp của nước ta không chuyển dịch theo hướng nào sau đây?

Câu 10: Các tuyến đường sắt của nước ta tập trung nhiều nhất ờ vùng nào sau đây?

Câu 11: Phát biểu nào sau đây không đúng với vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc?

Câu 12: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biét Đà Lạt thuộc vùng khí hậu nào sau đây?

Câu 13: Ở nước ta, bão tập trung nhiều nhất vào tháng nào trong năm?

Câu 14: Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điềm dân tộc của nước ta?

Câu 15: Khu vực đồi núi nước ta có thế mạnh nông nghiệp chủ yếu nào sau đây?

Câu 16: Nhóm cây nào sau đây chiếm ti trọng lớn nhất trong cơ cấu diện tích ừồng ữọt ở nuớc ta hiện nay?

Câu 17: Cho bảng số liệu:

LƯỢNG MƯA TRUNG BÌNH THÁNG CỬA HÀ NỘI VÀ HUẾ
(Đơn vị: mm)
Tháng I n ra IV V VI VII Vin IX X XI XU j
Hà Nội 18,6 26,2 43,8 90,1 188,5 230,9 ; 288,2 318,0 265,4 130,7 43,4 23,4
Huê 161,3 62,6 47,1 51,6 82,1 116,7 95,3 104,0 473,4 795,6 580,6 297,4
 
(Nguồn: Sách giáo khoa Địa lí 12 Nâng cao, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015)
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về chế độ mưa của Hà Nội và Huế?
 

Câu 18: Năng suất lao động xã hội của nước ta còn thấp, chủ yếu nhất là do 

Câu 19: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam ứang 22. cho biết trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nào sau đây có quy mô lớn?

Câu 20: Biên độ nhiệt độ trung bình năm của phần lãnh thổ phía Nam nước ta thấp hơn phía Bắc là do phần lãnh thổ này 

Câu 21: Nhận xét nào sau đầy không đủng về hạn chế chủ yếu của Đồng bàng sông Hồng?

Câu 22: Ở Tây Nguyên, các cao nguyên cao 400 - 500m khí hậu khá nóng thuận lợi nhất cho phát triển cây công nghiệp nào sau đây?

Câu 23: Đặc điểm nào sau đây không đúng với khu công nghiệp ờ nước ta?

Câu 24: Nguyên nhân chính gầy ngập lụt ở đồng bàng sông Cừu Long là do

Câu 25: Việc đẩy mạnh sản xuất cây công nghiệp và cây đặc sản ở Trung du và miền núi Bắc Bộ có tác động chủ yếu nào sau đây đối với phát triển kinh tế - xã hội?

Câu 26: Nghề làm muối ớ các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ phát triển mạnh là do ở đây có

Câu 27:

Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH LÚA THEO MÙA VỤ Ở NƯỚC TA QUA CÁC NĂM
(Đơn vị: nghìn ha)
Năm Lúa đông xuân Lúa hè thu Lúa mùa
2005 2 942,1 2 349,3 2 037,8
2010 3 085,9 2 436,0 1 967,5
2014 3 116,5 2 734,1 1 965,6
 
 
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống ké, 2016)
 
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về dỉện tích lúa theo mùa vụ ờ nước ta qua các năm?

Câu 28: Cho biểu đồ

bd
 

CƠ CẨU TỒNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DOANH THU DỊCH vụ CỦA NƯỚC TA PHÂN THEO THÀNH PHẢN KINH TẾ, NẰM 2005 VÀ 2013 (%; (Nguồn số liệu theo Niên giám thông kê Việt Nam 2014, NXB Thống kê, 2015)

Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng với tỉ trọng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của các thành phần kinh tế ở nước ta năm 2013 so với năm 2005?

Câu 29: Cho biểu đồ về lúa của Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long qua các năm: Trỉệu tấn

bd 69

Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
 

Câu 30: Dân cư nước ta phân bố không đều giữa các vùng gây khó khăn lớn nhất cho việc

Câu 31: Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ khác với miền Tây Bắc và Bắc Trưng Bộ ở những đặc điểm nào sau đây?

Câu 32: Nguyên nhân chủ yếu nhất làm cho hoạt động khai thác hải sản xa bờ ở nước ta ngày càng phát triển là do

Câu 33: Việc trồng rừng ven biển ở Bắc Trung Bộ có vai trò chủ yếu nào sau đây?

Câu 34: Khó khăn chủ yếu về tự nhiên trong hoạt động của giao thông vận tải biển ở nước ta là

Câu 35: Nhân tố nào sau đây là chủ yếu nhất làm cho Hà Nội và TP. Hồ Chi Minh có công nghiệp chế biển sữa phát triển mạnh?

Câu 36: Ngành vận tải đường biển chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu khối lượng luân chuyên hàng hóa ờ nước ta, chủ yếu là do

Câu 37: Phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp năng lượng của Duyên hải Nam Trung Bộ?

Câu 38: Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho hoạt động nuôi trồng thủy sản nước ngọt ở Đồng bẳng sông Cửu Long hiện nay gặp nhiều khó khăn?

Câu 39: Hoạt động kinh tể biển nào sau đây ở Đông Nam Bộ thúc đẩy sự thay đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế cùa vùng?

Câu 40: Cho bảng số liệu:
Cơ CẤU DOANH THU DU LỊCH LỮ HÀNH PHÂN THEO THÀNH PHẰN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA, NĂM 2010 VÀ 2014

(Đơn vị: %)
Năm 2010 2014
Tổng số 100,0 100,0
kinh tế Nhà nước 31,9 16,0
Kinh tể ngoài Nhà nước 60,3 72,0
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 7,8 12,0
 
(Nguồn: Niên giảm thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016) Để thể hiện cơ cấu doanh thu du lịch lữ hành phân theo thành phần kinh tế của nước ta, năm 2010 và 2014 theo bảng số liệu, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?
 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây