© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm Lịch sử 12 bài: Phong trào cách mạng Việt Nam từ 1939 đến 1945

  • : 45
  • : 30 phút

                                                         TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12
                                               ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA

                                                        PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM
                    CHỦ ĐỀ IV: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM TỪ 1939 ĐẾN 1945

Câu 1: Khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Đảng Cộng sản Đông Dương đã?

Câu 2: Nội dung quan trọng nhất của Hội nghị Trung ương Đảng lần 6 là?

Câu 3: Nội dung nào không nằm trong nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần 6?

Câu 4: Hội nghị lần 6 của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Đông Dương đã chủ trương thành lập?

Câu 5: Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc khởi nghĩa nào?

Câu 6: Trong giai đoạn cách mạng 1939-1945 Đảng ta đã xác định kẻ thù là?

Câu 7: Hội nghị trung ương Đảng lần 6 được triệu tập vào thời gian nào? Ở đâu?

Câu 8: Hội nghị trung ương Đảng lần 6 đã đánh dấu sự chuyển hướng đúng đắn về chỉ đạo chiến lược cách mạng vì?

Câu 9: Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn bùng nổ vào thời gian nào sau đây?

Câu 10: Nguyên nhân chung dẫn tới sự thất bại của ba sự kiện: khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Nam Kì và binh biến Đô Lương là?

Câu 11: Vào ngày 22/9/1940, sự kiện gì đã xảy ra tại Việt Nam?

Câu 12: Thủ đoạn chính trị của Nhật khi vào Việt Nam là?

Câu 13: “…Bị tước đoạt đến hạt gạo mà họ năm nắng, mười sương mới kiếm được, hay mảnh vải mà họ phải thức khuya dậy sớm để dệt thành, họ sống cầm hơi với hớp cháo cám nhạt, và trần mình chịu rét lúc đêm đông.” Đó là nhận định của SGK lớp 12, tập II về tình cảnh của người nông dân Việt Nam trong thời kì?

Câu 14: Sau 30 năm ra đi tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã về nước để trực tiếp lãnh đạo cách mạng vào thời gian nào? Ở đâu?

Câu 15: “Nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm sau cũng không đòi được”. Đoạn văn trên được Nguyễn Ái Quốc trình bày lúc nào?

Câu 16: Tại Hội nghị TW Đảng lần thứ 8, Nguyễn Ái Quốc chủ trương thành lập mặt trận nào?

Câu 17: Vì sao Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 có tầm quan trọng đặc biệt đối với Cách mạng tháng Tám 1945?

Câu 18: Hội nghị trung ương Đảng lần 8 được tổ chức vào thời gian nào? Ở đâu?

Câu 19: Tại Hội nghị trung ương Đảng lần 8, Nguyễn Ái Quốc đã xác định nhiệm vụ bức thiết của cách mạng Việt nam là gì?

Câu 20: Nội dung nào sau đây không thuộc Nghị quyết Hội nghị trung ương Đảng lần 8?

Câu 21: Nguyễn Ái Quốc lấy tên Hồ Chí Minh vào thời gian nào?

Câu 22: Ai là người chỉ huy Đội Việt Nam Tuyên Truyền Giải Phóng Quân?

Câu 23: “Chỉ thị Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” đã xác định kẻ thù duy nhất và trước mắt là?

Câu 24: Ngay khi nghe tin chính phủ Nhật Đầu hàng đồng minh vô điều kiện, Đảng đã họp hội nghị toàn quốc vào ngày?

Câu 25: Hội nghị toàn quốc của Đảng đã có một quyết định vô cùng quan trọng. Đó là?

Câu 26: Đại hội quốc dân họp ở Tân Trào đã quyết định thành lập?

Câu 27: Khu giải phóng Việt Bắc ra đời vào thời gian nào?

Câu 28: Đội Cứu quốc quân ra đời, đó là sự hợp nhất giữa hai tổ chức vũ trang nào?

Câu 29: Việc xây dựng cơ sở chính trị trong quần chúng tại các tỉnh: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn là việc làm của tổ chức nào?

Câu 30: Tổng bộ Việt Minh đã chỉ thị cho các cấp sửa soạn khởi nghĩa và kêu gọi nhân dân “Sắm vũ khí đuổi thù chung” vào thời gian nào?

Câu 31: Đội Việt Nam giải phóng quân ra đời, đó là sự hợp nhất của các tổ chức nào?

Câu 32: Khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật – Pháp” được thay bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” được nêu ra trong?

Câu 33: Quyết định Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành chính quyền trước khi Đồng minh vào Việt Nam. Đó là nội dung thể hiện trong Nghị quyết nào của Đảng?

Câu 34: Nơi thí điểm xây dựng các đoàn thể quần chúng trong Mặt trận Việt Minh là?

Câu 35: Mặt trận Việt Minh ra đời vào thời gian nào?

Câu 36: Nguyên nhân trực tiếp của sự kiện Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945) là?

Câu 37: Cách mạng tháng Tám diễn ra trong vòng?

Câu 38: Tổng khởi nghĩa tháng Tám giành chính quyền từ tay Nhật đã diễn ra trong khoảng thời gian?

Câu 39: Cách mạng tháng Tám 1945 giành được thắng lợi đầu tiên ở?

Câu 40: Ý nghĩa to lớn của cách mạng tháng Tám 1945 là?

Câu 41: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta…”. Đoạn văn trên được trích dẫn từ?

Câu 42: Nguyên nhân cơ bản quyết định sự thắng lợi của cách mạng tháng Tám 1945 là?

Câu 43: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nạn đói khủng khiếp của hơn hai triệu đồng bào miền Bắc cuối 1944 đầu 1945 là do?

Câu 44: Phan Đăng Lưu, Hà Huy Tập, Nguyễn Thị Minh Khai bị Pháp xử bắn tại?

Câu 45: Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của cách mạng tháng Tám 1945?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây