© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học 9, Hệ sinh thái

  • : 50
  • : 40 phút

500 câu hỏi Trắc Nghiệm - Sinh học 9 
PHẦN II Sinh Thái Học
 Chương II: Hệ Sinh Thái

Sử dụng đoạn câu dưới đây để trả lời câu hỏi từ số 1 đến số 4
……((I)…là tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sống trong…..(II)….ở một thời điểm nhất định.Những cá thể trong quần thể có khả năng….(III)….. và nhờ đó giúp cho quần thể có khả năng…..(IV)…..,tạo ra những thế hệ mới.

Câu 1: Số (I) là:

Câu 2: Số (II) là:

Câu 3: Số (III) là:

Câu 4: Số (IV) là:

Câu 5: Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật:

Câu 6: Tập hợp sinh vật dưới đây không phải là quần thể sinh vật tự nhiên:

Câu 7: Đặc điểm sau đây không được xem là điểm đặc trưng của quần thể là:

Câu 8: Các cá thể trong quần thể được phân chia làm các nhóm tuổi là:

Câu 9: Nhóm tuổi nào của các cá thể  không còn khả năng ảnh hưởng tới sự phát triển của quần thể?

Câu 10: Ý nghĩa của nhóm tuổi trước sinh  sản trong quần thể là:

Câu 11: Mật độ của quần thể được xác định bằng số lượng cá thể sinh vật có ở:

Câu 12: Số lượng cá thể trong quần thể tăng cao khi:

Câu 13: Những đặc điểm đều có ở quần thể người và các quần thể sinh vật khác là:

Câu 14: Những đặc điểm chỉ có ở quần thể người  mà không có ở quần thể sinh vật khác là:

Câu 15: Những yếu tố nào sau đây có ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của con người và đến chính sách kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia?

Câu 16: Yếu tố cơ bản nhất ảnh hưởng đến việc tăng hoặc giảm dân số ở quần thể người là:

Câu 17: Hiện tượng tăng dân số tự nhiên là do:

Câu 18: Hiện tượng tăng dân số cơ học là do:

Câu 19: Hậu quả dẫn đến từ sự gia tăng dân số quá nhanh là:

Câu 20: Để góp phần cải thiện và năng cao chất lượng cuộc sống của người dân, điều cần làm là:

Câu 21: Điều đúng khi nói về thành phần của quần xã sinh vật:

Sử dụng đoạn câu dưới đây để trả lời câu hỏi từ số 22 đến số 24
Quần xã sinh vật là một tập hợp những….(I)…. thuộc….(II)…..cùng sống trong một không gian xác định. Các sinh vật trong quần xã có mói quan hệ gắn bó với nhau như một thể thống nhất và do vậy, quần xã là một cấu trúc…..(III)….

Câu 22: Số (I) là:

Câu 23: Số (II) là

Câu 24: Số (III) là:

Câu 25: Điểm giống nhau giữa quần thể sinh vật và quần xã sinh vật là:

Câu 26: Đặc điểm có ở quần xã mà không có ở quần thể sinh vật là:

Câu 27: Độ đa dạng của quần xã sinh vật được thể hiện ở:

Câu 28: Độ nhiều của quần xã thể hiện ở:

Câu 29: Trong quần xã loài ưu thế là loài:

Câu 30: Hoạt động nào dưới đây có chu kì ngày- đêm?

Câu 31: Hoạt động nào có chu kì mùa?

Câu 32: Quá trình biến đổi tuần tự của quần xã, từ dạng khởi đầu được thay thế bằng các quần xã khác  nhau và cuối cùng dẫn đến một quần xã ổn định, được gọi là:
 

Sử dụng đoạn câu dưới đây để trả lời câu hỏi từ số 33 đến số 36
Hệ sinh thái là một hệ thống hoàn chỉnh và…..(I)…, bao gồm…..(II)….và khu vực sống của quần xã được gọi là…..(III)……Trong hệ sinh thái, các sinh vật luôn tác động lẫn nhau và tác động qua lại với các……(IV)…..trong môi trường.

Câu 33: Số (I) là:

Câu 34: Số (II) là:

Câu 35: Số (III) là:

Câu 36: Số (IV) là:

Câu 37: Hệ sinh thái bao gồm các thành phần là:

Câu 38: Trong một hệ sinh thái, cây xanh là:

Câu 39: Sinh vật tiêu thụ bao gồm:

Câu 40: Hoạt động nào sau đây là của sinh vật sản xuất:

so do

Câu 41: Số chuỗi thức ăn có trong lưới thức ăn trên là:

Câu 42: Các sinh vật không phải là mắt xích chung trong lưới thức ăn nói trên là:

Câu 43: Tên của các sinh vật tiêu thụ là mắt xích chung của lưới thức trên:

Câu 44: Mắt xích chung nhất cho lưới thức trên là:

Câu 45: Tổng số mắt xích chung của lưới thức ăn nói trên là:

Câu 46: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về lưới thức ăn nói trên?

Câu 47: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về lưới thức ăn nói trên?

Câu 48: Hãy chọn trả lời đúng trong các đáp án dưới đây về trật tự của các dạng sinh vật trong một chuỗi thức ăn:

Câu 49: Sinh vật nào sau đây luôn luôn là mắt xích chung trong các chuỗi thức ăn?

Câu 50: Hãy chọn câu có nội dung đúng trong các câu sau đây:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây