© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học 9, Ứng dụng di truyền học

  • : 50
  • : 40 phút

500 câu hỏi Trắc Nghiệm  - Sinh học 9
Chương II​: Ứng dụng di truyền học

Sử dụng đoạn câu sau đây để trả lời các câu hỏi từ số 1 đến số 4
Khi ứng dụng công nghệ tế bào trên đối tượng thực vật hay động vật, người ta đều phải......(I)..... khỏi cơ thể rồi nuôi cấy trong.....(II)....thích hợp để tạo thành....(III)....( hay còn gọi là mô sẹo). Tiếp đó dùng.....(IV)..... để kích thích mô sẹo phân hoá thành cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh.

Câu 1: Số (I) là:

Câu 2: Số (II) là:

Câu 3: Số (III) là:

Câu 4: Số (IV) là

Câu 5: Công nghệ tế bào là:

Câu 6: Để nhân giống vô tính ở cây trồng, người ta thường sử dụng mô giống được lấy từ bộ phận nào của cây?

Câu 7: Loài cá đã được nhân bản vô tính thành công ở Việt Nam là:

Câu 8: Người ta đã thành công trong việc tạo ra cây lai bằng phương pháp lai tế bào ở hai loài sau đây?

Câu 9: Trong phương pháp lai tế bào ở thực vật, để hai tế bào có thể dung hợp được với nhau, người ta phải:

Câu 10: Nhân giống vô tính trong ống nghiệm là ph­ương pháp được ứng dụng nhiều để tạo ra giống ở:

Sử dụng đoạn câu sau đây để trả lời các câu hỏi từ số 11 đến số 14
Kỹ thuật gen là ứng dụng của......(I)..... Người ta dùng kĩ thuật gen để chuyển một.....(II)....sang tế bào của loài nhận. Đoạn ADN này mang....(III)....được ghép vào một phân tử ADN khác đóng vai trò trung gian được gọi là.....(IV)..... 

Câu 11: Số (I) là:

Câu 12: Số (II) là:

Câu 13: Số (III) là:

Câu 14: Số (IV) là

Câu 15: Nguyên nhân của hiện tượng thoái hoá giống là:

Câu 16: Nếu ở thế hệ xuất phát P có kiểu gen 100% Aa, trải qua 2 thế hệ tự thụ phấn, thì tỉ
lệ của thể dị hợp còn lại ở thế hệ con lai thứ hai( F2) là:

Câu 17: Trong chăn nuôi, để tận dụng ưu thế lai, người ta dùng phép lai nào sau đây:

Câu 18: Về mặt di truyền, người ta không dùng con lai kinh tế làm giống vì:

Câu 19: Ưu điểm của chọn lọc cá thể là

Câu 20: Trong môi trường dinh dưỡng đặc dùng để nuôi cấy mô sẹo ở hoạt động nhân giống vô tính thực vật, người ta bổ sung vào đó chất nào dưới đây?

Câu 21: Phân tử ADN tái tổ hợp được tạo ra trong kĩ thuật gen là:

Câu 22: Người ta sử dụng yếu tố nào để cắt và nối ADN lại trong kĩ thuật gen?

Câu 23: Trong kĩ thuật gen, khi đưa vào tế bào nhận là tế bào  động vật, thực vật hay nấm
 men, thì đoạn ADN của tế bào của loài cho cần phải được: 

Câu 24: Vi khuẩn đường ruột E.coli thường được dùng làm tế bào nhận trong kĩ thuật gen
nhờ nó có đặc điểm:

Câu 25: Chất kháng sinh được sản xuất phần lớn có nguồn gốc từ:

Câu 26: Hoocmon insulin được dùng để:

Câu 27: Cá trạch được biến đổi gen ở Việt nam có khả năng:

Câu 28: Hoạt động nào sau đây không phải là lĩnh vực của công nghệ sinh học:

Câu 29: Các tác nhân vật lí được sử dụng để gây đột biến nhân tạo là:

Câu 30: Đặc điểm của tia tử ngoại là:

Câu 31: Tia tử ngoại thường được dùng để xử lí và gây đột biến ở:

Câu 32: Các tia phóng xạ có khả năng gây ra:

Câu 33: Để gây đột biến ở thực vật bằng các tia phóng xạ, người ta không chiếu xạ chúng vào bộ phận nào sau đây?

Câu 34: Tác dụng của tia tử ngoại là:

Câu 35: Tác dụng của sốc nhiệt là:

Câu 36: Người ta thường dùng loại hoá chất nào dưới đây để gây đột biến đa bội?

Câu 37: Biểu hiện của thoái hoá giống là:

Câu 38: Biểu hiện nào sau đây không phải của thoái hoá giống:

Câu 39: Tự thụ phấn là hiện tượng thụ phấn xảy ra giữa:

Câu 40: Giao phối cận huyết là:

Câu 41: Hiện tượng dưới đây xuất hiện do giao phối gần là:

Câu 42: Hiện tượng xuất hiện ở thế hệ sau nếu thực hiện tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn là

Câu 43: Hiện tượng không xuất hiện khi cho vật nuôi giao phối cận huyết là:

Câu 44: Kết quả dẫn đến về mặt di truyền khi cho giao phối cận huyết hoặc tự thụ phấn là:

Câu 45: Thoái hoá giống dẫn đến thế hệ sau có biểu hiện:

Câu 46: Ưu thế lai là hiện tượng:

Câu 47: Hai phương pháp chủ yếu được sử dụng trong chọn lọc giống là:

Câu 48: Phương pháp chọn lọc giống chỉ dựa trên kiểu hình mà không cần kiểm tra kiểu gen được gọi là:

Câu 49: Đăc điểm của lợn ỉ nước ta là:

Câu 50: Được xem là tiến bộ kĩ thuật nổi bật của thế kỉ XX. Đó là việc tạo ra:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây