© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học 9, Biến dị

  • : 50
  • : 38 phút

500 câu hỏi Trắc Nghiệm  - Sinh học 9 
Chương IIV: Biến dị

Câu 1: Đột biến là những biến đổi xảy ra ở:

Câu 2: Biến dị làm thay đổi cấu trúc của gen được gọi là:

Câu 3: Mức độ đột biến gen có thể xảy ra ở:

Câu 4: Nguyên nhân của đột biến gen là:

Câu 5: Cơ chế dẫn đến phát sinh đột biến gen là:

Câu 6: Hậu quả của đột biến gen là:

Câu 7: Đặc điểm của đột biến gen lặn là:

Câu 8: Loại biến dị di truyền được cho thế hệ sau là:

Câu 9: Loại biến dị không di truyền được cho thế hệ sau là:

Câu 10: Cơ thể mang đột biến được gọi là:

Sử dụng dữ kiện sau đây để trả lời câu hỏi từ câu số 11 đến 15
Xét một đoạn gen bình thường và một đoạn gen đột biến phát sinh từ đoạn gen bình thường sau đây:
dbg

Câu 11: Trong đoạn gen trên, đột biến xảy ra liên quan đến bao nhiêu cặp nuclêôtit:

Câu 12: Đột biến đã xảy ra dưới dạng:

Câu 13: Vị trí của cặp nuclêôtit của đoạn gen trên bị đột biến( tính theo chiều từ tráI qua phải) là:

Câu 14: Hiện tượng đột biến nêu trên dấn đến hậu quả xuất hiện ở giai đoạn gen đó là:

Câu 15: Tổng số cặp nuclêôtit của đoạn gen sau đột biến so với trước khi bị đột biến là:

Câu 16: Đột biến NST là loại biến dị:

Câu 17: Đột biến làm biến đổi cấu trúc của NST được gọi là:

Câu 18: Các dạng đột biến cấu trúc của NST được gọi là:

Câu 19: Nguyên nhân phát sinh đột biến cấu trúc của NST là:

Câu 20: Nguyên nhân tạo ra đột biến cấu trúc NST là:

Câu 21: Cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc NST là do tác động của các tác nhân gây đột biến, dẫn đến:

Câu 22: Đột biến nào sau đây gây bệnh ung thư máu ở người:

Câu 23: Dạng đột biến dưới đây  được ứng dụng trong sản xuất rượu bia là:

Câu 24: Đột biến số lượng NST bao gồm:

Câu 25: Hiện tượng tăng số lượng xảy ra ở toàn bộ các NST trong tế bào được gọi là:

Câu 26: Hiện tượng dị bội thể là sự tăng hoặc giảm số lượng NST xảy ra ở:

Câu 27: Ở đậu Hà Lan có 2n = 14. Thể dị bội tạo ra từ đậu Hà Lan có số NST trong tế bào sinh dưỡng bằng:

Câu 28: Thể 1 nhiễm là thể mà trong tế bào sinh dưỡng có hiện tượng:

Câu 29: Thể ba nhiễm (hay tam nhiễm) là thể mà trong tế bào sinh dưỡng có:

Câu 30: Kí hiệu bộ NST nào sau đây dùng để chỉ có thể 3 nhiễm?

Câu 31: Số NST trong tế bào là thể 3 nhiễm ở người là:

Câu 32: Kí hiệu bộ NST dưới đây được dùng để chỉ thể 2 nhiễm là:

Câu 33: Thể không nhiễm là thể mà trong tế bào:

Câu 34: Bệnh Đao có ở người xảy ra là do trong tế bào sinh dưỡng:

Câu 35: Thể dị bội có thể tìm thấy ở loài nào sau đây?

Câu 36: Ở người hiện tượng dị bội thể được tìm thấy ở:

Câu 37: Thể 3 nhiễm( 2n+ 1= 25) có thể tìm thấy ở loài nào sau đây?

Câu 38: Thể đa bội là thể mà trong tế bào sinh dưỡng có:

Câu 39: Số lượng NST trong tế bào của thể 3n ở đậu Hà Lan là:

Câu 40: Thể đa bội không tìm thấy ở:

Câu 41: Ngô có 2n = 20. Phát biểu nào sau đây đúng? 

Câu 42: Cải củ có bộ NST bình thường 2n =18. Trong một tế bào sinh dưỡngcủa củ cải, người ta đếm được 27 NST. Đây là thể:
 

Câu 43: Hoá chất sau đây thường được ứng dụng để gây đột biến đa bội ở cây trồng là:

Câu 44: Hãy xác định trong biến dị dưới đây, biến dị nào di truyền?

Câu 45: Đặc điểm của thực vật đa bội là:

Câu 46: Thường biến là:

Câu 47: Nguyên nhân gây ra thường biến là:

Câu 48: Biểu hiện dưới đây là của thường biến:

Câu 49: Thường biến xảy ra mang tính chất:

Câu 50: Ý nghĩa của thường biến là:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây