© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm hóa học hữu cơ 11, Đề 01

  • : 48
  • : 30 phút

Câu 1: Anken là hiđro cacbon có

Câu 2: Nhóm vinyl có công thức là:

Câu 3: Nhóm anlyl có công thức là:

Câu 4: Số đồng phân cấu tạo ứng với công thức C5H10 là :

Câu 5: Xiclobutan và các buten là các đồng phân:

Câu 6: but-1-en và các but-2-en là các đồng phân:

Câu 7: Các anken còn được gọi là:

Câu 8: Để phân biệt propen với propan ,ta dùng :

Câu 9: Chất tác dụng với HCl (hoặc HBr,HI,H2SO4) tạo ra 2 sản phẩm là:

Câu 10: but-1-en tác dụng với HBr tạo ra sản phẩm chính là:

Câu 11: Theo qui tắc Mac-cop-nhi-cop ,trong phản ứng cộng axit hoặc nước vào nối đôi của anken thì phần mang điện dương cộng vào :

Câu 12: Sản phẩm trùng hợp etilen là :

Câu 13: Sản phẩm trùng hợp propen là :

Câu 14: Khi đốt cháy anken ta thu được :

Câu 15: Khi đốt cháy hiđrocacbon A ta thu được số mol CO2 = số mol nước,A là :

Câu 16: Sản phẩm phản ứng oxihoá etilen bằng dung dịch thuốc tím là :

Câu 17: Sản phẩm phản ứng oxihoá propilen bằng dung dịch thuốc tím là :

Câu 18: Trong phản ứng oxihoá anken CnH2nbằng dung dịch thuốc tím có tổng hệ số các chất lúc cân bằng là :

Câu 19: Trong phản ứng oxihoá anken CnH2nbằng dung dịch thuốc tím, hệ số KMnO4 lúc cân bằng là :

Câu 20: HOCH2-CH2OH có tên gọi là:

Câu 21: Trong phản ứng oxihoá anken CH2=CH – CH2OH bằng dung dịch thuốc tím , hệ số KMnO4 lúc cân bằng là :

Câu 22: Để phân biệt dung dịch propen,propan ta có thể dùng dung dịch :

Câu 23: Trong phòng thí nghiệm ,etilen được điều chế bằng cách :

Câu 24: Trong công nghiệp ,etilen được điều chế bằng cách ;

Câu 25: Từ etilen có thể điều chế được chất nào ?

Câu 26: 3 anken kế tiếp A,B,C ,có tổng khối lượng phân tử bằng 126đvc.A,B,C lần lượt là:

Câu 27: C4H7Cl mạch hở ,có số đồng phân là:

Câu 28: C4H7Cl mạch hở ,có số đồng phân cấu tạo là:

Câu 29: Hổn hợp gồm propen và B(C4H8) tác dụng với nước có axit làm xúc tác,đun nóng tạo ra hổn hợp có chứa ancol bậc 3.B là :

Câu 30: Để làm sạch metan có lẫn etilen ta cho hổn hợp qua :

Câu 31: Để làm sạch etilen có lẫn metan ta cho hổn hợp tác dụng lần lượt với:

Câu 32: Khử nước từ but-2-ol ta thu đực sản phẩm chính là:

Câu 33: Cộng nước vào iso-butilen ta được sản phẩm gồm:

Câu 34: Đề hiđro hóa i-pentan ta được bao nhiêu anken có cấu tạo khác nhau?

Câu 35: Dẫn 2mol một olefin A qua dung dịch brom dư ,khối lượng bình sau phản ứng tăng 5,6 gam.Vậy công thức phân tử của A là:

Câu 36: 5,6gam một olefin A phản ứng vừa đủ với 16gam brom. A tác dụng với HBr tạo ra 1 sản phẩm duy nhất .Vậy A là :

Câu 37: Một olefin X tác dụng với HBr cho hợp chất Y .X tác dụng với HCl cho chất Z .
Biết %C trong Z > %C trong Y là 16,85%.X là:

Câu 38: Đốt cháy hoàn toàn 1lít khí hiđrocacbon X cần 4,5lít oxi,sinh ra 3 lít CO2(cùng điều kiện) Xcó thể làm mất màu dung dịch KMnO4 .Vậy X là:

Câu 39: Một hỗn hợp ankenA và H2 có d= 0,689 cho qua niken ,đun nóng để A bị hiđro hóa hoàn toàn thì tỉ khối hỗn hợp mới là 1,034.Công thức phân tử A là:

Câu 40: Câu68:Phân tích 0,5gam chất hữu cơ Achứa C,F ta được 0,78gam Floruacanxi.
1.Công thức nguyên của hợp chất A là:

Câu 41: Biết phân tử lượng của A :90<MA<110.Công thức phân tử của A là:

Câu 42: Tên gọi của A là:

Câu 43: Sản phẫm trùng hợp của C2F4 là:

Câu 44: Trong 1 bình kín ,đốt 1hỗn hợp gồm 1thể tích anken,1lượng oxi có thể tích gấp 2lần thể tích oxi cần dùng.Sau khi cho hơi nước ngưng tụ,đưa về đk ban đầu,thể tích giảm 25% so với hỗn hợp đầu.Cấu tạo olefin là:

Câu 45: Trộn 30ml hỗn hợp gồm anken X và CO2 với 40Cm3 oxi (dư) ,đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp thu được 70Cmhỗn hợp khí và hơi.Nếu dẫn hỗn hợp qua CaCl2 còn lại 50Cm3
,cho qua dung dịch Ca(OH)2 dư còn lại 10 Cm3. Công thức phân tử của X là :

Câu 46: Lấy 0,2 mol một anken X cho vào 50gam brom,sau phản ứng khối lượng hỗn hợp thu được bằng 64gam.
1.Anken X là:

Câu 47: Anken X là chất hữu cơ duy nhất sinh ra khi khử nước của ancol Y.Vậy ancol Y là:

Câu 48: A và B là 2anken ở thể khí được trộn theo tỉ lệ thể tích 1:1 thì 8,4g hh cộng vừa đủ 32g brom. Nếu A và B được trộn theo tỉ lệ 1:1 về khối lượng thì 5,6g hh cộng vừa đủ 0,3g hiđro.Công thức phân tử của A,B lần lượt là:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây