© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm hóa hữu cơ 11, Ankan

  • : 37
  • : 20 phút

Câu 1: Ankan là hiđrocacbon trong phân tử có 

Câu 2: Hiđrocacbon no là những hiđrocacbon

Câu 3: Ankan là hiđrocacbon có công thức phân tử dạng

Câu 4: Ankan có đồng phân cấu tạo

Câu 5: Phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử ankan Y bằng 83,33%. Công thức phân tử của Y là

Câu 6: Phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử ankan Y bằng 82,76%. Công thức phân tử của Y là

Câu 7: Theo chiều tăng số nguyên tử cacbon trong phân tử, phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử ankan 

Câu 8: Cho công thức cấu tạo của ankan X :   c8 Tên của X là :

Câu 9: Cho hợp chất X có công thức cấu tạo : c9 Tên gọi của hợp chất X là : 

Câu 10: Có bao nhiêu ankan đồng phân cấu tạo có công thức phân tử C5H12 ?

Câu 11: Ankan 2–metylbutan tạo được bao nhiêu gốc ankyl (gốc hoá trị I) ?

Câu 12: Phân tử hiđrocacbon nào sau đây có nguyên tử cacbon bậc IV ? 

Câu 13: Khi cho butan tác dụng với brom thu được sản phẩm monobrom nào sau đây là sản phẩm chính ?

Câu 14: Khi nhiệt phân một ankan X trong điều kiện không có không khí thu được khí hiđro và muội than, thấy thể tích khí thu được gấp 5 lần thể tích ankan X (đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ, áp suất). Công thức phân tử của X là

Câu 15: Đốt cháy hoàn toàn 2,20 gam một ankan X thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là

Câu 16: Hiđrocacbon X có công thức cấu tạo sau : 16 Tên của X là

Câu 17: Khi butan tác dụng với brom theo tỉ lệ mol 1 : 1 thu được sản phẩm chính là

Câu 18: Ankan X có công thức phân tử C5H12 tác dụng với clo tạo được 4 dẫn xuất monoclo. Tên của X là

Câu 19: Cho isopentan tác dụng với Br2 theo tỉ lệ số mol 1 :1, có ánh sáng khuếch tán thu được sản phẩm chính monobrom có công thức cấu tạo là:

Câu 20: Hiđrocacbon X có công thức phân tử C5H12 khi tác dụng với clo tạo được 1 dẫn xuất monoclo duy nhất. Tên của X là

Câu 21: Hiđrocacbon Y có công thức cấu tạo  hi   Khi tác dụng với clo, Y có thể tạo được bao nhiêu dẫn xuất monoclo đồng phân cấu tạo của nhau ?

Câu 22: Brom hoá ankan X chỉ tạo được một dẫn xuất monobrom Y duy nhất. Y có tỉ khối hơi so với không khí bằng 5,207. Ankan X có tên là

Câu 23: Hiđrocacbon X có công thức phân tử C5H12 khi tác dụng với clo tạo được 3 dẫn xuất monoclo đồng phân của nhau. Tên của X là

Câu 24: Hiđrocacbon C3H8 tác dụng với clo có thể tạo được bao nhiêu dẫn xuất điclo đồng phân của nhau ?

Câu 25: Ankan Y tác dụng với brom sinh ra hỗn hợp 2 dẫn xuất monobrom có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 61,5. Tên của Y là

Câu 26: Hiđrocacbon X có công thức phân tử C5H12 tác dụng với clo tạo được 2 dẫn xuất điclo duy nhất đồng phân của nhau. Tên của X là

Câu 27: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít ankan X (đktc) sau đó dẫn toàn bộ sản phẩm cháy sục vào dung dịch nước vôi trong dư, thấy có 40,00 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là

Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp 2 ankan X và Y kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 5,60 lít khí CO2. Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Công thức phân tử của X và Y là

Câu 29: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp X gồm propan và butan thu được 7,84 lít khí CO2. Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Phần trăm thể tích của propan trong hỗn hợp bằng

Câu 30: Khi phân hủy hoàn toàn hiđrocacbon X trong điều kiện không có không khí, thu được sản phẩm có thể tích tăng gấp 3 lần thể tích của hiđrocacbon X (ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của X là

Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn 4,84 lít hỗn hợp X (đktc) gồm metan và cacbon oxit thu được hỗn hợp khí và hơi. Thể tích của metan trong hỗn hợp bằng

Câu 32: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp X (đktc) gồm metan và cacbon oxit thu được hỗn hợp khí và hơi có khối lượng 6,2 gam. Phần trăm thể tích của metan trong hỗn hợp bằng

Câu 33: Nhiệt phân nhanh khí metan thu được hỗn hợp X gồm hiđro và axetilen (giả sử hiệu suất phản ứng nhiệt phân metan bằng 100%). Hỗn hợp X có tỉ khối so với hiđro bằng

Câu 34: Để tách riêng rẽ từng chất từ hỗn hợp gồm pentan (nhiệt độ sôi bằng 360C), octan (nhiệt độ sôi bằng 1260C) có thể dùng phương pháp

Câu 35: Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế metan bằng cách nào sau đây ?

Câu 36: Trong đời sống hằng ngày có thể điều chế metan bằng cách nào sau đây ?

Câu 37: Trong công nghiệp, metan được lấy từ

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây