© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm hóa hữu cơ 11, XicloAnkan

  • : 24
  • : 15 phút

Câu 1: Kết luận nào sau đây đúng ?

Câu 2: Công thức phân tử chung của các monoxicloankan là 

Câu 3: Theo chiều tăng số nguyên tử cacbon trong phân tử, phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử xicloankan

Câu 4: Hợp chất X Untitled có tên là

Câu 5: Hợp chất Untitledcó tên là

Câu 6: Metylxiclohexan tạo được bao nhiêu gốc hoá trị I ?

Câu 7: Metylxiclohexan tạo được bao nhiêu dẫn xuất monoclo ?

Câu 8: Xicloankan X có công thức phân tử C5H10 khi tác dụng với clo có thể tạo được 4 dẫn xuất monoclo. X làm mất màu dung dịch brom. Tên của X là 

Câu 9: Xicloankan X có công thức phân tử C5H10 khi tác dụng với clo có thể tạo được 3 dẫn xuất monoclo. X làm mất màu dung dịch brom. Công thức cấu tạo của X là 

Câu 10: Hiđrocacbon X có tỉ khối so với nitơ bằng 2,00. X không làm mất màu dung dịch brom. Công thức cấu tạo của X là 

Câu 11: Đốt cháy hoàn toàn một thể tích hỗn hợp khí gồm hai hiđrocacbon X và Y là đồng phân của nhau thuộc hai dãy đồng đẳng khác nhau thu được 13,44 lít khí CO2 và 10,80 gam nước. Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Hai hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng 

Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít xicloankan X (đktc) thu được 17,60 gam CO2. X tác dụng được với brom trong dung dịch. Tên của X là 

Câu 13: Hỗn hợp M gồm xiclobutan và propilen. Khi đun nóng có niken xúc tác, 4,48 lít hỗn hợp M (đktc) tác dụng hết bao nhiêu lít hiđro (đktc) ?

Câu 14: Hỗn hợp M gồm xiclobutan và propilen. Khi cho 4,48 lít hỗn hợp M (đktc) sục vào dung dịch brom (dư) thấy có 24,00 gam brom phản ứng. Phần trăm thể tích của propilen trong hỗn hợp bằng 

Câu 15: Ứng với công thức phân tử C5H10 có bao nhiêu xicloankan đồng phân cấu tạo của nhau tác dụng được với hiđro ?

Câu 16: Xicloankan X tác dụng với brom/dung dịch tạo được dẫn xuất đibrom có tỉ khối hơi so với nitơ xấp xỉ 7,71. Tên của X là 

Câu 17: Xicloankan X tác dụng với hiđro tạo được ankan có tỉ khối hơi so với X xấp xỉ 1,05. Tên của X là 

Câu 18: Khi cho metylxiclopropan tác dụng với brom, sản phẩm chính thu được là

Câu 19: Xicloankan có phân tử khối nhỏ nhất có đồng phân hình học có công thức phân tử là 

Câu 20: Kết luận nào sau đây là đúng ?

Câu 21: Cho các chất sau: propan, xiclopropan, khí SO2. Chỉ dùng một hoá chất nào sau đây có thể phân biệt được ba khí trên đựng trong ba bình riêng rẽ ? 

Câu 22: Xicloankan X tác dụng với dung dịch brom tạo thành dẫn xuất đibrom có phần trăm khối lượng brom bằng 74,07%. Tên của X là

Câu 23: Xiclopentan có thể tạo được mấy dẫn xuất thế điclo đồng phân cấu tạo của nhau ? 

Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp gồm etan và xiclopropan (đktc) thu được sản phẩm có bao nhiêu gam nước ? 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây