© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm hóa hữu cơ 11, Ankin

  • : 18
  • : 15 phút

Câu 1: Theo chiều tăng số nguyên tử cacbon trong phân tử, phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử ankin:

Câu 2: Trong phân tử ankin X, hiđro chiếm 11,765% khối lượng. Công thức phân tử của X là : 

Câu 3: Ankin là những hiđrocacbon: . 

Câu 4: Có bao nhiêu ankin ứng với công thức phân tử C5H8 ? 

Câu 5: Cho ankin X có công thức cấu tạo sau :   98    Tên của X là: 

Câu 6: Công thức cấu tạo của 3–metylhex–1–in là

Câu 7: Có bao nhiêu ankin đồng phân của nhau khi cộng hiđro dư, xúc tác niken tạo thành 2–metylhexan ? 

Câu 8: Hợp chất X mạch hở, có công thức phân tử C4H8 khi tác dụng với HBr chỉ cho một sản phẩm duy nhất. Công thức cấu tạo của X là:

Câu 9: Hai chất X, Y mạch hở có công thức phân tử C3H6 và C4H8 đều tác dụng được với dung dịch brom. X và Y có thể là: 

Câu 10:  Có bao nhiêu chất mạch hở đồng phân cấu tạo (gồm ankin và ankađien liên hợp) có cùng công thức phân tử C5H8

Câu 11: Có tối đa bao nhiêu hiđrocacbon mạch hở khi cộng hiđro tạo thành butan ? 

Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn 1,3 gam ankin X thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là  

Câu 13:  Cho 2,24 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm axetilen và etilen sục chậm qua dung dịch AgNO3 trong NH3 (lấy dư) thấy có 6,0 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của khí etilen trong hỗn hợp bằng: 

Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí gồm ankin X và hiđrocacbon Y mạch hở, có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử, thu được sản phẩm cháy trong đó thể tích hơi nước bằng thể tích khí CO2 (các thể tích đo ở cùng điều kiện). Y thuộc loại:  

Câu 15: Trong bình kín chứa hiđrocacbon X và hiđro. Nung nóng bình đến khi phản ứng hoàn toàn thu được khí Y duy nhất. Ở cùng nhiệt độ, áp suất trong bình trước khi nung nóng gấp 3 lần áp suất trong bình sau khi nung. Đốt cháy một lượng Y thu được 8,8 gam CO2 và 5,4 gam nước. Công thức phân tử của X là: 

Câu 16: Khi cho propin tác dụng với brom trong dung dịch tạo thành chất X trong đó phần trăm khối lượng cacbon bằng 18,00%. Công thức phân tử của X là: 

Câu 17: Để có một lượng nhỏ axetilen làm thí nghiệm, người ta có thể dùng phương pháp nào sau đây? 

Câu 18: Trong công nghiệp, axetilen có thể được điều chế bằng phương pháp nào sau đây ? 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây