© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm hóa hữu cơ 11, Ankadien

  • : 21
  • : 15 phút

Câu 1: Ankađien là đồng phân cấu tạo của: 

Câu 2: Theo chiều tăng số nguyên tử cacbon trong phân tử, phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử ankađien: 

Câu 3:  Kết luận nào sau đây là đúng? 

Câu 4: Kết luận nào sau đây là không đúng? 

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 5,40 gam ankađien X thu được 8,96 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là: 

Câu 6: Ứng với công thức phân tử C5H8 có mấy chất thuộc loại ankađien liên hợp đồng phân của nhau? A

Câu 7: Khi buta–1,3–đien tác dụng với brom có thể tạo được mấy chất đồng phân cấu tạo của nhau có 2 nguyên tử brom trong phân tử? 

Câu 8: Khi cho buta–1,3–đien tác dụng với axit bromhiđric có thể thu được mấy chất đồng phân cấu tạo của nhau chứa 1 nguyên tử brom trong phân tử? 

Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 3,40 gam ankađien X, thu được 5,60 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là:  

Câu 10: Ankađien liên hợp X có công thức phân tử C5H8. Khi X tác dụng với H2 có thể tạo được hiđrocacbon Y C5H10 có đồng phân hình học.  Công thức cấu tạo của X là: 

Câu 11: Hiện nay trong công nghiệp, buta–1,3–đien được tổng hợp bằng cách: 

Câu 12: Cao su buna là sản phẩm có thành phần chính là polime thu được từ quá trình: 

Câu 13: Cao su buna S là sản phẩm có thành phần chính là polime thu được từ quá trình: 

Câu 14:  Khi trùng hợp một ankađien X thu được polime M có cấu tạo như sau:  ...– CH2CH=CHCH2CH2CH=CHCH2CH2CH=CHCH2–... 
Công thức phân tử của monome X ban đầu là  

Câu 15:  Khi trùng hợp một ankađien Y thu được polime Z có cấu tạo như sau : 
...– CH2C(CH3)=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2–...
Công thức phân tử của monome Y là

Câu 16: 2,24 lít hỗn hợp X gồm buta–1,3–đien và but–1–in (đktc) có thể tác dụng hết  tối đa bao nhiêu lít dung dịch brom 0,10 M? 

Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn 10,80 gam hỗn hợp X gồm buta–1,3–đien và but–1–in thu được bao nhiêu lít khí CO2 (đktc) ?  

Câu 18:  Kết luận nào sau đây là không đúng? 

Câu 19: Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít khí X (đktc) gồm buta–1,3–đien và etan sau đó dẫn toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ vào dung dịch H2SO4 đặc thì khối lượng dung dịch axit tăng thêm bao nhiêu gam ? 

Câu 20: Dẫn 2,24 lít hỗn hợp X gồm but–1–in và buta–1,3–đien vào dung dịch AgNO3 trong NH3 (lấy dư) thấy có 8,05 gam kết tủa. Trong X, phần trăm thể tích của but–1–in bằng 

Câu 21:  Đốt cháy hoàn toàn 3,40 gam một ankađien liên hợp X thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc). Khi X cộng hiđro tạo thành isopentan. Tên gọi của X là:  

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây