© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12: Sự phát triển của khoa học kỹ thuật sau chiến tranh thế giới thứ 2.

  • : 32
  • : 23 phút

Câu 1: Nối các nội dung sau đây cho phù hợp với nguồn gốc và đặc điểm của cách mạng khoa học-kĩ thuật lần thứ hai.

Tiểu mục Nội dung
1. Nguồn gốc2. Đặc điểm
A. Mọi phát minh về kĩ thuật đều được bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.
B. Cách mạng khoa học- kĩ thuật đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người.
C. Khoa học – kĩ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. 
D. Chiến tranh bùng nổ cần ứng dụng khóc học – kĩ thuật
E. Hậu quả của công tác nghiên cứu khoa học ngày càng cao.
F. Sự bùng nổ dân số, tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt.

Câu 2: Ghi tiếp nội dung vào chỗ trống sau đây nói về thành tựu của cách mạng khoa học - kĩ thuật sau chiến tranh thế giới thứ hai:
1. Khoa học cơ bản .....................................................................................
2. Nhiều ngành khoa học mới .....................................................................
3. Những ngành khoa học mới kết hợp giữa khoa học tự nhiên với khoa học - kĩ thuật .......................
4. Hiện nay, các nhà khoa học đang nghiên cứu để giải quyết những vấn đề cấp bách về khoa học kĩ thuật phục vụ cuộc sống con người như ...............

Câu 3: Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào các câu dưới đây nói về những mặt tích cực của cách mạng khoa học - kĩ thuật.

Câu 4: Nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai là nước nào trong hệ thống tư bản chủ nghĩa ?

Câu 5: Hai cuộc cách mạng khoa học- kỹ thuật mà nhân loại đã trải qua ,đó là những cuộc cách mạng nào, vào thời gian nào ?

Câu 6: Đặc trưng cơ bản của cách mạng kĩ thuật là gì?

Câu 7: Điểm khác nhau cơ bản của khoa học khác với kĩ thuật là gì?

Câu 8: Nguồn gốc sâu chung của hai cuộc cách mạng: cách mạng công nghiệp thế kỉ XVHI -XIX và cách mạng khoa học công nghệ thế kỉ XX là gi?

Câu 9: Điểm nào dưới đây không có trong cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ nhất và là đặc trưng của cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai?

Câu 10: Thời gian phát minh khoa học đến ứng dụng vào sản xuất ngày càng rút ngắn. Đó là đặc điểm của cuộc cách mạng nào?

Câu 11: Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai diễn ra theo những phương hướng nào?

Câu 12: Loại công cụ lao động nào do cuộc cách mạng khoa bọc kĩ thuật lần thứ hai tạo nên đã được xem như “trung tâm thần kinh” kĩ thuật, thay con người trong toàn bộ quá trình sản xuất liên tục?

Câu 13: Phát minh khoa học trong lình vực nào góp phần quan trọng trong việc sản xuất ra những công cụ mới, vật liệu mới, nguồn năng lựơng mới?

Câu 14: Thành lựu quan trọng nào của cách mạng khoa học - kì thuật đã tham gia tích cực vào việc giải quyết vấn đề lương thực cho loài người?

Câu 15: Máy tính điện tử đầu tiên ra đời ở nước nào?

Câu 16: Người máy rô-bốt lần đầu tiên ra đời ở nước nào?

Câu 17: . Cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp bắt nguồn từ nước nào?

Câu 18: Nước nào mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ?

Câu 19: Sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại dẫn đến một hiện tượng gì?

Câu 20: Ý nghĩa then chốt, quan trọng nhất của cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai?

Câu 21: Hãy điền vào chỗ trống những từ thích hợp để hoài chỉnh trích đoạn dưới đây về ý nghĩa và tác động tích cực của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai.
“Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật có ý nghĩa vô cùng to lớn như một cột mốc (1) …….của loài người, đã mang lại những tiến bộ (2)…..   (3) ……..và những thay đổi to lớn trong cuộc sống con người. Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật đã cho phép con người thực hiện (4) ….và năng suất lao động được nâng cao.

Câu 22: Đâu là hạn chế cơ bản nhất trong quá trình diễn ra cuộc cách mạng khoa học, kĩ thuật lần thứ hai?

Câu 23: Hãy nối sự kiện cột B với cột A

A B
1.1949
2.1945
3. 1969
4.1946 .
5. 1961 .
6.1957
7. 4-2003
8. 3-2002
A. Đặt chân lên Mật Trăng.
B. Máy tính điện tử ra đời.
C. Con người bay vào vũ trụ.
D. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.
E. Bom nguyên tử ra đời
F. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên.
G. “Máy tính mô phòng thế giới”.
H. “Bản đồ gen người” được giải hoàn chỉnh

Câu 24: Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật diễn ra từ những năm 40 đến nay có điểm nào khác nhau cơ bản với cách mạng khoa học - kĩ thuật trước đây?

Câu 25: Hai yếu tố khoa học và kĩ thuật không tách rời nhau, đó là đặc điểm của cách mọng khoa học - kỉ thuật lần thứ mấy?

Câu 26: Giai đoạn thứ nhất của cách mạng khoa học -kí thuật lần thứ hai diễn ra trong khoảng thời gian nào?

Câu 27: Giai đoạn thứ hai của cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thử hai diễn ra trong khoảng thời gian nào?

Câu 28: Từ năm 1973 đến nay cuộc cách mạng nào được nâng lên vị trí hàng đầu?

Câu 29: Muốn sản xuất ra được nhiều của cải, con người cần:

Câu 30: Kĩ thuật muốn tiến bộ, trước hết phải dựa vào:

Câu 31: Những yếu tố nào đã trở thành nguồn gốc sâu xa dẫn tới cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX và cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện nay?

Câu 32: Khi dân số bừng nổ, tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt, nhân loại đang cần đến những yếu tố nào?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây