© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Câu hỏi trắc nghiệm môn địa lý 12, Đề 03

  • : 70
  • : 90 phút

BỘ ĐỀ THI
Trắc Nghiệm Khách Quan - Địa lý 12- Đề 03

A. PHẦN CHUNG

Câu 1: Về tự nhiên, nước ta nằm trong vùng:

Câu 2: Điểm nào sau đây không đúng với vị trí nước ta?

Câu 3: Tiền Cambri là giai đoạn bao gồm các đại:

Câu 4: Đồi núi là một đặc điểm nôi bật của thiên nhiên Việt Nam, vì:

Câu 5: Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, nên ở vị trí ven biển nước ta từ vĩ tuyến 16°B trở ra có:

Câu 6: Hàng năm, nước ta nhận được một lượng bức xạ mặt trời lớn, do:

Câu 7: Dạng địa hình nào sau đây không thuộc vùng núi Tây Bắc?

Câu 8: Đặc điểm không phải của miền khí hậu phía Bắc là

Câu 9: Ở đồng bằng sông Cửu Long, đất phèn tập trung nhiều ở:

Câu 10: Loại hệ sinh Thái nào sau đây không thuộc nhóm hệ sinh Thái rừng chân núi (dưới 600 - 700m ở miền Bắc và 900 - 1000m ở miền Nam)?

Câu 11: Nhiều rừng, nhiều thú lớn, có rừng ngập mặn ven biển là đặc điểm sinh vật của miền:

Câu 12: Bảo vệ cảnh quan, đa dạng sinh học của các vườn quốc gia, khu dự trữ tự nhiên về rừng và khu hảo tồn các loài là hiện pháp được úp dụng đối với rừng:

Câu 13: Tháng IX là thời gian bão hoạt động mạnh ở khu vực:

Câu 14: Để khắc phục những hậu quá về mặt mối trường xã hội do dân số tập trung đông ở các đô thị gây ra, cần chú ý:

Câu 15: Hình thức tô chức sừn xuất nông nghiệp nào sau đây phổ hiến nhất à nông thôn hiện nay?

Câu 16: Diện tích gieo trồng lúa từ năm 1980 đến 2002 tăng mạnh, do:

Câu 17: Sản xuất với trình độ thâm canh khá cao, sản xuất lớn, sử dụng nhiều lao động và vật tư nông nghiệp là đặc điểm của vùng nông nghiệp:

Câu 18: Cây dừa có mức độ tập trung sản xuất rất cao ở:

Câu 19: Ngành diện được phát triển di trước một bước, vì:

Câu 20: Điểm nào sau đây không đúng với khu công nghiệp?

Câu 21: Động Phong Nha dài 7.729 m nằm ở tỉnh:

Câu 22: Điểm nào sau đây không đúng với vùng than Quảng Ninh?

Câu 23: Điểm nào sau đây không phải là hạn chế chủ yếu của Đồng bằng sông Hồng?

Câu 24: Việc trồng rừng ven biển miền Trung không nhằm vào mục đích chủ yếu là:

Câu 25: Ở Tây Nguyên, bò được nuôi nhiều hơn trâu, do có:

Câu 26: Tuyến đường đây 500 KV có vai trò quan trọng nhất trong việc đảm hảo năng lượng cho vùng Đông Nam Bộ là:

Câu 27: Biện pháp hàng đầu để cái tạo đất ở Đồng bằng sông Cửu Long là thuỷ lợi, vì phải có nước để:

Câu 28: Các nghề truyền thống được phát triển mạnh ở vùng duyên hải của nước ta là:

Câu 29: Về cơ cấu kinh tế, ưu thế của ba vùng kinh tế trọng điểm thuộc vé khu vực:

Câu 30: Hai cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Đồng Đăng nằm ở đường biên thuộc tỉnh:

Câu 31: Vận động tạo núi Anpi có tác động đến lãnh thổ nước ta bắt đầu từ kỉ:

Câu 32: Vùng đồi núi nước ta có thể mạnh về mặt tài nguyên để phát triển kinh tế - xã hội, thể hiện ở:

Câu 33: Ven biển nước ta có diêu kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển:

Câu 34: Đai khi hậu ôn đới núi cao ẩm ướt phứt triển ở

Câu 35: Đặc điểm hình Thái mạng lưới sông của miền thuỷ văn Bắc Bộ là:

Câu 36: Bình quân đất tự nhiên trên dầu người nước ta hiện nay vào khoảng (ha):

Câu 37: Các tỉnh có tỉ lệ của nông, lâm nghiệp, thủy sản trong cơ cấu nguồn thu của bộ nông dân thấp, chủ yếu nằm ở

Câu 38: Khó khăn chủ yêu về mặt tự nhiên đôi với phát triển ngành thuỷ sản là:

Câu 39: Khu dự trữ sinh quyển thế giới nằm ở nước ta là

Câu 40: Sự kiện được xem là quan trọng của nước ta vào nám 2007 là:

Câu 41: Trong cơ cấu kinh tể thời kì Đổi mới, khu vực kinh tế cố tỉ trọng tăng nhanh nhất là:

Câu 42: Khâu then chốt cần quan lâm để làm cho nông sản hảo đảm chất lượng xuất khẩu là:

Câu 43: Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển hoạt động đánh bắt hải sản ở nước ta là:

Câu 44: Tác động có tính quyết định lâm chuyển biến mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm ở Đồng bằng sông Hồng trong thời gian gần đây là:

Câu 45: Mục đích chủ yếu của công trình thuỷ lợi Dầu Tiếng là:

Câu 46: Cho bảng số liệu sau (bảng 3.1) :
hinh
Nhận xét rút ra từ bảng là :
Năng suất lúa của Đồng bằng Sông Cửu Long
 

Câu 47: Cho bảng số liệu sau (Bảng 3.2):
hinh 2
Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người của cả nước, Đồnq bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ qua các năm là:

Câu 48: Cho biểu đồ sự thay đổi cơ cấu diện tích các loại cây trồng của nước ta (H.3.1) 
h333
Từ biểu đồ trên xác định được tỉ trọng diện tích cây hàng năm trong tổng diện tích các loại cây trồng qua các năm 1991, 1995, 1999, 2005 tương ứng là (%). 

Câu 49: Cho bảng số liệu sau (Bảng 3.3):
hinh34
Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng sản lượng thuỷ sản của từng hoạt động khai thác, nuôi trồng của nước ta trong thời kì 1990 - 2005 là :

Câu 50: Nhận xét nào sau đây đúng với sự tăng trưởng sản lượng thuỷ sản của tửng hoạt động khai thác, nuôi trồng của nước ta trong thời kì 1990 - 2005 theo số liệu ở bảng 3.3 :

B. PHẨN RIÊNG
Người làm bài chỉ được chọn phần dành cho ban Khoa học tự nhiên hoăc phần dành cho ban Khoa học xã hội - nhân văn.
I. Phần dành cho ban Khoa học tự nhiên
 

Câu 51: Đồng bằng sông Cửu Long bị ngập úng mạnh, vì:

Câu 52: Dạng địa hình nào sau đây không phải địa hình của vùng ven biển?

Câu 53: Tam giác tăng trưởng du lịch của các tỉnh phía Nam nước ta là:

Câu 54: Tỉnh trọng điểm nghề cá của Bắc Trung Bộ là:

Câu 55: Các loại đất chủ yếu ở Đồng bằng sông Cửu Long là:

Câu 56: Điểm nào sau đây không phải là mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế- xã hội đến năm 2010 của nước ta?

Câu 57: Mặt tích cực của dân số đông là:

Câu 58: Công nghiệp chế biến và gia công gỗ bị ảnh hưởng lớn, do:

Câu 59: Điểm nào sau đây không phải là thế mạnh về dân cư và nguồn lao động của Đồng bằng sông Hồng?

Câu 60: Các hải lưu trong Biển Đông không phải:

II. Phần dành cho ban Khoa học xã hội - nhân văn

Câu 61: Lượng nước thiếu hụt trong mùa khô Ở miền Bắc không nhiều như ở miền Nam, vì trong mùa khô ở miền Bắc thường có

Câu 62: Sinh vật Biển Đông không phải:

Câu 63: Hướng nào sản đây không đúng với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của khu vực I?

Câu 64: Lí do chủ yếu nhất làm cho việc thu hút các dự án đầu tư nước ngoài ở Bắc Trung Bộ còn hạn chế, do:

Câu 65: Giao thông đường thuỷ ở Đồng bằng sông Cửu Long trở nên dễ dàng nhờ:

Câu 66: Mùa mưa chậm dần vào thu đông (tháng VIII - XII) là đặc điểm khí hậu của miền:

Câu 67: Cần phải chú trọng hơn nữa đến việc phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng dàn tộc ít người, vì:

Câu 68: Sau khi đất nước bước vào công cuộc Đổi mới, nội thương phát triển vượt bậc, chủ yểu là do:

Câu 69: Điểm nào sau đây thuộc về thành tựụ của lĩnh vực văn hoá?

Câu 70: Sản phẩm chính của ngành dệt là:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây