© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm sinh học 12, Menden và di truyền học

  • : 23
  • : 30 phút

Câu 1: Phương pháp nghiên cứu của Menden được gọi là:

Câu 2: Trong phương pháp phân tích cơ thể lai, trước khi tiến hành lai Menden đã thực hiện:

Câu 3: Trong phương pháp phân tích cơ thể  lai, sau khi chọn ra được các cây đậu thuần  chủng, Menđen tiến hành:

Câu 4: Trong phương pháp phân tích cơ thể lai, sau khi cho lai giữa các họ mẹ thuần chủng khác nhau về một hoặc vài ba cặp tính trạng tương phản,  Menden tiến hành:

Câu 5: Để phân tích quy luật di truyền cùa các tính trạng giữa các thế hệ, Menden đã thực hiện:

Câu 6: Phương pháp phân tích cơ thể lai của Menđen có đặc điểm:

Câu 7: Trong phương pháp phân tích cơ thể lai của Menden không có nội dung sau:

Câu 8: Tại sao những nhà nghiên cứu trước Menden không thành công trong việc nghiên cứu sự di truyền các tính trạng?

Câu 9: Ai la người khám phá ra những quy luật di truyền cơ bản đầu tiên?

Câu 10: Tính trạng là gì?

Câu 11: Thế nào là cặp tính trạng tương phản?

Câu 12: Alen là gì?

Câu 13: Tại sao trong cơ thể lưỡng bội các gen alen tồn tại thành từng cặp alen?

Câu 14: Các gen alen có đặc tính sau:

Câu 15: Nội dung nào dưới đây nói về các gen alen là không đúng:

Câu 16: Nội dung nào dưới đây nói về các gen không alen là không đúng:

Câu 17: Thế nào là cặp alen?

Câu 18: Kiểu gen là gì ?

Câu 19: Kiểu hình là gì ?

Câu 20: Thể đồng hợp là gì ?

Câu 21: Thể dị hợp là gì ?

Câu 22: Thế nào là tính trạng trội ?

Câu 23: Thế nào là tính trạng trung gian ?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây