© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm sinh học 12, Cấu tạo và quá trình sống cơ bản của cơ thể sống, phần 2

  • : 42
  • : 30 phút

Câu 1: Trong quá trình phân bào, thoi vô sắc là nơi:

Câu 2: Trong nguyên phân sự nhân đôi của trung thể xảy ra từ:

Câu 3: Nhiễm sắc thể (NST) sau khi nhân đôi sẽ trở thành:

Câu 4: Sự phân ly của các nhiễm sắc thể (NST) ở kì sau của nguyên phân diễn ra theo cách:

Câu 5: Trong nguyên phân sự biến mất của màng nhân và nhân con xảy ra ở:

Câu 6: Trong nguyên phân sự phân li của các nhiễm sắc thể về xảy ra ở

Câu 7: Trong nguyên phân hiện tượng các nhiễm sắc thể co xoắn đến mức ngắn nhất của nhiễm sắc thể xảy ra ở:

Câu 8: Trong nguyên phân hiện tượng các nhiễm sắc thể tập trung ở một phần xích đạo của thoi vô sắc xảy ra từ:

Câu 9: Trong nguyên phân sự tái xuất hiện của màng nhân và nhân con xảy ra
ở:

Câu 10: Trong nguyên phân thoi vô sắc biến mất ở:

Câu 11: Kết quả của quá trình nguyên phân chỉ hình thành nên:

Câu 12: Sự khác biệt chủ yếu trong quá trình nguyên phân của tế bào thực vật và động vật thể hiện ở:

Câu 13: Ở cơ thể đa bào, việc thay thế tế bào già và chết được thực hiện bởi hình thức:

Câu 14: Ý nghĩa sinh học của quá trình nguyên phân?

Câu 15: Các thế hệ cơ thể của loài sinh sản sinh dưỡng được đảm bảo nhờ cơ chế:

Câu 16: Từ một hợp tử để hình thành một cơ thể đa bào dài hỏi quá trình:

Câu 17: Một tế bào sinh dưỡng của người ở giai đoạn trước khi bước vào nguyên phân có số crômatit là:

Câu 18: Ở ruồi, bộ nhiễm sắc thể (NST) 2n=s, vào kì sau của nguyên phân trong mỗi tế bào sẽ có:

Câu 19: Số tâm động có ở kì sau nguyên phân trong một tế bào sinh dưỡng của người là bao nhiêu?

Câu 20: Ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể (NST) lưỡng hội 2n - 8, ở kì giữa của quá trình nguyên phân trong một tế bào bình thường sẽ có:

Câu 21: Ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể (NST) lưỡng hội 2n = 8. Số tế bào con hình thành và số nguyên liệu tương đương NST đơn mà môi trường cung cấp cho một tế bào sinh dưỡng của ruồi giấm sau khi trải qua 6 đợt nguyên phân liên tiếp sẽ là:

Câu 22: Ở động vật bậc cao, tế bào sinh trưởng có kích thước lớn hơn so với tế bào sinh tinh là vì:

Câu 23: ở động vật bậc cao, sự khác biệt cơ bản giữa trứng và thể định hướng (thể cực) trong kết quả của quá trình giảm phân ở cơ quan sinh sản cái là:

Câu 24: Ở gà 2n = 78, có 60 tế bào sinh tinh thực hiện giảm phân tạo giao tử. số
tinh trùng được tạo thành và tổng số nguyên liệu tương đương nhiễm sắc thể (NST)  đơn mà môi trường cung cấp cho quá trình này là:

Câu 25: Từ 20 tế bào sinh trứng qua giảm phân sẽ có:

Câu 26: Qua giảm phân thấy có 128 tinh trùng được hình thành, số tế bào sinh tinh ban đầu là bao nhiêu?

Câu 27: Sự tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các cặp nhiễm Sắc thể tương đồng xảy ra o thời hi nào trong quá trình giảm phân?

Câu 28: Mô tả nào dưới đây là đúng về hiện tượng trao đổi chéo trong giảm phân:

Câu 29: Hiện tượng tiếp hợp và trao đổi chéo dẫn đến kết quả:

Câu 30: Các nhiễm sắc thể (NST) kép không tách qua tâm động và mỗi NST kép trong cặp tương đồng phân ly ngẫu nhiên về mỗi cực tế bào dựa trên thoi vô sắc. Hoạt động nói trên của NST xảy ra ở:

Câu 31: Quá trình giảm phân dẫn đến việc hình thành:

Câu 32: Giảm phân là một quá trình:

Câu 33: Ở các giao tử đực hoặc cái sau giảm phân, đặc điểm bộ nhiễm: sắc thể (NST) của chúng là:

Câu 34: Trong quá trình thụ tinh:

Câu 35: Có 250 tế bào sinh tinh giảm phân tạo tình trùng, hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 1 %o của trứng là 1%. Trong quá trình này:

Câu 36: Ở ruồi giấm đực, 2n=8, giả sử mỗi cặp nhiễm sắc thể (NST) đều có cấu trúc khác nhau và không có hiện tượng trao đổi chéo giữa các cặp NST tương đồng, số loại giao tử khác nhau được tạo thành là:

Câu 37: một tế bào sinh trứng, xét 2 cặp nhiễm sắc thể (NST) tương đồng có ký hiệu AaBb , trong thực tế sẽ cho số loại giao tử giảm phân là:

Câu 38: một tế bào sinh dục đực, xét 2 cặp nhiễm sắc thể (NST) tương đồng được ký hiệu AaBb, giả sư không có hiện tượng trao đổi chéo xảy ra. Trong thực tế tế bào này sẽ cho số loại giao tử giảm phân là:

Câu 39: Trong một tế bào sinh dục bình thường của người, tại kì giữa của lần giảm phân II sẽ có:

Câu 40: Số nhiễm Sắc thể (NST) được thấy trong một tế bào sinh dục bình thường của ruồi giấm ở kì sau của giảm phân là:

Câu 41: ở lợn cái, có bộ nhiễm sắc thể (NST) 2n = 38 cặp NST giới tính là XX. Giả sử các cặp NST đồng dạng đều có cấu trúc khác nhau. Sự trao đổi chéo chỉ xảy ra ở một cặp NST tương đồng tại một điểm, số loại giao tử hình thành được tính như sau:

Câu 42: Phát biểu nào dưới đây là không đúng:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây