© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm sinh học 12, Cấu tạo và quá trình sống cơ bản của cơ thể sống, phần 1

  • : 42
  • : 40 phút

Câu 1: Tế bào ở cơ thể đa bào được cấu tạo bởi các thành phần cơ bản sau

Câu 2: Ở tế bào của sinh vật có nhân chính thúc, ADIS được thấy ở:

Câu 3: Ở tế bào của sinh vật chưa có nhân, đặc điểm nào dưới đây là đúng?

Câu 4: Cơ thể đơn bào có những đặc điểm:

Câu 5: Cơ thể đa bào có những đặc điểm:

Câu 6: Quá trình đồng hóa trong hoạt động sống của tế bào là:

Câu 7: Quá trình dị hóa trong hoạt động sống của tế bào là:

Câu 8: Quá trình tổng hợp từ các chất đơn giản thành các chất hữu cơ đặc trưng cho từng loại tế bào của cơ thể. Thực hiện đồng thời với quá trình chuyển hoá thế năng thành hoạt năng. Các đặc trưng cơ bản của cơ thể sống:

Câu 9: Đặc điểm nào dưới đây của màng sinh chất là không đúng

Câu 10: Màng sinh chất có chiều dày khoảng:

Câu 11: Mô tả nào dưới đây về không bào là không đúng?

Câu 12: Lưới nội sinh chất có hệ thống xoang và ống:

Câu 13: Màng nhân có đặc điểm nào dưới đây ?

Câu 14: các lỗ lớn trên màng nhân tạo điều kiện cho hoạt động:

Câu 15: Cấu trúc nào dưới đây có mặt trong nhân ?

Câu 16: Nhân con có chức năng gì?

Câu 17: Cấu tạo cơ bản của một virut gồm có:

Câu 18: cấu tạo cơ bản của một vi khuẩn gồm có:

Câu 19: Trung thể đóng vai trò quan trọng trong:

Câu 20: Hoạt động hô hấp tế bào xảy ra ở bào quan nào?

Câu 21: Vai trò của lục lạp trong tế bào thực vật

Câu 22: Trên bề mặt của lưới nội sinh chất ở phía tế bào chất có sự bám vào của:

Câu 23: Bộ Gôngi có chức năng:

Câu 24: Bào quan nào có nhiệm vụ phân hủy các tế bào già, và các dại phân tử hữu cơ trong tế bào?

Câu 25: Sự sai khác giữa từ bào động vật và thực vật thể hiện ở:

Câu 26: Sinh sản sinh dưỡng là hình thác sinh sản mà trong đó cơ thể mới được hình thành:

Câu 27: Giâm cành, chiết, ghép là hình thức:

Câu 28: Hình thức sinh sản mà trong đó cơ thể mới được hình thành từ một tế bào đặc biệt gọi là bào tử là hình thức:

Câu 29: Nuôi cấy mô là hình thức sinh sản:

Câu 30: Hình thức sinh sản trong đó cơ thể mẹ tự co thắt ở giữa rồi tách làm hai phần giống nhau gồm chất nguyên sinh, các bào quan và nhân được gọi là:

Câu 31: Sự phối hợp giữa hai loại giao tử đực và cái để tạo ra cơ thể mới được gọi là hình thức sinh sản:

Câu 32: Thành phần nào dưới đây của tế bào có chứa ADN:
I. Lưới nội sinh chất       IV chất nhiễm sắc
II lục lạp                          V. Ti thể
III .Libôxôm                     VI Ribôxôm
 

Câu 33: Bộ nhiễm Sắc thể (NST) của loài có tính chất và khả năng nào dưới đây:

Câu 34: Nội dung nói về nhiễm Sắc thể (NST) nào dưới đây là đúng:

Câu 35: Tế bào có những hình thức phân bào nào?

Câu 36: Giảm phân là hình thức phân bào:

Câu 37: Trục phân là hình thức phân bào:

Câu 38: Mô tả nào dưới đây về quá trình giảm phân là đúng:

Câu 39: nguyên phân và giảm phân được phân biệt chủ yếu dựa vào:

Câu 40: Quá trình phân bào nguyên nhiễm được gặp ở mọi tế bào cơ thể trừ:

Câu 41: Trong nguyên phân sự nhân đôi của NST Xảy ra ở :

Câu 42: Trong phân bào, thoi vô sắc được hình thành từ:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây