© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm sinh học 12, Lai một cặp tính trạng

  • : 24
  • : 20 phút

Câu 1: Đặc điểm nào dưới đây của đậu Hà lan là không đúng:

Câu 2: Với 2 gen alen K; h, trong quần thể của loài sẽ có những kiểu gen bình thường sau:

Câu 3: Sự thay đổi vai trò cua bố mẹ trong quá trình lai được gọi là phương pháp:

Câu 4: Thế nào là lai một cặp tính trạng?

Câu 5: Định luật Menden I còn gọi là định luật tính trạng được biểu hiện ở
 F1 là tính trạng …, tính trạng kia không biểu hiện được gọi là tính trạng………

Câu 6: Theo định luật Menden I:

Câu 7: Theo đinh luật Menden 2:

Câu 8: Theo Menden các tính trạng được xác định bởi các……..và có hiện tượng……..khi F1 hình thành giao tử.

Câu 9: Ở hoa dạ lan, khi lai giữa hai thứ hoa dạ lan thuần chủng thử hoa đỏ (AA) với thử hoa trắng (aa) thì ở F1 thu được các cây đồng loạt có hoa màu hồng. Tính trạng màu hoa hồng được gọi là:

Câu 10: Trội không hoàn toàn là hiện tượng di truyền:

Câu 11: Trong đó kiểu hình của cơ thể F2 biểu hiện tính trạng của cả bố và mẹ

Câu 12: Điều kiện nào dưới đây không phải là nghiệm đúng cho định luật đồng tính và phân tính của Menđen

Câu 13: Trong trường hợp trội không hoàn toàn, khi lai giữa hai bố mẹ thuần chủng khác nhau một cặp tính trạng tương phản sau đó cho  F1 tự thụ hoặc giao phấn thì ở F2 sẽ xuất hiện  tỉ lệ phân tính

Câu 14: Trong trường hợp gen trội hoàn toàn, khi lai giữa hai bố mẹ thuần chủng khác nhau mỗi cặp tính trạng tương phản sau đó cho F1 tự thụ hoặc giao phân thì ở F1 sẽ xuất hiện tỉ lệ phân tính:

Câu 15: Trong trường hợp gen trội không hoàn toàn, tỷ lệ phân tính 1:1 ở F1 sẽ xuất hiện trong kết quả của phép lai:

Câu 16: Menden đã giải thích định luật phân tính bằng hiện tượng giao tử thuần khiết, theo hiện tượng này:

Câu 17: Cơ sở tế bào học của định luật phân tính là:

Câu 18: Để có thể xác định được cơ thể mang kiểu hình trội là đồng hợp hay dị hợp người ta dùng phương pháp:

Câu 19: Lai phân tích là phép lai:

Câu 20: Trong lai phân tích lai thế nào để biết cá thể mang tính trạng trội đem lai là đồng hợp hay dị hợp?

Câu 21: Để biết tính trạng nào là trội, tính trạng nào là lặn người ta thực hiện cách sau:

Câu 22: Một thứ tính trạng do 2 gen alen chi phối, nếu gen trội di truyền theo kiểu trội không hoàn toàn thì hiện tượng này sẽ được xác định khi:

Câu 23: Việc sử dụng cá thể F1 làm giống sẽ dẫn đến kết quả:

Câu 24: Tại sao không dùng cơ thể lai F1 để nhân giống?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây