© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm sinh học 12, tác động qua lại giữa các gen

  • : 50
  • : 40 phút

Câu 1: Giữa gen và tính trạng có quan hệ:

Câu 2: Tác động …..là kiểu tác động của……….. gen thuộc……… khác nhau khi đứng trong cùng kiểu gen làm xuất hiện một tính trạng mới

Câu 3: Tác động cộng gộp là kiểu tác động của  trong đó  vào sự
phát triển của tính trạng

Câu 4: Tác động át chế là kiểu tác động qua lại của một gen này kìm hãm sự linh động của một gen khác lôcut

Câu 5: Sự tác động của nhiều gen lên một tính trạng sẽ dẫn đến kết quả:

Câu 6: Trong chọn giống hiện tượng nhiều gen chi phối một tính trạng cho phép:

Câu 7: Lai hai thứ bí qua tròn, ở F1 thu được toàn quả dẹt, Cho F1 giao phân ở F2 xuất hiện 3 loại kiểu hình theo tỉ lệ: 9 quả dẹt: 6 quả tròn : 1 qua dài. Kết qua này có thể giải thích:

Khi lai giữa hai bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi 2 cặp gen đối lập và di truyền phân ly độc lập, được F1 dị hợp tử về 2 cặp gen. Cho F1 lai với nhau ở F1 sẽ thu được các tổ hợp với tỉ lệ: 9 A_B; 3A_bb; 3aaB-1aabb. Khi hai cặp gen trên tác động qua lại dễ hình thành tính trạng

Câu 8: Ở F2 sẽ không thấy xuất hiện tỉ lệ:

Câu 9: nếu các gen không alen tác động theo kiểu hỗ trợ, F1 sẽ có thể có tỉ lệ
sau:

Câu 10: nếu các gen không alen tác động theo kiểu cộng gộp, F1 sẽ có thể có tỉ lệ sau:

Câu 11: Nếu các gen không alen tác động theo kiểu át chế F1 sẽ có thể có tỉ lệ sau

Câu 12: Tính trạng số lượng là tính trạng:

Trong trường hợp tính trạng do 2 cặp gen không alen, phân li độc lập cùng tác động. Trong kết quả lai giữa hai cá thể dị hợp tử về hai cặp gen.

Câu 13: Nếu các gen tác động hỗ trợ thì sẽ có thể xuất hiện các tỉ lệ sau:

Câu 14: Nếu các gen tác động át chế thì sẽ có thể xuất hiện các tỉ lệ sau:

Câu 15: Nếu các gen tác động cộng gộp thì sẽ có thể xuất hiên các tỉ lệ sau:

Câu 16: Trong tác động cộng gộp, tính trạng càng do nhiều gen chi phối thì:

Ở loài đậu thơm, sự có một của 2 gen trội A và B trong cùng kiểu gen quy định màu hoa đó, các tổ hợp gen khác chỉ có 1 trong 2 loại gen trội trên, cùng như kiểu gen đồng hợp lặn sẽ cho kiểu hình hoa màu trắng. Cho biết các gen phân ly độc lập trong quá trình di truyền.

Câu 17: Tính trạng màu hoa là kết quả của hiện tượng

Câu 18: Lai hai giống đậu hoa trắng thuần chủng, F1 được toàn đậu có hoa màu đỏ Kiểu gen của các đậu thê hệ Fb sẽ là:

Câu 19: Cho F1 của phép lai trên lai phân tích kết quả phân tính ở Fn sẽ là

Câu 20: Cho F1 tự thụ phấn, sẽ thu được kết quả phân tính ở F2:

Câu 21: Cho Fl giao phân với cây hoa trắng được thế hệ sau phân tính theo tỷ lệ 37,5% đỏ 62,5% trắng Kiểu gen của cây hoa trắng đem lai với Fl
là .(*)

Câu 22: Cho lai giữa hai cây hoa thuộc thế hệ F2, phép lai nào sẽ cho tỉ lệ phân tính 3 hoa màu trắng : 1 hoa màu đỏ

Ở ngựa, sự có mặt của 2 gen trội A và B trong cùng kiểu gen quy định màu lông xám, gen A có khả năng đình chỉ hoạt động của gen B nên gen
B sẽ cho màu lông đen khi không đứng cùng gen A trong kiểu gen. Ngựa mang 2 cặp gen đồng hợp lặn sẽ cho kiểu hình lông hung. Các gen phân li độc lập trong quá trình di truyền.

Câu 23: Tính trạng màu lông ngựa là kết quả của hiện tượng

Câu 24: Lai hai giống ngựa lông xám và lông đen thuần chủng F1 được toàn ngựa lông xám Kiểu gen của 2 giống ngựa bố mẹ sẽ là:

Câu 25: Cho F1 của phép lai trên lai phân tích kết quả phân tính ở Fb sẽ là

Câu 26: Cho F1 giao phối, sẽ thu được kết quả phân tính ở F2 như sau:

Câu 27: Cho F1 lai với ngựa lông xám được thế hệ sau gồm 23 ngựa lông xám. 4 ngựa lông đen 3 ngựa lông hung. Kiểu gen của ngựa xám đem lai với F1 là: (*)

Câu 28: Cho F1 lai với ngựa lông đen được thế hệ sau gồm 24 ngựa lông xám 18 ngựa lông đen. 6 ngựa lông hung. Kiểu gen của ngựa đen đem lai với F1 là: (*)

Câu 29: Cho lai giữa ngựa lông xám và ngựa lông đen thuộc thế hệ F2 phép lai nào sẽ cho tỉ lệ phân tính 2 ngựa lông xám : 1 ngựa lông đen : 1 ngựa lông hung

Ở ngô, tính trạng chiều cao do 3 cặp gen không alen tác động theo kiểu cộng gộp (A1, (a1, A2, a2, A3, a3), chúng phân ly độc lập và cứ mỗi gen trội khi có mặt trong kiểu gen sẽ làm cho cây thấp đi 20cm, cây cao nhất có chiều cao 210cm.

Câu 30: Chiều cao của cây thấp nhất là:

Câu 31: Giao phân giữa cây có kiểu gen cao nhất và kiểu gen thấp nhất, thế hệ lai sẽ có chiều cao:

Câu 32: Ở F2 khi cho các cây thế hệ lai nói trên giao phân tỉ lệ số cây có chiều
cao 210 cm là bao nhiêu :(*)

Câu 33: Ở F1 khi cho các cây thế hệ lai nói cao 90 cm là bao nhiêu: (*)

Câu 34: Ở F2 khi cho các cây thế hệ lai nói trên giao phấn tỉ lệ số cây có chiều cao 170 cm là bao nhiêu (*)

Câu 35: Kiểu gen của cây có chiều cao 150cm

Câu 36: Cây cao nhất sẽ có kiểu gen:

ở chuột, tính trạng màu lông do 2 cặp gen không alen chi phối. Gen trội A quy định lông màu vàng, một gen trội R khác độc lập với A quy định lông màu đen. Khi có mặt cả 2 gen trội trên trong kiểu gen thì chuột có lông màu xám, chuột có kiểu gen đồng hợp lặn aarr có lông màu kem.

Câu 37: Tính trạng màu lông chuột là kết qua của trường hợp:

Câu 38: Cho chuột đực lông xám giao phối với chuột cái lông vàng ở F1 nhận được tỷ lệ phân tính 3 lông vàng 3 lông xám 1 lông kem và 1 lòng đen. chuột bố mẹ có kiểu gen:

Câu 39: Cho chuột bố lông vàng lai với chuột mẹ lông đen thu được kết quả lai theo tỷ lệ 1 lông xám 1 lông vàng, kiểu gen của chuột bố mẹ là

Câu 40: Để F1 thu được tỷ lệ phân tính 3 chuột xám 1 chuột đen các chuột bố mẹ phải có kiểu gen

Câu 41: Tỷ lệ phân tính 1:1:1:1 ở F1 chỉ xảy ra trong kết quả của phép lai:

Ở gà tính trạng màu lông do 2 cặp gen không alen W,w và B,b nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể đồng dạng khác nhau chi phối. Gen B quy định lông nâu, gen b quy định lông trắng, gen W át chế gen B không cho gen W biểu hiện, gen lặn w không át chế khả năng của gen B. (*)

Câu 42: Lai giữa các gà lông trắng thế hệ sau thu được 968 gà lông trắng và 321 gà lông nâu Các gà lông trắng thế hệ bố mẹ sẽ có kiểu gen như thế nào ?

Câu 43: Khi lai giữa gà trống lông nâu với gà mái lông trắng đã thu được tỷ lệ 50% lông trắng 50% lông nâu, Xác định kiểu gen của các gà bố mẹ?

Câu 44: Lai giữa các gà lông trắng thế hệ sau thu được kết quả 1436 gà lông trắng, 207 gà lông nâu các gà lông trắng đem lai có kiểu gen:(*)

Câu 45: Các gà đem lai phải có kiểu gen như thế nào để ngay thế hệ sau có được tỉ lệ phân tính 3 lông nâu : 1 lông trắng? (*)

Câu 46: Hiện tượng tác động của một gen lên nhiều tính trạng là hiện tượng:

Câu 47: Hiện tượng tác động của một gen lên nhiều tính trạng đã giải thích:

Câu 48: Sự tác động qua lại giữa các gen alen để cùng chi phối một thứ tính trạng

Câu 49: Ở đậu Hà lan Menden nhận thấy tính trạng hoa tím luôn luôn đi đôi với Hạt màu nâu, nách lá có một chấm đen, tính trạng hoa trắng đi đôi với hạt màu nhạt, nách lá không có chấm. Hiện tượng này được giải thích:

Câu 50: Khi nghiên cứu ở ruồi giầm Moocgan nhận thấy ruồi có gen cánh cụt thì đốt thân ngắn lại. lông cứng trứng đẻ ít đi, tuổi thọ ngắn ...Hiện tượng này được giải thích:

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây