© 2020 Bài Kiểm Tra.com. All Rights Reserved.
Thông tin đề thi

Trắc nghiệm sinh học 12, Sự di truyền giới tính

  • : 27
  • : 20 phút

Câu 1: Đặc điểm nào dưới đây không dùng nói về cặp nhiễm sắc thể (NST) giới tính:

Câu 2: Đặc điểm nào dưới đây không phải là của nhiễm sắc thể (NST) thường:

Câu 3: Hiện tượng con đực mang cặp nhiễm sắc thể (NST) giới tính XX còn con cái mang cặp NST giới tính XY được gặp là:

Câu 4: Hiện tượng con đực chỉ mang một nhiễm sắc thể (NST) giới tính X còn con cái mang cặp NST giới tính XX được gặp ở:

Câu 5: Hiện tượng con cái chỉ mang một nhiễm sắc thể (XST) giới tính X còn con đực mang cặp NST giới tính XX được gặp ở:

Câu 6: Giới đồng giao tử là:

Câu 7: Giới dị giao tử là:

Câu 8: Phát biểu nào dưới đây về sự di truyền giới tính là không đúng:

Câu 9: Ở người bình thường, nội dung nào dưới đây nói về các nhiễm sắc thể (NST) là không đúng:

Câu 10: Nhiễm sắc thể (NST) giới tính có đặc điểm:

Câu 11: Ở người, số thai nam cao hơn số thai nữ được cho là do:

Câu 12: Ở người diễn biến của tỉ lệ giới tính qua các giai đoạn diễn ra như sau:

Câu 13: Ở người, khi sinh tỉ lệ con trai nhiều hơn con gái nhưng ơ tuổi thiếu niên tỉ lệ con gái bằng con trai được cho là do:

Câu 14: Nội dung nào dưới đây là không đúng:

Câu 15: Ở bò sát, châu chấu, rệp v..v. con cái mang cặp NST giới tính XX con đực là XO

Câu 16: Cơ sở tế bào học của sự hình thành giới tính đực cái ở sinh vật là:

Câu 17: Yếu tồ nào dưới dây có thể định hướng đơn sự phân hóa giới tính:

Câu 18: Trong sản xuất hiểu được cơ chế xác định giới tính và các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình phân hóa giới tính người ta có thể:

Câu 19: Ngoại trừ trường hợp phổ biến là con đực mang cặp nhiễm sắc thể (NST) giới tính XY con cái là XX, còn có trường hợp:

Quan sát tế bào sinh dưỡng của 1 con châu chấu bình thường người ta đếm được 23 nhiễm sắc thể.

Câu 20: Đây là bộ NST của châu chấu thuộc giới tính nào?

Câu 21: Con châu chấu này sẽ cho bao nhiêu loại giao tử khác nhau, nếu các cặp NST đồng dạng có cấu trúc khác nhau và gia sư không xảy ra trao đổi chéo trong quá trình giảm phân

Câu 22: Số lượng NST trong bộ NST của châu chấu của giới tính kia

Một tế bào trứng của một loài đơn tính giao phối được thụ tinh trong ống nghiệm, khi hợp tử nguyên phân đến giao đoạn 8 phôi bào người ta tách các phôi bào và cho phát triển riêng rẽ.

Câu 23: Các phôi bào được kích thích để phát triển thành các cá thể, các cá thể này có thể giao phôi được với nhau không:

Câu 24: Nếu lấy trứng trong cơ thể cái của loài đó đem đa bội hóa nhân tạo để tạo thành cơ thể lưỡng bội. Giới tính của các cơ thể đa bội hoá này sẽ giống nhau hay khác nhau

Câu 25: Giới tính của các cơ thể lưỡng bội hóa nói trên có giống với giới tính của cơ thể mẹ không?

Câu 26: Kiểu gen của các cá thể được hình thành từ con đường đa bội hóa nói trên có đồng nhất với nhau không?

Câu 27: Trên cơ sở hiểu được cơ chế xác định giới tính ở người, di truyền học giới tính có ý nghĩa gì đối với y học?

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây